KURANIMIZ

SEYYİD KUTUP MEALİ

 • 29 Haz
  2013
 • 0
ŞEMS SURESİ

ŞEMS SURESİ (1) Güneşe ve onun ışığına, (2) Ardından gelmekte olan Ay'â, (3) Onu ortaya koyan gündüze, (4) Onu bürüyen geceye, (5) Göğe ve onu yapana, (6) Yere ve onu yayana. (7) Kişiye ve onu şekillendirene, (8) Sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene andolsun ki, (9) Kendini arıtan saadete ermiştir. (10) Kendini fenalıklara gömen kimse de ziyana uğramıştır. (11) Semud kavmi azgınlığı yüzünden Hakkı yalanladı. (12) İçinden azgını ileri atılınca (13) Allah'ın elçisi onlara: ' Allah'ın d… Devamını Oku


 • 29 Haz
  2013
 • 0
LEYL SURESİ

LEYL SURESİ (1) Örttüğü zaman geceye andolsun, (2) Ortaya çıkıp göründüğü zaman gündüze andolsun, (3) Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun. (4) Sizin işiniz çeşit çeşittir, (5) Kim verir korunursa, (6) ve en güzel sözü doğrularsa, (7) Onu en kolay başarıya ulaştırırız. (8) Fakat kim cimrilik eder, kendini zengin görüp kendisini Allah'tan müstağni sayarsa, (9) Ve en güzel sözü de yalanlarsa, (10) Biz de onu en zora yöneltiriz. (11) Çukura düştüğü zaman malı ona hiçbir fayda sağlamaz. (12) Doğru yol… Devamını Oku


 • 29 Haz
  2013
 • 0
DUHÂ SURESİ

DUHÂ SURESİ (1) Kuşluk vaktine andolusun. (2) Durgunlaşan geceye andolsun ki, (3) Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı, (4) Andolsun senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır, (5) Rabbin sana verecek ve sen razı olacaksın. (6) O seni yetim bulup barındırmadı mı? (7) Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? (8) Fakir iken seni zengin etmedi mi? (9) Yetime gelince sakın onu üzme, (10) Yoksula gelince sakın onu azarlama, (11) Yalnızca Rabbinin nimetini anlat. Devamını Oku


 • 29 Haz
  2013
 • 0
İNŞİRAH SURESİ

İNŞİRAH SURESİ (1) Ey Muhammed! Senin göğsünü açmadık mı? (2) Yükünü üzerinden almadık mı? (3) Ki o belini bükmüştü, (4) Senin şanını yüceltmedik mi? (5) Muhakkak ki her güçlükle beraber bir kolaylık vardır, (6) Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. (7) Öyleyse bir işi bitirince diğerine giriş, (8) Ümit edeceğini Rabbinden iste. Devamını Oku


 • 29 Haz
  2013
 • 0
TÎN SURESİ

TÎN SURESİ (1) Andolsun incir ve zeytine, (2) Andolsun sina dağına, (3) Andolsun bu güvenli Mekke şehrine, (4) Biz insanı en güzel bir şekilde yarattık, (5) Sonra onu aşağıların en aşağısı kıldık. (6) Yalnız inanan iyi işler yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir mükafat vardır. (7) Ey insan! Öyleyken sana dini yalan saydırtan nedir? (8) Allah hükmedenlerin en güzel hükmedeni değil midir? Devamını Oku


 • 29 Haz
  2013
 • 0
ALAK SURESİ

ALAK SURESİ (1) Yaratan Rabbinin adıyla oku. (2) O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. (3) Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir. (4) O, insana kalemle yazmayı öğretti. (5) İnsana bilmediğini öğretti. (6) Hayır insan azar. (7) Kendini zengin gördüğü için. (8) Dönüş Rabbinedir. (9) Gördün mü şu men edeni. (10) Namaz kılarken bir kulu. (11) Gördün mü, ya o kul doğru yolda ise. (12) Yahut kötülüklerden sakınmayı emrederse. (13) Gördün mü, ya bu adam yalanlar, yüz çevirirse. (14) O, Allah'ın gördüğü… Devamını Oku


