KURANIMIZ

ŞABAN PİRİS MEALİ

 • 3 Eki
  2016
 • 0
BELED SURESİ

BELED SURESİ (1) Hayır, Yemin ederim, bu şehre! (2) Sen de bu şehrin insanısın. (3) Anne, baba ve çocuklara, (4) “İnsanı dosdoğru/dayanıklı olarak yaratmışızdır. (5) Kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? (6) -Pek çok mal tüketmişimdir, diyor. (7) Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? (8) Ona iki göz vermedik mi? (9) Bir dil, iki dudak. (10) Ona iki de yol gösterdik. (11) O zor geçidi aşamadı. (12) Zor geçidin ne olduğunu sana bildiren nedir? (13) Köle azat etmektir. (14) Veya…… Devamını Oku


 • 3 Eki
  2016
 • 0
ŞEMS SURESİ

ŞEMS SURESİ (1) Andolsun Güneş’e ve aydınlığına. (2) Onu takip eden Ay’a. (3) Onu ortaya koyan gündüze. (4) Onu örten geceye. (5) Göğe ve onu bina edene. (6) Yere ve onu yayana. (7) Cana ve onu düzenleyene. (8) Sonra da ona kötülüğü ve korunmayı ilham edene.. (9) Ki onu arındıran kurtuluşa ermiştir. (10) Onu kötülüğe gömen ise mahvolmuştur. (11) Semud azgınlığı sebebiyle yalanladı. (12) En azgınları ileri atılmıştı. (13) Oysa Allah’ın Resûlü, onlara: -Allah’ın devesine ve su hakkına riayet… Devamını Oku


 • 3 Eki
  2016
 • 0
LEYL SURESİ

LEYL SURESİ (1) Bürüdüğü zaman geceye and olsun. (2) Ortaya çıktığı zaman gündüze. (3) Erkeği ve dişiyi yaratana.. (4) Doğrusu sizin çalışmalarınız çeşit çeşittir. (5) Kim (malından) verir ve korunursa.. (6) En güzeli tasdik ederse. (7) Biz de ona kolay olması için başarı vereceğiz. (8) Kim de cimrilik eder ve kendini ihtiyaçsız görürse.. (9) En güzeli yalanlarsa.. (10) Biz de ona zorluğu kolaylaştırırız. (11) Baş aşağı düştüğü zaman malı ona bir yarar sağlamaz. (12) Doğru yolu göstermek bize dü… Devamını Oku


 • 29 Eyl
  2016
 • 0
DUHÂ SURESİ

DUHÂ SURESİ (1) Andolsun kuşluk vaktine. (2) Sukuna erdiği vakit geceye.. (3) Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı. (4) Gerçekten ahiret/sonuç senin için dünyadan/evvelinden daha hayırlıdır. (5) Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. (6) Seni yetim bulup, barındırmadı mı? (7) Seni dalalette bulup, doğru yolu göstermedi mi? (8) Seni fakir bulup, zengin etmedi mi? (9) Şimdi yetimi hor görme. (10) İsteyeni azarlama. (11) Rabbinin nimetini ise, haydi anlat. Devamını Oku


 • 29 Eyl
  2016
 • 0
İNŞİRAH SURESİ

İNŞİRAH SURESİ (1) Senin göğsünü ferahlatıp, genişletmedik mi? (2) Yükünü üzerinden indirmedik mi? (3) Ki o belini bükmüştü. (4) Şanını / anlayışını yükseltmedik mi? (5) Şüphesiz her zorlukla, bir kolaylık vardır. (6) Yine her zorlukla bir kolaylık vardır. (7) Öyleyse bir işi bitirince diğerine giriş. (8) Yalnız Rabbine rağbet et / yönel. Devamını Oku


 • 29 Eyl
  2016
 • 0
TÎN SURESİ

TÎN SURESİ (1) Andolsun, İncir ve zeytine .. (2) Sina Dağı’na. (3) Ve bu güvenli beldeye. (4) Biz, insanı en güzel şekilde yarattık. (5) Daha sonra, onu aşağıların en aşağısına indirdik. (6) Kendilerine kesintisiz bir ödül verilecek olan iman edip doğruları yapanlar dışında. (7) -O halde, sana dini/hesap gününü yalan saydıran nedir? (8) -Allah, hakimlerin hakimi değil midir? Devamını Oku


