KURANIMIZ

SULEYMAN ATES MEALİ

 • 4 Şub
  2014
 • 0
DUHÂ

DUHÂ Kuşluk vaktine yeminle başladığı için bu adı almış olan sûre, Mekke'de, Fecr Sûresinden sonra inmiştir. Mushaf'ta 92, inişte 11. sûredir. 11 âyeti içermektedir. 93/11/1 Kuşluk vaktine andolsun, 93/11/2 Sâkinleşen geceye andolsun ki, 93/11/3 Rabbin, seni bırakmadı ve sana darılmadı. 93/11/4 Senin sonun, ilkinden iyi olacaktır. 93/11/5 Rabbin, sana verecek ve sen râzı olacaksın. 93/11/6 O, seni yetim bulup barındırmadı mı? 93/11/7 Seni şaşırmış bulup yola iletmedi mi?…… Devamını Oku


 • 4 Şub
  2014
 • 0
İNŞİRÂH

İNŞİRÂH Hz. Peygamber'in göğsünün açılıp sevinç, huzur ve güvene kavuşturulmasını anlattığından bu adı almıştır. Mekke'de, Duhâ Sûresinden sonra inmiştir, 8 âyettir. Mushaf'ta 94, inişte 12. sûredir. 94/12/1 Biz senin (bunalan) göğsünü açmadık mı (ondaki bunalımları, sıkıntıları giderip, onu ilim, hikmet ve huzur ile genişletmedik mi)? 94/12/2 Ve atmadık mı senin üzerinden yükünü? 94/12/3 Ki (o, ağırlığından) sırtını çatırdatmıştı! 94/12/4 Senin şânını yükseltmedik mi? 94/12/5…… Devamını Oku


 • 4 Şub
  2014
 • 0
TÎN

TÎN Tin'e yeminle başladığından bu adı almış olan sûre, Mekke'de, Bürûc Sûresinden sonra inmiştir, 8 âyettir. Mushaf'ta 95, inişte 28. sûredir. Bu Sûrede dört şeye yemin edilir: Tin'e, Zeytûn'a, TûrĞi Sinin'e ve el-Beledu'l-Emin'e. Tûr-i Sinin, Hz. Mûsâ'nın Rabbi'nin hitâbını duyduğu ve Kitâbını aldığı kutsal dağdır. el-Beledu'l-emin de Hz. Muhammed'in vahiy aldığı Mekke kentidir. Tin incir, zeytûn ise zeytindir. Faydalarından ötü… Devamını Oku


 • 4 Şub
  2014
 • 0
ALAK

ALAK İkinci âyetinde insanın 'alak'tan yaratıldığını söylediği için bu adı alan sûre, ilk sûredir. Mushaf'ta 96, inişte 1. sırada bulunan sûre, 19 âyeti içerir. ÅâÑià (oku) kelimesiyle başladığından sûreye, İkra' Sûresi de denilir. 'Alak (Ùiäiâ) asalak demektir ki bununla, döllendikten sonra rahmin cidarına tutunan embriyo kasdedilmiştir. İlk beş âyeti, ilk inen Kur'ân âyetleridir. Hz. Muhammed Aleyhisselâm, Hirâ Mağarasında iken Cebr… Devamını Oku


 • 4 Şub
  2014
 • 0
KADİR

KADİR Kadir gecesini anlattığından bu adı almıştır. Mekke'de, Abese Sûresinden sonra inmiştir. Mushaf'ta 97, inişte 25. sûre olup 5 âyeti içermektedir. 97/25/1 Biz o(Kur'â)n'ı Kadir gecesinde indirdik. 97/25/2 Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? 97/25/3 Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. 97/25/4 Melekler ve Rûh, o gece Rab'lerinin izniyle her iş için iner de iner. 551 Bir kırâate göre: Her kişi için melekler iner 97/25/5 Esenliktir o, tâ tan yeri ağarıncaya kada… Devamını Oku


 • 4 Şub
  2014
 • 0
BEYYİNE

BEYYİNE Birinci âyetinde gelen beyyine(açık delil)den söz edildiği için bu adı almıştır. Medine'de, Talâk Sûresinden sonra inmiştir. 8 âyettir. Mushaf'ta 9, inişte 101. sûredir. 98/101/1 Kitap ehlinden ve müşriklerden (hakk'ı) tanımayanlar, kendilerine açık kanıt gelinceye dek (halleri üzere) bırakılacak değillerdi (mutlaka kendilerine açıklama gelecekti). 98/101/2 (Yani) Allâh tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeler okuyan bir elçi. 98/101/3 O sahifelerde doğru, değerli Kitaplar… Devamını Oku


