SORULARLA DİNİMİZ

MEZHEP VE MEŞREPLER

Şii mezhebi hak mıdır? Şiiler Müslüman sayılabilir mi?

Şii mezhebi hak mıdır? Şiiler Müslüman sayılabilir mi? Cevap Değerli kardeşimiz, İslam'ın ve imanın şartları bellidir. Buna göre ismi ne olursa olsun, şartları uygun olan herkes Müslümandır. Bir isim adı altında bir fırkayı veya bir mezhebi küfürle itham etmek doğru değildir. Hak bir mezhep olmayan ve Ehl-i sünnet içinde kabul edilmeyen Şia'nın doğuşu ve fikirleri ile ilgili bazı bilgiler şöyledir: En büyük hidayet meşalesi olan Kur'ân-ı Azimüşşân'ın nâzil olmasıyla bütün insanlık âleminde yepye… Devamını Oku


v