 • 29 Eyl
  2016
 • 0
ALAK SURESİ

ALAK SURESİ (1) -Oku! Yaratan Rabbinin adıyla.. (2) İnsanı alaktan yaratan.. (3) -Oku! Rabbin, en cömerttir. (4) Kalemle öğreten.. (5) İnsana bilmediğini öğretendir. (6) -Hayır! Şüphesiz insan azgınlık ediyor. (7) Kendisini ihtiyaçsız görmekle .. (8) Oysa, dönüş Rabbinedir. (9) -Engelleyeni gördün mü? (10) Kulu, namaz kılarken.. (11) Gördün mü? Eğer hidayet üzerinde ise, (12) Veya takvayı emrettiyse? (13) -Gördün mü? Eğer, yalanlamış ve yüz çevirmişse, (14) -Allah’ın gördüğünü bilmiyor mu? (15)…… Devamını Oku


 • 29 Eyl
  2016
 • 0
KADİR SURESİ

KADİR SURESİ (1) Şüphesiz biz, (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik (2) Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? (3) Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. (4) Melekler ve Ruh, Rabbinin izni ile her iş için o gece iner. (5) O, tan yeri ağarana dek esenliktir. Devamını Oku


 • 29 Eyl
  2016
 • 0
BEYYİNE SURESİ

BEYYİNE SURESİ (1) Kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, kendilerine açık belgeler gelinceye kadar ayrılanlar olmadılar. (2) Allah’tan kendilerine tertemiz sahifeler okuyan bir elçi .. (3) İçinde değerli yazıların bulunduğu (sahifeler) (4) Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra ayrılığa düştüler. (5) Onlar, sadece dini/otoriteyi Allah’a has kılan hanifler olarak ona kulluk etmek, namazı kılmak, zekatı vermek ile emrolunmuşlardı. İşte dosdoğru din…… Devamını Oku


 • 29 Eyl
  2016
 • 0
ZİLZÂL SURESİ

ZİLZÂL SURESİ (1) Yer, tam bir sarsıntı ile sarsıldığı zaman. (2) Yer, ağırlıklarını çıkardığı zaman .. (3) İnsan: -Buna ne oluyor? dediğinde.. (4) O gün, haberlerini anlatır. (5) Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. (6) O gün insanlar yaptıklarını görmeleri için bölük bölük gelirler. (7) Kim zerre ağırlığınca iyilik yapmışsa onu görür. (8) Kim de zerre ağırlığınca kötülük yapmışsa onu görür. Devamını Oku


 • 29 Eyl
  2016
 • 0
ÂDİYÂT SURESİ

ÂDİYÂT SURESİ (1) Andolsun, soluya soluya koşanlara .. (2) (Koşarken) kıvılcım saçanlara .. (3) Sabah vakti baskın yapanlara .. (4) Tozu dumana katanlara .. (5) Topluluğun ortasına dalanlara .. (6) İnsan, Rabbine karşı gerçekten nankördür. (7) Kendisi de buna şahittir. (8) Şüphesiz onun mal sevgisi de çok şiddetlidir. (9) Hala bilmiyor mu? Mezardakilerin dışa çıkarıldığında .. (10) Kalplerdeki ortaya konduğunda. (11) Şüphesiz o gün, Rab’leri kendilerinden haberdardır. Devamını Oku


 • 29 Eyl
  2016
 • 0
KAARİA SURESİ

KAARİA SURESİ (1) Korkunç olay .. (2) Nedir korkunç olay? (3) Korkunç olayın ne olduğunu nereden bileceksin? (4) O gün, insanlar, dağılmış pervaneler gibi olur. (5) Dağlar ise saçılmış yün gibi olur. (6) Kimin tartıları ağır gelirse .. (7) O, hoşnut olacağı bir hayat içinde. (8) Kimin de tartıları hafif gelirse .. (9) Onun da anası Haviye .. (10) Onun ne olduğunu sana bildiren ne? (11) O, kızgın bir ateştir. Devamını Oku


v