KURANIMIZ

O. NASUHİ BİLMEN MEALİ

 • 6 Ağu
  2012
 • 0
111-TEBBET SURESİ

111-TEBBET SURESİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM [111.001] Ebû Leheb'in iki eli helâk oldu, kendisi de hüsrâna uğradı. [111.002] Ona ne malı bir zenginlik verdi ve ne de kazandığı şey. [111.003] Bir alevli ateşe girecektir. [111.004] Odun yüklenmiş olan karısı da. [111.005] Boynunda bükülmüş bir ip olduğu halde (ateşe atılacaktır). Devamını Oku


 • 6 Ağu
  2012
 • 0
112-İHLAS SURESİ

112-İHLAS SURESİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM [112.001] De ki: «O Allah birdir.» [112.002] «Allah, bütün mahlukatın kendisine teveccüh ve iltica edeceği zât-ı ehâdiyyettir.» [112.003] «(O) Doğurmadı ve doğurulmamıştır.» [112.004] «Ve O'na hiç bir şey denk (mümasil) olmamıştır.» Devamını Oku


 • 6 Ağu
  2012
 • 0
113-FELAK SURESİ

113-FELAK SURESİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM [113.001] De ki: «Felâkın (yaratılıp vücuda getirilmiş olan şeylerin) Rabbine sığınırım.» [113.002-3] «Yaratmış olduğu şeylerin şerrinden. Ve gecenin şerrinden, zulmeti çöküp ortalığı kapladığı zaman.» [113.004] «Ve düğümlere üfleyen (büyücü)lerin şerrinden.» [113.005] «Ve hased ettigi zaman haset edenin şerrinden (Hâlık-ı Rahîm'e) sığınırım.» Devamını Oku


 • 6 Ağu
  2012
 • 0
114-NAS SURESİ

114-NAS SURESİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM [114.001] De ki: «Nâsın Rabbine sığınırım.» [114.002-3] «Nâsın Melik'ine. Nâsın ilâhına (sığınırım).» [114.004] «O gizlice vesvese verenin şerrinden.» [114.005] «Ki O, nâsın göğüslerinde vesvesede bulunur.» [114.006] «(O vesvese veren) Gerek cinden ve gerek insandan (olsun, hepsinden de Allah'a iltica etmelidir).» Devamını Oku


v