HİKAYELER

PEYGAMBERIMIZDEN HIKAYELER

 • 24 Ağu
  2012
 • 0
Koca Hakkının Üstünlüğü

Kays bin Saad radıyallahu anh anlatıyor: Hîre'ye geldim, oradaki halkı, başkalarına üstün tutulan bir Iran'lıya secde eder halde gördüm ve «Allah'ın Resulü bu secde edilmeye herkesten daha lâyıktır» dedim. Sonra gelip bunu Peygamber aleyhisselâmın kendisine anlatınca, Allah'ın Resulü şöyle buyurdular: — Ne dersin? Bir kabire uğrarsan ona secde eder misin? Dedim ki: — Hayır, etmem. Peygamber aleyhisselâm: — Şu halde bunu asla yapmayın. Bir insanın başka bir insana se… Devamını Oku


 • 24 Ağu
  2012
 • 0
Kur'an Öğretme Mihri

Sehl bin Saad radıyallahu anh anlatıyor: Bir kadın Peygamber aleyhisselâmın yanına gelerek: — Ey Allah'ın Resulü, evlenmek için kendimi size takdim etmeye geldim, dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselâm ona bakıp başını eğdi, sonra yine başını sallayıp sustu. Kadın bu teklifinden bir netice alamadığını görünce oturdu. Bu durum üzerine Peygamber aleyhisselâmın sahabilerinden biri kalkarak dedi ki: — Ey Allah'ın Resulü, bu kadınla evlenmek istemiyorsanız, onu benimle evlendir. Peyga… Devamını Oku


 • 24 Ağu
  2012
 • 0
Fazilet Sahibine Evlenme Teklifi

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor ; Hafsa radıyallahu anha, Huzâfe es-Sehmî'nin oğlu Hüneys'den dul kalmıştı. Hüneys radıyallahu anh Peygamber aleyhisselâmın sahabîlerindendi. Medine'de vefat etmişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki: Hafsa'yı Hazreti Osman ile evlendirmeyi teklif ettim. Osman radıyallahu anh; düşüneyim, diye cevap verdi. Bir kaç gün bekledim. Sonra Osman radıyallahu anh'le karşılaşınca: Şu anda evlenmek niyetinde değilim, dedi. Sonra Ebû Bekir is-Sıddî… Devamını Oku


 • 24 Ağu
  2012
 • 0
İbadette Ölçü

Üç kişilik bir grup Peygamber aleyhisselâmın gizli olarak yaptığı ibadetlerini sorup öğrenmek için, Resulüllah'ın zevcelerinin evlerine geldiler. Peygamber aleyhisselâmın zevceleri, onun ibadetini kendilerine anlatınca, güya bu yapılanları azımsayarak dediler ki: — Biz Peygamber aleyhisselâmdan neredeyiz! Şüphe yok ki Allah onun geçmiş ve gelecekte olabilecek günahlarını mağfiret etmiştir. İçlerinden biri: Ben geceleri devamlı namaz kılacağım, diğeri: Ben ömrüm boyunca devamlı oruç tutacağ… Devamını Oku


 • 24 Ağu
  2012
 • 0
Şerri Bıraktırmak Da Sadaka

Ebû Zer radıyallahu anh anlatıyor: Peygamber aleyhisselâma hangi amelin daha faziletli olduğunu sordum: — Allah'a îman ve Allah yolunda cihad etmektir, buyurdular. — Hangi köleyi âzad etmek daha faziletlidir? dedim. — Kıymeti en yüksek olanı ve sahibi nezdinde en değerli olanıdır, buyurdular. — Ben bunu yapamazsam hangi ameli işleyeyim? diye sordum. — Bir âcize yardımda bulunur ve onu hakka irşad edersin, buyurdular. Bunu da yapamazsam ne yapayım? diye sordum.… Devamını Oku


 • 24 Ağu
  2012
 • 0
En Sevdiğinden Sadaka

Enes radıyallahu anh anlatıyor: Ebû Talha radıyallahu anh, Medine'de Ensârın en zenginlerinden birisi idi. En çok sevdiği malı da Mescid-i Nebevî'nin karşısındaki bulunan Beyraha ismindeki hurma bahçesiydi. Peygamber aleyhisselâm, bu bahçeyi şereflendirir, onun çok lezzetli suyundan içerdi. «Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka olarak vermedikçe iyiliğe asla nail olamazsınız» (Âl-i îmran Sûresi) mealindeki Âyet-i Celîle nazil olunca, Ebû Talha radıy… Devamını Oku