 • 4 Şub
  2014
 • 0
ZELZELE ZİLZÂL

ZELZELE ZİLZÂL Yerin salsılmasını tasvir ettiğinden bu adı almıştır. Medine'de İnsan Sûresinden sonra inmiştir. Mushaf'ta 99, inişte 91. sûre olup 8 âyettir . 99/91/1 Yer o yaman sarsıntı ile sarsıldığı, 99/91/2 Yer (bağrındaki) ağırlıklarını çıkardığı, 552 Deprem sonucunda altındaki hazîneleri, madenleri yahut ölüleri dışarı attığı zaman. 99/91/3 Ve insan: Ona ne oluyor? dediği zaman! 99/91/4 İşte o gün (yer), haberlerini söyler. 99/91/5 Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir (onun içi… Devamını Oku


 • 4 Şub
  2014
 • 0
ÂDİYÂT

ÂDİYÂT 'Âdiyât kelimesiyle başladığından bu adı alan sûre, Mekke'de, 'Asr Sûresinden sonra inmiştir. Mushaf'ta 100, inişte 14. sûre olup 11 âyettir. 100/14/1 Andolsun nefesleriyle (güp güp) ses çıkararak koşan(at)lara, 100/14/2 (Tırnaklariyle yerden) Ateş çıkaranlara, 100/14/3 Sabahleyin akın edenlere, 100/14/4 (Koşarak) Toz koparanlara, 100/14/5 Derken bir topluluğun ortasına dalanlara. 100/14/6 (Bunlara andolsun) Ki insan, Rabbine karşı çok nânkördür. 100/14… Devamını Oku


 • 4 Şub
  2014
 • 0
KÂRİ'A

KÂRİ'A Kapıyı çalan, dehşetten yürekleri hoplatan anlamındaki kâri'a kelimesiyle başladığından bu adı alan sûre, Mekke'de, Kureyş Sûresinden sonra inmiştir. Mushaf'ta 101, inişte 30. sûredir. 11 âyetten oluşur. 101/30/1 Çarpan olay! 101/30/2 Nedir o çarpan olay? 101/30/3 O çarpan olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? 101/30/4 O gün insanlar, yayılmış pervâneler gibi olur(lar). 101/30/5 Dağlar atılmış renkli yün gibi olur. 101/30/6 Kimin tartıları ağır gelirse, 101/30… Devamını Oku


 • 4 Şub
  2014
 • 0
TEKÂSÜR

TEKÂSÜR Tekâsür, mal ve evlâd çoğaltma yarışı demektir. İnsanların mal ve evlâd çokluğuna düşkünlüğünün, kendilerini felâkete sürüklediği anlatıldığından bu adı alan sûre, Mekke'de, Kevser Sûresinden sonra inmiştir, 8 âyettir. Mushaf'ta 102, inişte 16. sûredir. 102/16/1 Çokluk yarışı, sizi oyaladı, 102/16/2 Nihâyet kabirleri ziyaret ettiniz (kabre girinceye kadar mal artırmağa çalıştınız). 102/16/3 Hayır (olmaz bu), yakında bileceksiniz (hatânızı)! 102/16/4 Yine hayır, ya… Devamını Oku


 • 4 Şub
  2014
 • 0
ASR

ASR 'Asra yeminle başladığından bu adı almıştır. Mekke'de, İnşirâh Sûresinden sonra inmiştir, 3 âyettir. Mushaf'ta 103, inişte 13. sûredir. 103/13/1 Asra andolsun ki, 555 'Asr: Çağ, insanın ortalama ömrü, uzun zaman, peygamberlik çağı, ikindi namazı anlamlarına gelir. Âyette bu anlamlar muhtemel bulunmakla beraber, daha ziyade inanıp güzel işler yapan, hakkı ve sabrı tavsiye edenler dışındaki insanların, ömürlerini boşa geçirdikleri teması işlendiği için burada 'asr ile insan ö… Devamını Oku


 • 4 Şub
  2014
 • 0
HÜMEZE

HÜMEZE Hümeze, birini arkasından çekiştiren, kötüleyen, kaş ve göz işâretleriyle alay edip küçümseyen insandır. Böyle yapanları kınadığı için sûreye bu ad verilmiştir. Mekke'de, Kıyâmet Sûresinden sonra inmiştir, 9âyettir. Mushafta 104, inişte 32. sûredir. 104/32/1 (İnsanları) Diliyle çekiştiren, kaş ve gözüyle işâretler yapıp alay eden her fesâd kişinin vay haline! 104/32/2 O ki mal yığdı, onu saydı durdu. 104/32/3 Malının, kendisini ebedi yaşatacağını sanıyor. 104/32/4 Hayır,… Devamını Oku


v