SORULARLA DİNİMİZ

MUHTELİF

Dinimizin müzik dinleme konusundaki ölçüsü nedir? Bazı ilahi ve ezgiler var ki sanki bazen dünyevi bir müzikmiş gibi oluyor..

Soru Detayı - Yabancı müzik dinlemek günah mıdır? - İlahi dinlemek, söylemek ve dinletmekte bir sakınca var mıdır? - Çalgılı ilahi dinlemek haram mıdır? Sorularlaislami... tarafından Çar, 05/10/2011 - 00:00 tarihinde gönderildi Cevap Değerli kardeşimiz, Musikî hususunda umumî ölçümüz şu ifadeler olmalıdır: “Şeriatça bazı savtlar (dinî bakımdan bazı sesler) helâl, bazıları haram kılınmıştır. Evet, ulvî hüzünleri, Rabbanî aşkları iras eden (hatırlatan) sesler helâldir. Yetimane hüzünleri, nefsanî…… Devamını Oku


 • 30 Mar
  2018
 • 0
Hz. Mehdi ile ilgili hadisler açıklar mısınız?

Cevap Değerli kardeşimiz, "Mehdî" sözlükte, "kendisine rehberlik edilen" demektir. Bütün istikâmetler Allah'dan geldiği için, bu kelime, kendisine Allah tarafından yol gösterilen, yani hususî ve şahsî bir şekilde Allah'ın hidâyetine nail olan mânâsını almıştır. Terim olarak mehdî, Hz. Peygamber (s.a)'in kıyamete yakın bir zamanda geleceğin haber verdiği sâlih kuldur. Şüphesiz burada kastedilen, Şiilerin "Mehdî-Î Muntazar = Beklenen Mehdi" dedikleri On İki İmam'ın sonuncusu olan Mehdî değildir. F… Devamını Oku


Hırsızlık için el kesme cezası ilk olarak ne zaman verilmiş?

Soru Detayı - Maide 38: Hayrettin Karaman bir yazısında, el kesme olayının cahiliye Araplarında olduğunu ve Allah’ın bunu devam ettirdiğini yazmış. - Kafam karıştı, tüm insanlık adına. Allah neden cahiliye Araplarından böyle bir şey devralsın? - Eğer onlarda olmasaydı Allah devam ettirmez miydi haşa? (Şeytani düşünce) - İkinci olarak, hırsızın elini kesme kanunu önceki muhtelif devletlerde bulunuyor muydu veya peygamberler şeriatında? mcb96 tarafından Pa, 09/07/2017 - 01:17 tarihinde gönderildi…… Devamını Oku


Evlerimizde, dinimizin anlatıldığı sohbetleri yapmanın önemiyle ilgili âyet ve hadisler var mıdır?

Cevap Değerli kardeşimiz, “Bu kandil, Allah’ın yükseltilmesine ve içlerinden adının anılmasına izin verdiği evlerdedir. Oralarda, sabah-akşam O’nun şanını yücelterek tenzih eden öyle yiğitler vardır ki, ne ticaretler, ne de alışverişler onları Allah’ı zikretmekten, namazı hakkıyla eda etmekten, zekâtı vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin dehşetten halden hale döneceği, altüst olacağı bir günden korkarlar. Allah, onları -yaptıklarına karşılık olarak- en güzel şekilde mükâfatlandıraca… Devamını Oku


 • 8 Şub
  2018
 • 0
Hadislerin çeşitli yönlerden sınıflandırılması nasıl olmaktadır? Bir hadisin sahih olup olmadığını nasıl anlarız?

Soru Detayı Bazı rivayet edilen hadislerin sahih olmadığı belirtiliyor. Hadisin sahihliğinin güçlü veya zayıf olması gibi bir durum var mıdır? Cevap Değerli kardeşimiz, Hadislerin zayıf olup olmadığına herkes karar veremez. Bu sınıflama hadis alimleri tarafından yapılmışlardır. Hadis, bilhassa hadis usulü eğitimi almamış kimseler bunu anlayamaz. HADİSLERİN ÇEŞİTLİ YÖNLERDEN SINIFLANDIRILMALARI Sıhhat yönünden: Sahih: Aşağıdaki üç şartı sağlayan hadise denir: - Senedinde kopukluk olmaması (muttas… Devamını Oku


Helak olan kavimlerde çocukların ve hayvanatın da helak olmasını açıklar mısınız?

Soru Detayı - Tufanlarda helak olan kavimlerde çocukların ve hayvanatın da helak olmasını açıklar mısınız? - Bilindiği üzere aşırı giden toplulukların helak edildikleri, Kuranda sık sık geçmektedir. Aklıma takılan şey şu ki; o ceza mahiyetindeki tufanların helak ettiği toplulukta masum çocuklar ve hayvanlar da bulunmaktadır. Onların da bu tufanlarda helak olmaları kurunun yanında yaş da yanar sözündeki gibi mi ele alınmalıdır? Cevap Değerli kardeşimiz, Bu sorunun cevabına, Bediüzzaman Hazretleri… Devamını Oku


 • 12 Oca
  2018
 • 0
Hadislerin yazılması, toplanması / tedvini, günümüze kadar ulaştırılması ve sünnetin bağlayıcılığı konusunda detaylı bilgi verir misiniz?

