KURANIMIZ

SUAT YILDIRIM MEALİ

 • 6 Ağu
  2012
 • 0
93 - DUHÂ SÛRESİ

93 - DUHÂ SÛRESİ Mekke’de nâzil olmuş olup 11 ayettir. Adını ilk ayetinde geçen duhâ kelimesinden almıştır. Duhâ, güneşin kuşluk vaktindeki parlak hali ile ortalığa verdiği aydınlığa denir. Hz. Peygamber aleyhisselamın şahsîyetinden, Allah’ın ona lütfettiği dünya ve âhiret nimetlerinden bahsedip onun, bunlara olan şükrünü ilan etmesini hatırlatır. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1 – Güneşin yükselip en parlak halini aldığı kuşluk vaktine, 2 – Sükûnete erdiği dem geceye yemin olsun ki… Devamını Oku


 • 6 Ağu
  2012
 • 0
94 – İNŞİRÂH SÛRESİ

94 – İNŞİRÂH SÛRESİ Mekke’de nâzil olmuş olup 8 ayettir. Bu sûre adını ilk ayetinde geçen bir kelimeden almıştır. Allah Teâlanın, Resulünün kalbini ferahlandırmasını ifade eden bu neşrah kelimesi sûrenin esas konusunu teşkil etmektedir. Çok ağır olup, onun belini çatırdatan risalet ve tebliğ meşakkati, Allah’ın ihsanı ile hafiflemiştir. Hz. Peygamber (a.s.)’a tâbi olarak tebliğ ve hakka hizmet vazifesini devam ettiren bütün müslümanlara da bu sûre mühim bir kuvvet k… Devamını Oku


 • 6 Ağu
  2012
 • 0
95 – TîN SÛRESİ

95 – TîN SÛRESİ Mekke’de indirilmiş olup 8 ayettir. Bu sûre, adını ilk ayetinden almıştır. Allah Teâla bu sûrede insan nev’ini bütün yaratıkların en şereflisi kıldığını ve insanın âhirette Allah’ın huzurunda dünya hayatında yaptıklarından hesap vereceğini bildirmektedir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1 – İncir ve zeytine, 2 – Sina dağına, 3 – Bu emin beldeye yemin olsun ki: İlk üç ayette Hz. Musâ, Hz. Îsâ, Hz. Muhammed (aleyhimü’s-selam) gibi ülülazm peygamberlere vahiy gelen… Devamını Oku


 • 6 Ağu
  2012
 • 0
96 – ALAK SÛRESİ

96 – ALAK SÛRESİ Mekke’de indirilmiş olup 19 âyettir. Bu sûre-i celilenin ilk beş âyeti, Kur’ân-ı Kerîm’den ilk nâzil olan kısmı teşkil eder. Sûre adını 2. âyette geçen el-alak kelimesinden almıştır. Bu kelime, “yapışkan, asılıp tutunan şey” demek olup, bundan maksat insanın, ana rahminin cidarına yapışan döllenmiş bir hücreden yaratıldığını hatırlatmaktır. Bu sûre-i şerife Hz. Peygamber (a.s.)’a vahyin gönderilmeye başlamasını, okumanın, yazmanın ve ilmin önemini vurgula… Devamını Oku


 • 6 Ağu
  2012
 • 0
97 – KADİR SÛRESİ

97 – KADİR SÛRESİ Mekke’de nâzil olmuş olup 5 âyettir. Adını ilk âyette geçen Kadr, yani “Kadir gecesi” kelimesinden almıştır. Kadir: “Mevki, şeref, değer, azamet” mânalarına gelir. Kur’ân’ın vahyinin başlangıcından ve o gecenin büyük fazilet ve bereketinden, o gece kâinatı kaplayan ilâhî esenlikten bahseder. Kadir gecesi kesin olarak bildirilmemiştir. Fakat ekserî âlimler, hadis-i şeriflerin delâletinden Ramazan ayının 27. gecesi olduğunu kabul etmiş olup bütün İslâm âlemi de bunu benimse… Devamını Oku


 • 6 Ağu
  2012
 • 0
98 – BEYYİNE SÛRESİ

98 – BEYYİNE SÛRESİ Medine’de nâzil olmuş olup 8 âyettir. Adını ilk âyetinde geçen el-Beyyine (açık ve kesin delil) kelimesinden almıştır. Bu sûre-i celîle Ehl-i kitabın Hz. Peygamber (a.s.)’ın risaleti karşısındaki tutumlarını, Allahı tek İlah tanıyarak O’na halis ibadet etmenin gerekliliğini, müminlerle kâfirlerin âhiretteki durumlarını beyan eder. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1 – Gerek Ehl-i kitaptan, gerek müşriklerden olan kâfirler, kendilerine o açık ve kesin delil gelmedikçe, ink… Devamını Oku


