SORULARLA DİNİMİZ

MUBAREK GUN GECELER

 • 26 Mar
  2018
 • 0
Recep Ayı

Receb, tazim ve saygı anlamına gelir. İslâm öncesi Araplar Receb ayına ayrı bir ehemmiyet verirler, saygı gösterir ve şanını yüceltirlerdi. Receb ayı gelince kılıçlar kınına sokulur, oklar torbalarına yerleştirilir, derin ve kanlı husumetlerin üzerine geçici de olsa bir sükûnet örtüsü çekilirdi. Artık o gürültülü ve korkunç çöller tatlı bir huzurun baharına dalar, her taraf bir güven ve selâmet sahasına dönerdi. Öyle ki, bu ayda bir kimse babasının katiline rastlasa bile, başını kaldırıp kaşına…… Devamını Oku


 • 19 Ara
  2017
 • 0
Hayırlı cumalar demek size cennet kapısını aralayacaktır, sözü hadis mi?

Soru Detayı Bazı kimseler, ha bire enteresan mesajlar göndereyim diye hadis uydurur oldu. Örneğin, bu aralar aşağıdaki gibi bir mesaj dolaşmaya başladı: “Sevgili Peygamberimiz bir CUMA günü ashabıyla sohbet ederken buyurdular ki ''CUMA GÜNÜ sevdiklerinizi unutmamak için HAYIRLI CUMALAR DEMEK SiZE CENNET KAPISINI ARALAYACAKTIR'' cennetin kapısını biraz daha aralamak ve EFENDiMiZ'in bir sünnetini daha ihya etmek dileği ile HAYIRLI CUMALAR.” Bu mesajda geçen rivayet doğru mu? Bu tür mesaj atanlara…… Devamını Oku


 • 28 Kas
  2017
 • 0
Peygamberimiz (asm)'in doğum gününü / Mevlid kandilini kutlamak bid'at mıdır?

İmam Suyutî, konuyla ilgili olarak özetle şunları söylemiştir: “İnsanların Mevlid-i Nebevi için toplanıp Kur’an okumaları, Hz. Peygamber (a.s.m)’in veladetiyle ilgili haberleri/menkıbeleri seslendirmeleri, bu münasebetle yemek tertiplemeleri bid'a-i hasenedir/güzel bir bid'attır. Çünkü, bu toplantılarda Hz. Muhammed (a.s.m)’e karşı büyük bir tazim, bir saygı, onun dünyaya teşriflerinden ötürü büyük bir sevinç söz konusudur. Bu ise, sahibine büyük bir sevap kazındırır.” (bk. Suyutî, el-Havî li’l-… Devamını Oku


 • 20 Kas
  2017
 • 0
"Rebiülevvel ayının girdiğini haber veren cennetlik olur, cehennemden kurtulur" gibi rivayetler doğru mudur?

Soru Detayı "Rebiülevvel ayının girdiğini haber veren cennetlik olur, cehennemden kurtulur" gibi rivayetler doğru mudur? Benzer manalarda hadis diye sosyal medyada yayınlanıyor. Bunlar doğru mudur? Cevap Değerli kardeşimiz, Hadis kaynaklarında böyle bir rivayet bulamadık. Delilsiz kaynaksız bu tür rivayetlere itibar etmeyiniz. Selam ve dua ile... Sorularla İslamiyet Devamını Oku


 • 15 Kas
  2017
 • 0
Berat Kandili

Berat Kandili Berat Gecesi'nin Mahiyeti ve Önemi: Yıllık bir program çerçevesinde yürütülen ticari faaliyetler, yıl sonunda o program esaslarına göre kontrol ve teftiş edilir, kâr zarar hesapları yapılır. Kesin hesabın tespitinden sonra da gelecek yılın programı hazırlanarak son şeklini alır. Her yıl tekrar edilen bu kontrol ve tespit işlemleri sayesinde, ekonomik hayatta istikrarlı ve sağlam bir ilerlemenin temini mümkün olur. Bu misalin ışığında manevi hayatımıza ve faaliyetlerimize bakalım. D… Devamını Oku


