KURANIMIZ

MEVDUDİ MEALİ

 • 10 Oca
  2013
 • 0
078-NEBE SURESİ

078-NEBE SURESİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM [078.001] Birbirlerine hangi şeyi sorup duruyorlar? [078.002] O büyük haberi mi? [078.003] Ki kendileri hakkında anlaşmazlık içindedirler. [078.004] Hayır, yakında bileceklerdir. [078.005] Yine hayır; yakında bileceklerdir. [078.006] Biz, yeryüzünü bir döşek kılmadık mı? [078.007] Dağları da birer kazık? [078.008] Sizi çift çift yarattık. [078.009] Uykunuzu bir dinlenme yaptık. [078.010] Geceyi bir örtü yaptık. [078.011] Gündüzü bir geçim-vakti kıldık. [0… Devamını Oku


 • 10 Oca
  2013
 • 0
079-NAZİAT SURESİ

079-NAZİAT SURESİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM [079.001] Ta en derinden acıyla sökerek çıkaranlara andolsun. [079.002] Yumuşacık çekip alanlara, [079.003] Yüzdükçe yüzerek gidenlere, [079.004] Öncü olarak yarışıp geçenlere, [079.005] Derken işi bir düzen içinde evirip çevirenlere. [079.006] O sarsıntının sarsacağı gün, [079.007] Arkasından onu diğer bir sarsıntı izleyecek. [079.008] O gün yürekler (dehşet içinde) hoplayacak. [079.009] Gözler de zillet içinde düşecek. [079.010] Kendileri; derler ki:…… Devamını Oku


 • 10 Oca
  2013
 • 0
080-ABESE SURESİ

080-ABESE SURESİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM [080.001] Surat astı ve yüz çevirdi; [080.002] Kendisine o kör geldi diye. [080.003] Nerden biliyorsun; belki o, temizlenip-arınacak? [080.004] Ya da öğüt alacak; böylelikle bu öğüt kendisine yarar sağlayacak. [080.005] Fakat kendini müstağni (hiç bir şeye ihtiyacı olmayan) gören ise, [080.006] İşte sen, onda 'yankı uyandırmaya çalışıyorsun. [080.007] Oysa, onun temizlenip-arınmasından sana ne? [080.008] Ama koşarak sana gelen ise, [080.009] Ki o, 'içi t… Devamını Oku


 • 10 Oca
  2013
 • 0
081-TEKVİR SURESİ

081-TEKVİR SURESİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM [081.001] Güneş, köreltildiği zaman, [081.002] Yıldızlar, bulanıklaşıp-döküldüğü zaman, [081.003] Dağlar, yürütüldüğü zaman, [081.004] Gebe develer, kendi başına terkedildiği zaman, [081.005] Vahşi-hayvanlar, bir araya toplandığı zaman, [081.006] Denizler, tutuşturulduğu zaman, [081.007] O zaman ki nefisler çiftleşir. [081.008] Ve 'diri olarak toprağa gömülen kızcağıza' sorulduğu zaman: [081.009] «Hangi suçtan dolayı öldürüldü?» [081.010] Sa… Devamını Oku


 • 10 Oca
  2013
 • 0
082-İNFİTAR SURESİ

082-İNFİTAR SURESİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM [082.001] Gök, çatlayıp-yarıldığı zaman, [082.002] Yıldızlar, dağılıp-yayıldığı zaman, [082.003] Denizler, fışkırtılıp-taşırıldığı zaman, [082.004] Ve kabirlerin içi 'deşilip dışa atıldığı' zaman; [082.005] (Artık her) Nefis, önceden takdim ettiklerini ve ertelediklerini bilip-öğrenmiştir. [082.006] Ey insan, 'üstün kerem sahibi' olan Rabbine karşı seni aldatıp-yanıltan nedir? [082.007] Ki O, seni yarattı, 'sana bir düzen içinde biçim verdi' ve seni it… Devamını Oku


 • 10 Oca
  2013
 • 0
083-MUTAFFİFİN SURESİ

083-MUTAFFİFİN SURESİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM [083.001] Eksik ölçüp tartanların vay haline, [083.002] Ki onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar. [083.003] Kendileri onlara ölçtüklerinde veya tarttıklarında eksiltirler. [083.004] Yoksa onlar, diriltileceklerini sanmıyor mu? [083.005] Büyük bir günde. [083.006] İnsanların, alemlerin Rabbi için kalacağı günde. [083.007] Hayır, facir olanların kitabı şüphesiz «Siccin» dedir. [083.008] «Siccin»in ne olduğun… Devamını Oku


