SORULARLA DİNİMİZ

OLUM VE SONRASI

 • 7 Oca
  2018
 • 0
Günahkar müminlerin cehennemde bir süre kaldıktan sonra çıkacaklarına dair ayet var mıdır?

Cevap Değerli kardeşimiz, Hud Suresi, Ayet 105 -108: 105. 0 gün geldiğinde Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi mutlu. 106. Bedbaht olanlar ateştedirler, orada onlar her nefeste acıdan inleyip feryat ederler. 107. Rabbinin dilediği hariç onlar, gökler ve yer durdukça o ateşte ebedî kalacaklardır. Rabbin gerçekten istediğini yapar. 108. Mutlu olanlara gelince, onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça onlar da orada bir lütuf ola… Devamını Oku


 • 11 Ara
  2017
 • 0
Mahşer yerinin Kudüs olduğu konusunda bir rivayet var mıdır?

Soru Detayı Mahşer yerinin Kudüs olduğu ve Kudüs’ü Allah genişleterek bütün insanların orada hesaba çekileceği rivayeti sahih midir? Cevap Değerli kardeşimiz, Mahşer yerinin Kudüs olduğu hususunu şöyle açıklayabiliriz: "O dönüş tek bir haykırmadan ibarettir. Bir de bakarsın ki hepsi (kabirlerinden uyanmışlar) yeryüzü-toprağın üstündedirler.” (Naziat, 79/13-14) mealindeki ayette “toprak” olarak tercüme ettiğimiz kelimenin aslı “Sahire”dir. Bu kelimenin ne anlama geldiği konusunda alimler farklı g… Devamını Oku


 • 23 Kas
  2017
 • 0
Ölmüş bir yakınımızın arkasından veya mezarının başında sesli ağlamak günah mıdır? Bu durum ölüye azap verir mi?

Cevap Değerli kardeşimiz, Ölüye feryad figan ederek ağlamak âdeti, eskiden beri câhil insanlar arasında revaç bulmuş, yaygın hâle gelmiş bir âdettir. Mesela, eski Mısır'da eşraftan biri öldüğü zaman, bir çok kadın ve erkek, üstlerine başlarına yas alâmetleri süre­rek, bağıra çağıra sokaklarda gezerlermiş.1 Eski Türklerde ise bu ağlama merasimlerinde yüzlerini yaralayan­lar ve hatta kulaklarını kesenler bile olurmuş.2 Câhiliye devri Arapları arasında ölümünden sonra kendisi için bağıra çağıra, iy… Devamını Oku


 • 21 Eki
  2017
 • 0
Hurilerle ilgili hadis rivayetleri nelerdir?

Soru Detayı Hurilerle ilgili hadis rivayetleri nelerdir? Ayrıca, hurilerle ilgili hadisler hakkında genel bir değerlendirme yapar mısınız? Cevap Değerli kardeşimiz, Cevap 1: Hurilerle ilgili bazı hadis rivayetleri şöyledir: 1- "Muhakkak ki kişi (cennette) bir ayda, yani bir ay miktarı kadar zamanda bin huri ile evlenir ve bunlardan her biri ile dünyadaki ömrü kadar aşk hayatı yaşar." (İmam Şa'rânî, Ölüm-Kıyâmet- Ahiret, s. 355, Hadîs No: 645) 2- “Sabah veya akşam Allah yolunda (hizmet ve cihatta… Devamını Oku


 • 21 Eki
  2017
 • 0
Kabirde sorgu sual nasıl olacak, açıklar mısınız?

Soru Detayı Kabirde bize sorgu sual cevaplarını bilmiyorum da beni bir aydınlatır mısınız? Cevap Değerli kardeşimiz, Ehl-i sünnete göre, Münker ve Nekir, ölen kişiye Rabbini, dinini ve peygamberini sorarlar. Mü'min kişi bu sorulara cevap verir, ama kâfir veremez. Bu husustaki hadisler pek çoktur. Söz konusu iki melek ölünün kabrine gelir, Allah ölüyü diriltir ve melekler sorularını yöneltirler (Pezdevî, "Ehl-i Sünnet Akâidi" Çev., Şerafettin Gölcük, İstanbul 1980, 237). Ebu Hüreyre'den; Hz. Peyg… Devamını Oku


 • 21 Eki
  2017
 • 0
Ölünün arkasından hayır, dua ve iyilik olarak neler yapılabilir? Yasin suresi ve başka hangi dualar ölünün kabir azabını hafifletmek için okunmalıdır?

Ölünün arkasından hayır, dua ve iyilik olarak neler yapılabilir? Yasin suresi ve başka hangi dualar ölünün kabir azabını hafifletmek için okunmalıdır? Cevap Değerli kardeşimiz, Hayatta iken yaptıklarının, vefatından sonra kişinin kendisine ulaşacağını ifade ve hayatta iken hayır yapmaya teşvik eden pek çok hadis-i şerif vardır.(1) Peygamber Efendimiz (s.a.v) "İnsan ölünce (salih) ameli kesilir. Ancak üç amel (in sevabı) kesilmez: Sadaka-i câriye (kamuya yararlı sadaka), faydalanılan bir ilim ve…… Devamını Oku


v