 • 15 Kas
  2017
 • 0
Miraç Kandili

Miraç Kandili Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biri de Miraç Gecesidir. Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir. Resulullahın (a.s.m.) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür. Miraç mucizesi Kur'ân-ı Kerimde âyetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur. Bu îlâhî yolculuğun ilk merhalesi olan Mescid-… Devamını Oku


 • 15 Kas
  2017
 • 0
Recep Ayı

Receb, tazim ve saygı anlamına gelir. İslâm öncesi Araplar Receb ayına ayrı bir ehemmiyet verirler, saygı gösterir ve şanını yüceltirlerdi. Receb ayı gelince kılıçlar kınına sokulur, oklar torbalarına yerleştirilir, derin ve kanlı husumetlerin üzerine geçici de olsa bir sükûnet örtüsü çekilirdi. Artık o gürültülü ve korkunç çöller tatlı bir huzurun baharına dalar, her taraf bir güven ve selâmet sahasına dönerdi. Öyle ki, bu ayda bir kimse babasının katiline rastlasa bile, başını kaldırıp kaşına…… Devamını Oku


 • 16 May
  2013
 • 0
Regaib Kandili duası

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) Regaib gecesinin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul etmek suretiyle çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaib Kandili duası Euzü billahi mine'ş-şeytani'r-racîm Bismillahi'r-rahmani'r-rahîm Ey bizleri varlığa erdiren Var olmadaki sonsuz zevki gönül… Devamını Oku


 • 22 Oca
  2013
 • 4
Mevlid gecesi

Mevlid Kandili Kandiliniz Mübarek Olsun, 12 Ocak 2014 Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiyâ, 107) İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yılında Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayının 12.gecesi doğmuştur. Milâdî takvime göre ise bu, 571 yılı Nisan ayının yirmisine rastlamaktadır. Bu mübarek geceye Mevlid Kandili denir. O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, All… Devamını Oku


 • 19 Ağu
  2012
 • 3
RAMAZAN BAYRAMININ ANLAM VE ÖNEMİ

RAMAZAN BAYRAMININ ANLAM VE ÖNEMİ Bizi ve bütün mükevvenatı yoktan var eden, bizlere sayısız nimetler bahşeden yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki, ramazan ayımızı iman, kur’an ve rıza gölgeleri altında yaşamış, yanık gönüllerimize cennet serinliği getiren ve bir ilahi ziyafet teşkil eden bayramımıza kavuşmuş bulunuyoruz…. Bu vesile ile Yüce Rabb’imize Hamd, O’nun sevgili habibine sonsuz selatü selam olsun… Bayram; Allah’ın kullarının takva imtihanından başarı ile, açık alınla, yine O’n… Devamını Oku


 • 14 Ağu
  2012
 • 0
Kadir Gecesi

Kadir Gecesi Kur'ân-ı Kerim'in inmeye başladığı Ramazan ayı'nın yirmi yedinci gecesi. İslâm'da en kutsal ve faziletli gece Kadir gecesidir. Kadir gecesi, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur'ân-ı Kerim de bu gecenin faziletini belirten müstakil bir sûre vardır. Bu sûrede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Doğrusu biz Kur'ân'ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir geceşinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o ge… Devamını Oku


 • 14 Ağu
  2012
 • 0
Kadir Gecesi ve Değerlendirilmesi

Kadir Gecesi ve Değerlendirilmesi Kadir Gecesinin değeri ve değerlendirilmesi konusunda sahih bilgiler var mıdır? Sorunun cevabı için su açıklamalara girmek zorundayız: 1. Anlamı: Birtakım zamanlarda mesai yapanlara, normal zamanların birkaç katı fazla ücret verilir. Bazı olayların yıldönümleri ikramiye günleridir. Bazı krallar tahta çıkışları ya da işbaşına gelince cülus bahşişi dağıtırlar. Bazan genel af ilân edilir ve çok büyük cezalar dahi bağışlanır. Bazı pazar, panayır ve yerlerde yüzdeyüz… Devamını Oku


v