Soru Detayı - Peygamber Efendimiz (asm)'in irtihalinden sonra, iblisin hadis-i şeriflerde değişiklik yaptığını iddia edenler var. Böyle bir şey doğru olabilir mi? Cevap Değerli kardeşimiz, İslâm âlimlerinin hepsi, Kur’ân’ı açıklamada Peygamber (asm) sünnetini birinci kaynak olarak görmüşlerdir. Bunun dayandığı bir gerçek var mı? Evet, peygamberlik görevi sadece Kur’ân’ı getirmekle bitmez; onu açıklamak, izah etmek ve nasıl tatbik edileceğini göstermek, onun görev sınırları içindedir. Meselâ şu â… Devamını Oku


 • 15 Ara
  2017
 • 0
Beyaz Ev'in (Saray'ın) fethedileceğine dair Peygamberimizin hadisi var mı?

Cevap Değerli kardeşimiz, Cabir bin Semure (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilmiştir. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki; "Müslümanlardan bir çetecik beyaz evi fethedeceklerdir."(Müslim, İmare: 10, N: 1822) Gerçi bu hadis-i şerif Acem Kralı'nın sarayından bahsetmekte ise de Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'ın bazı sözleri, kıyamete kadar geçerli olabileceğinden, bu hadis-i şerif Beyaz Saray'ın fethine de işaret olabilir. İstanbul'un fethinin gerçekleştiği gibi, bu müjd… Devamını Oku


 • 7 Ara
  2017
 • 0
Zaman tanzimi konusunda bilgi verir misiniz?

Soru Detayı Zamanı boşa geçirmenin dindeki hükmü nedir acaba? İslam'da zamanı nasıl kullanmalı, neye göre tanzim etmelidir? Cevap Değerli kardeşimiz, Boş yere geçen her ânın pek çok fırsatları da beraberinde götürdüğü kabul etmemiz gereken bir gerçektir. Çünkü insanın vakti dünyanın ömrüne nisbetle çok az ve kısadır. Bu bakımdan, tek bir saniyesi dahi altından daha kıymetli olan zamanın, ebedî hayata nur ve ışık tutacak meşguliyetlerle geçmesi gerekir. Bunun için, mü’minin ibadeti ve işi bir hay… Devamını Oku


 • 24 Kas
  2017
 • 0
Öğretmenlerin okulda öğrencilere yaklaşımı nasıl olmalıdır?

Cevap Değerli kardeşimiz, KUTSAL öğretmenlik mesleğinin en zor tarafı, sınıf yönetimidir. Öğretmen merkezli eski eğitimde sınıfta disiplini ve sessizliği sağlama “sınıf yönetimi” olarak algılanıyordu. Eğer bir sınıfta öğretmen anlatıyor, öğrenciler de sessizce dinliyorsa; öğretmen sınıf yönetiminde başarılı sayılırdı. Sınıfta disiplini sağlamak için öğretmenler çoğu zaman ceza ve dayak yöntemine başvuruyorlar, aileler de buna onay veriyorlardı. Öğrenci merkezli yeni anlayışta sınıf yönetimi dend… Devamını Oku


 • 23 Kas
  2017
 • 0
Dâbbetü'l-arz nedir, çıkmış mıdır? Bugünlerde yayına giren "Dâbbe" filminin doğruluk payı var mı?

Soru Detayı - AİDS hastalığı ve sefahat dâbbe olabilir mi? - Dâbbetü'l-arzın cinlerle ilişkisi var mıdır? Cevap Değerli kardeşimiz, Kıyamet alametlerinden biri "dâbbetü'l - arz"ın çıkışıdır. Peygamber efendimiz şöyle bildirir: "Onun alametlerinden biri, güneşin battığı yerden doğması ve kuşluk vakti insanların üzerine "dâbbe''nin çıkmasıdır. Bu alametlerden hangisi önce belirirse, ötekisi onu kısa zamanda takip edecektir." (Müslim, Fiten, 118) "Dâbbe, yanında Hz. Musa'nın asâsı ve Hz. Süleyman'ı… Devamını Oku


 • 6 Kas
  2017
 • 0
Dinimize göre; küfür devam eder ama zulüm devam etmez, diye biliriz. Filistin neredeyse, yüz yılı aşkın süredir zalimin elinde inim inim inliyor. Bunun sebebi nedir?

Dinimize göre; küfür devam eder ama zulüm devam etmez, diye biliriz. Filistin neredeyse, yüz yılı aşkın süredir zalimin elinde inim inim inliyor. Bunun sebebi nedir? Cevap Değerli kardeşimiz, Birincisi: “Küfür devam eder, zülüm devam etmez” prensibi gösteriyor ki, İsrail sadece zalim değil aynı zamanda -cumartesi yasağını çiğnediği gibi- kendi inanç esasları bakımından da küfürlerini de sürdürüyor. İkincisi: Bizim için çok uzun gelen bir süre Allah için çok kısadır. Hani, “Devlet tavşanı kağnı a… Devamını Oku


v