KURANIMIZ

TEFSİR KİTAPLARI

91 ŞEMS SURESİ

91 ŞEMS SURESİ GİRİŞ Adı: Surenin birinci ayetindeki "Şems" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Üslubtan, bu surenin Mekke döneminin başlangıcında nazil olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu surenin nüzul zamanı, Mekke'de Rasulullah'a muhalefetin… Devamını Oku


90 BELED SURESİ

90 BELED SURESİ GİRİŞ Adı: Birinci ayet'teki "beled" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: İçeriği ve üslubu, Mekke döneminin başlangıcında nazil olan surelere benzemektedir. Ama surenin içindeki bir işaret, bu sürenin nüzul zamanının, Mekkeli… Devamını Oku


89 FECR SURESİ

89 FECR SURESİ GİRİŞ Adı: Surenin birinci ayetindeki "fecr" kelimesi sureye isim olmuştur. Nüzul zamanı: Surenin içeriğinden, Mekke'de İslâm'ı kabul edenlere karşı zulüm başladığı zaman nazil olduğu anlaşılmaktadır. Bu surede Mekkelilere; Ad, Semud,… Devamını Oku


88 GAŞİYE SURESİ

88 GAŞİYE SURESİ GİRİŞ Adı: Sure adını ilk ayette geçen Gaşiye kelimesinden almıştır. Nüzul zamanı: Muhtevasından da anlaşılacağı gibi bu sure, Mekke'nin ilk dönemlerinde nazil olmuştur. Bu Rasulullah'ın (s.a.) Mekke'de tebliğe başladığında, müşrikle… Devamını Oku


87 A'LÂ SURESİ

87 A'LÂ SURESİ GİRİŞ Adı: Surenin adı birinci ayette geçen A'Iâ kelimesinden alınmıştır. Nüzul zamanı: Muhtevasından da anlaşılacağı gibi, Mekke'nin ilk dönemlerinde nazil olan surelerden birisidir. 6. ayette geçen "Sana okutturacağız ve sen onu asla… Devamını Oku


86 TARIK SURESİ

86 TARIK SURESİ GİRİŞ Adı: Sure adını ilk ayetinde geçen Tarık kelimesinden almıştır. Nüzul zamanı: Bu surenin uslûbu, Mekke'nin ilk dönemlerinde nazil olan surelere benzemektedir. O dönemde Mekkeli müşrikler, Allah Rasulü'nün (s.a) tebliğ ettiği mes… Devamını Oku


85 BURÛC SURESİ

85 BURÛC SURESİ GİRİŞ Adı: Surenin adı ilk ayette geçen 'buruc' kelimesinden alınmıştır. Nüzul zamanı: Muhtevasından da anlaşılacağı gibi sure, dinlerinden dönmeleri için Mekkeli müşriklerin müslümanlara şiddetli bir şekilde zulmettikleri ve onlara h… Devamını Oku


84 İNŞİKAK SURESİ

84 İNŞİKAK SURESİ GİRİŞ Adı: Surenin adı ilk ayette geçen 'inşikak' kelimesinden alınmıştır. İnşikak masdardır ve ayrılmak-yarılmak anlamlarına gelir. Bu kelime ile göğün yarılması kastolunmaktadır. Nüzul zamanı: Bu sure Mekke'nin ilk dönemlerinde nâ… Devamını Oku


83 MUTAFFİFİN SURESİ

83 MUTAFFİFİN SURESİ GİRİŞ Adı: Sure adını birinci ayette geçen 'mutaffifin' kelimesinden almıştır. Nüzul zamanı: Muhtevasından da anlaşılacağı gibi, bu sure Mekke'nin ilk dönemlerinde nâzil olmuştur. O dönemlerde Mekkeliler'in zihinlerine ahiret düş… Devamını Oku


82 İNFİTAR SURESİ

82 İNFİTAR SURESİ GİRİŞ Adı: Surenin adı birinci ayette geçen İnfitar kelimesinden alınmıştır. İnfitar kelimesinin masdarı "yarılmak" anlamına gelir. Bu surede göğün yarılmasından sözedildiğinden dolayı sureye bu isim verilmiştir. Nüzûl zaman: Bu sur… Devamını Oku


81 TEKVİR SURESİ

81 TEKVİR SURESİ GİRİŞ Adı: Sure, ismini ilk ayetinde geçen 'kuvvirat' kelimesinden almıştır. Kuvvirat mâzi-meçhul sigasıdır ve anlamı "dürülmek" demektir. Surede güneşin dürülmesinden sözedildiği için, böyle bir isim almıştır. Nüzûl zamanı: Muhtevas… Devamını Oku


80 ABESE SURESİ

80 ABESE SURESİ GİRİŞ Adı: Surenin ilk kelimesi (Abese) bu sûrenin adı olmuştur. Nüzul zamanı: Bu sûrenin esbab-ı nüzulu hakkında görüş bildiren müfessir ve muhaddisler, aşağıda zikredilen hâdisenin bu sûrenin nüzuluna neden olduğu konusunda ittifak… Devamını Oku


v