 • 6 Ağu
  2012
 • 0
99 – ZİLZÂL SÛRESİ

99 – ZİLZÂL SÛRESİ Medine’de inmiş olup 8 âyettir. Mekke’de nâzil olduğunu kabul edenler de vardır. Sûre adını, birinci âyetinde geçen fiilin masdarından almıştır. “Deprem” mânasına gelmektedir. Kıyametten hemen önce gelecek olan şiddetli depremden, daha sonra bütün ölülerin kabirlerinden çıkıp hesap vereceklerinden bahseder. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1 – Yer o müthiş depremiyle sarsıldığı zaman... 2 – Ve yer bağrındaki ağırlıkları çıkardığı zaman... 3 – İnsan şaşkın şaşkın: “N… Devamını Oku


 • 6 Ağu
  2012
 • 0
100 – ÂDİYÂT SÛRESİ

100 – ÂDİYÂT SÛRESİ Mekke’de nâzil olmuş olup 11 âyettir. Sûrenin ilk âyetinde geçen ve “cihad meydanında nefes nefese koşan atlar” mânasına gelen el-Âdiyat kelimesi, ona isim olmuştur. İnsanlarda yaygın bazı karakterler vurgulanarak, sinelerde saklı olan şeylerin bile açığa çıkarılacağı mahşer günü hatırlatılır, insanın o güne göre kendisini ayarlaması ders verilir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1 – Gazilerin nefes nefese koşan, 2 – Koşarken tırnaklarıyla kıvılcımlar s… Devamını Oku


 • 6 Ağu
  2012
 • 0
101 – KÂRİ’A SÛRESİ

101 – KÂRİ’A SÛRESİ Mekke’de indirilmiş olup 11 âyettir. Kıyametin bir sıfatı olan ve ilk âyetinde geçen kelime, sûreye isim olmuştur. Kıyametin dehşetini ve iyilerle kötülerin âkıbetlerini beyan eder. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1 – Kari’a, 2 – Nedir o kari’a? 3 – Kari’ayı, o kapıları döven ve dehşetiyle kalplere çarpan o kıyamet felaketini sen nereden bileceksin ki! 4 – O gün insanlar uçuşan kelebekler gibi şuraya buraya fırlatılırlar. 5 – Dağlar atılmış rengârenk yünlere döner… Devamını Oku


 • 6 Ağu
  2012
 • 0
102 – TEKÂSÜR SÛRESİ

102 – TEKÂSÜR SÛRESİ Mekke’de nâzil olmuş olup 8 âyettir. Sûre adını ilk âyetinden almıştır. İnsanların geçici dünya menfaatlerine hücum etmelerinin mânasızlığı, böyle yapmanın kendilerini yaratılışın esas ve yüksek gâyelerinden alıkoyacağı bildirilir. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1 – Dünyalıklarla böbürlenmek, oyaladı sizleri. 2 – Tâ boylayıncaya kadar kabirleri! Kur’ân’ın kötülediği, mutlak çoklukla gururlanma değildir. Belki ilimde, taatte, güzel ahlâkta çokla gururlanma mümkün… Devamını Oku


 • 6 Ağu
  2012
 • 0
103 – ASR SÛRESİ

103 – ASR SÛRESİ Mekke’de nâzil olan bu sûre 3 âyettir. Adını ilk âyetinden alır. Bu veciz sûre, İslâmı iki satırda özetlemektedir. Allah Teâla birinci âyette “asr”a dikkat çekmekte, onun önemini hatırlatmaktadır. Asr sözlükte: dehr, süresiz zaman, gece ve gündüz, ikindi vakti, herhangi bir şeyin muayyen vakti, insan toplumu, yağmur gibi çok çeşitli mânalara gelebilir. Tefsirciler daha çok “ikindi vakti ve ikindi namazı, mutlak zaman, özellikle Hz. Muhammed (a.s.)’ın asrı, âhir… Devamını Oku


 • 6 Ağu
  2012
 • 0
104 – HÜMEZE SÛRESİ

104 – HÜMEZE SÛRESİ Mekke’de indirilmiş olup 9 âyettir. Adını ilk âyetinden almıştır. İnsanları ayıplayıp hakaret etmenin çirkinliğini ve onları bekleyen cehennemin dehşetlerini tasvir eder. Bismillâhirrahmânirrahîm. 1 – Vay haline her hümeze ve lümeze’nin, Yani insanları arkadan çekiştiren, küçük düşüren, kaş göz hareketleriyle eğlenenlerin! 2 – Böylesi mal yığar ve onu sayar durur. Bu âyetten anlaşılıyor ki, o kişinin alaycı tavrı, servet sahibi olmasından ileri gelmektedir. Mal yığma, b… Devamını Oku


v