 • 10 Oca
  2013
 • 0
084-İNŞİKAK SURESİ

084-İNŞİKAK SURESİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM [084.001] Gök, yarılıp-parçalandığı, [084.002] Ve 'kendi yaratılış gereğine uygun' olarak Rabbine boyun eğdiği zaman; [084.003] Yer, düzlendiği, [084.004] İçinde olanları dışa atıp boşaldığı [084.005] Ve 'kendi yaratılış gereğine uygun' olarak Rabbine boyun eğdiği zaman. [084.006] Ey insan, gerçekten sen, hiç durmaksızın Rabbine doğru bir çaba harcayıp durmaktasın; sonunda O'na varacaksın. [084.007] Artık kimin kitabı sağ yanından verilirse, [084.008]…… Devamını Oku


 • 10 Oca
  2013
 • 0
085-BURUC SURESİ

085-BURUC SURESİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM [085.001] Burçları olan göğe andolsun, [085.002] O vadedilen güne, [085.003] Şahid olana (görene) ve şahid olunana (görülene) . [085.004] Kahrolsun Ashab-ı Uhdûd [085.005] 'Tutuşturucu-yakıt dolu o ateş,' [085.006] Hani kendileri (ateş hendeğinin) çevresinde oturmuşlardı. [085.007] Ve mü'minlere yaptıklarını seyrediyorlardı. [085.008] Kendileri onlardan, yalnızca 'üstün ve güçlü olan,' öğülen Allah'a iman ettiklerinden dolayı intikam alıyorlardı. [… Devamını Oku


 • 10 Oca
  2013
 • 0
086-TARIK SURESİ

086-TARIK SURESİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM [086.001] Göğe ve tarık'a andolsun, [086.002] Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir? [086.003] (Karanlığı) Delen yıldızdır. [086.004] Üzerinde gözetleyici-koruyucu bulunmayan hiç bir nefis (kimse) yoktur. [086.005] İnsan bir baksın, hangi şeyden yaratıldı? [086.006] Dökülüp atılan bir sudan yaratıldı. [086.007] (Bu su,) Bel kemiği ile kaburgalar arasında(ki organlar) dan çıkar. [086.008] Hiç şüphesiz (Allah,) onu yeniden-döndürmeğe güç yetirendir. [08… Devamını Oku


 • 10 Oca
  2013
 • 0
087-ALA SURESİ

087-ALA SURESİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAAHİM [087.001] Rabbinin yüce ismini tesbih et, [087.002] Ki O, yarattı, 'bir düzen içinde biçim verdi, [087.003] Takdir etti, böylece yol gösterdi, [087.004] 'Yemyeşil-otlağı' çıkardı. [087.005] Ardından onu kuru, kara bir duruma soktu. [087.006] Sana okutacağız, sen de unutmayacaksın. [087.007] Ancak Allah'ın dilediği başka. Çünkü O, açıkta olanı da bilir, saklı duranı da. [087.008] Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız. [087.009] Şu halde, eğer 'öğüt ve… Devamını Oku


 • 10 Oca
  2013
 • 0
088-GAŞİYE SURESİ

088-GAŞİYE SURESİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM [088.001] (Her yanı yaygın olarak kuşatacak olan) -Kıyametin haberi sana geldi mi? [088.002] O gün, öyle yüzler vardır ki, 'zillet içinde aşağılanmıştır.' [088.003] Çalışmış, boşuna yorulmuştur. [088.004] Kızgın bir ateşe yollanırlar. [088.005] Kaynar bir kaynaktan içirilirler. [088.006] Onlar için (öldürücü ve zehirli olan) dan dikeninden başka bir yiyecek yoktur. [088.007] Ne doyurup-semirtir, ne de açlıktan korur. [088.008] O gün, öyle yüzler de vard… Devamını Oku


 • 10 Oca
  2013
 • 0
089-FECR SURESİ

089-FECR SURESİ BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM [089.001] Fecre andolsun, [089.002] On geceye, [089.003] Çifte ve tek'e, [089.004] Akıp-gittiği zaman geceye. [089.005] Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi? [089.006] Rabbinin Ad (kavmin) e ne yaptığını görmedin mi? [089.007] 'Yüksek sütunlar' sahibi İrem'e? [089.008] Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi. [089.009] Ve vadilerde kayaları oyup-biçen Semud'a? [089.010] Ve kazıklar (ehramlar) sahibi Firavun'a? [089.011] K… Devamını Oku


v