 • 24 Ağu
  2012
 • 0
Hayvana Yapılan İyiliğe Ücret

Ebû Hüreyre radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselâmın şöyle buyurduğunu anlatır:. Bir yolcu, yoluna devam ederken, çok susamıştı. Bir kuyuya rastladı, inip ondan su içti. Çıktığında bir de baktı ki, ziyadesiyle susamış bir köpek dilini çıkarıp susuzluktan toprağı yiyor. Yolcu: — Bu köpek de biraz önce benim olduğum haldeki gibi, pek çok susamış bir vaziyette, diye söylendi. Kuyuya indi ve ayakkabısına su doldurmak suretiyle o köpeği suladı. Allahü Teâlâ da bu kişinin yaptığını makbul… Devamını Oku


 • 24 Ağu
  2012
 • 0
Hayvanların İnsanlara İhtarı

Ebû Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: İsrail Oğullarından biri bir ineğin üzerine binmişti. Bu hal içinde iken, inek o kimseye: — Ben binilmek için yaratılmadım, çift sürmek için yaratıldım dedi. O kimse bu hadiseyi nakledince insanlar şaşırdılar. Peygamber aleyhisselâm ise: — Ben, Ebû Bekir ve Ömer buna inanırız, buyurdular. Yine bir gün kurt bir koyunu kapmıştı da, çoban peşinden koşup koyunu elinden aldı. Bunun üzerine o kurt dile gelerek: — Fitnelerin yapıldığı… Devamını Oku


 • 24 Ağu
  2012
 • 0
Şerefin Sadakası

Abdurrahman bin Aclan radıyallahu anh anlatıyor: Peygamber aleyhisselâm: — Sizden biriniz Ebû Damdam gibi olmaktan âciz midir? diye sordu. Sahabîler: — Ebû Damdam kimdir? -dediler. Allah'ın Resulü: — O, sizden önceki ümmetler içinde olan bir kimsedir ki,- sabah kalktığında: «Ey Allah'ım, ben şerefimi, beni söven kimselere sadaka olarak verdim» derdi. (Yani şerefin sadaka olarak verilmesi, bir kimsenin şerefini küçük düşürecek dedikoduları önceden afvetme… Devamını Oku


 • 24 Ağu
  2012
 • 0
Komşuluk Hakkı

Ebû Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: Peygamber aleyhisselâm buyurdu ki: — Vallahi îman etmiş sayılmaz, billahi îman etmiş sayılmaz, vallahi îman etmiş sayılmaz! — Kim, ey Allah'ın Resulü! diye soruldu. Peygamber aleyhisselâm: — Şerrinden komşusunun emin olmadığı kimse, buyurdu. (Buharî) Devamını Oku


 • 24 Ağu
  2012
 • 0
ALLAH'ın Sevdikleri Ve Buğzettikleri

Ebû Zer radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselâmın şöyle buyurduğunu anlatıyor: Allahü Teâlâ üç kişiyi sever, üç kişiye de buğz eder. Allah'ın kendilerini sevdiği üç kişi şunlardır: 1 — O kimse ki, bir adam bir kavme gelip, onlardan kendisi ile onlar arasında bulunan bir yakınlığa dayanarak değil, Allah rızası için bir şey istemiş, fakat bu kavim o istediğini vermemiştir. Ancak bu kavim içerisinden bir adam, diğerlerinin gerisinde kalıp isteyen kimseye, Allah'tan ve veren kimseden baş… Devamını Oku


 • 24 Ağu
  2012
 • 0
Beytülmale Hıyanet

Ebû Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: Hayber senesinde Peygamber aleyhisselâm ile beraber harbe çıktık. Elbise ve diğer muhtelif mallardan başka, altın ve gümüş nâmına ganimet olarak bir şey elde etmedik. Allah'ın Resulü, Kura Vadisine doğru yöneldi. Kendisine Mid'am isminde bir zenci köle hediye edilmişti. Bu köle, Peygamber aleyhisselâmın hayvanını hazırlarken bir ok isa-betiyle öldü. İnsanlar «Cenneti mübarek olsun!» dediler. Allah'ın Resulü ise: — Asla, dedi. Hayâtım… Devamını Oku


v