 • 29 Haz
  2013
 • 0
KADİR SURESİ

KADİR SURESİ (1) Biz Kur'ân'ı kadir gecesinde indirdik. (2) Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? (3) Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. (4) Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner. (5) O gece, tanyerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Devamını Oku


 • 29 Haz
  2013
 • 0
BEYYİNE SURESİ

BEYYİNE SURESİ (1) Apaçık delil kendilerine gelinceye kadar kitap ehlinden ve müşriklerden inkarcılar küfürden ayrılacak değillerdi. (2) Allah tarafından gönderilmiş tertemiz sahifeler okuyan bir elçidir. (3) O, sahifelerde doğru yazılmış hükümler vardır. (4) Ama, kendilerine kitab verilenler, onlara apaçık belge geldikten sonra ayrılığa düştüler. (5) Oysa onlar, doğruya yönelerek, dini yalnız Allah â has kılarak O'na kulluk etmek, namazı kılmak ve zekatı vermekle emrolunmuşlardı. Dosdoğru olan…… Devamını Oku


 • 29 Haz
  2013
 • 0
ZİLZÂL SURESİ

ZİLZÂL SURESİ (1) Yer dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı, (2) Yeryüzü ağırlıklarını dışarı çıkardığı, (3) Ve insanın «Buna ne oluyor» dediği zaman, (4) İşte o gün yer haberlerini söyler, (5) Çünkü Rabbin ona vahiy ile herşeyi bildirmiştir. (6) O gün insanlar ayrı ayrı gruplar halinde, ilahi divana çıkarlar ki, yaptıkları işler kendilerine gösterilsin. (7) Artık kim zerre ağırlığınca hayır yapmışsa onu görür, (8) Ve kim zerre ağırlığınca şer yapmışsa onu görür. Devamını Oku


 • 29 Haz
  2013
 • 0
ÂDİYÂT SURESİ

ÂDİYÂT SURESİ (1) Andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara, (2) Andolsun kıvılcımlar saçanlara, (3) Sabah akşam akına çıkanlara, (4) Ve tozu dumana katanlara, (5) Düşman topluluğu içine dalanlara ki, (6) İnsan Rabbine karşı çok nankördür. (7) Ve kendisi de buna şahittir. (8) Doğrusu o, malı çok sever. (9) Bilmez mi o, kabirlerde olanlar dışarı atıldığı, (10) Kalplerde olanlar ortaya konulduğu zaman. (11) Doğrusu Rabbleri o gün herşeyinden haberdardır. Devamını Oku


 • 29 Haz
  2013
 • 0
KAARİA SURESİ

KAARİA SURESİ (1) Gürültü koparacak olan, (2) Nedir o gürültü koparacak olan, (3) O gürültü koparacak olanın ne olduğunu sen nereden bileceksin? (4) O gün insanlar yayılmış pervane gibi olurlar. (5) Dağlar atılmış renkli yün gibi olurlar. (6) Kimin tartıları ağır gelirse, (7) O hoş bir hayat içinde olur, (8) Kimin tartıları hafif gelirse, (9) Onların yeri, (haviye) çukurdur, (10) Onun ne olduğunu sen nereden bileceksin? (11) O kızgın bir ateştir. Devamını Oku


 • 29 Haz
  2013
 • 0
TEKÂSÜR SURESİ

TEKÂSÜR SURESİ (1) Mal ve evlat çoğaltma yarışı sizi oyaladı. (2) Nihayet kabirleri ziyaret ettiniz. (3) Hayır yakında bileceksiniz. (4) Yine hayır yakında bileceksiniz. (5) Hayır gerçeği kesin bilgi ile bilseydiniz, (6) Andolsun ki cehennemi göreceksiniz. (7) Andolsun ki onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. (8) Sonra o gün size verilmiş olan her nimetten sorguya çekileceksiniz Devamını Oku


v