SORULARLA DİNİMİZ

KURBAN-ADAK

 • 28 Haz
  2012
 • 0
Kurbanın Mahiyeti, Vücubu ve Şer'î Hikmeti

Kurbanın Mahiyeti, Vücubu ve Şer'î Hikmeti 1- Kurban Yüce Allah'ın rahmetine yaklaşmak için ibadet niyeti ile kesilen özel hayvandır. Kurban bayramı günlerinde (ilk üç günde) böyle Allah rızası için kesilen kurbana (Udhiyye), bunu kesmeğe de tazhiye denilir. 2- Kurban Bayramında ibadet niyeti ile kurban kesmek, hür, mukîm (yolcu olmayan), müslim ve zengin kimseye vacibdir. Zenginden maksad, temel ihtiyaçlarından başka, artıcı olsun olmasın, en az iki yüz dirhem gümüş değerinde bir mala sahib ola… Devamını Oku


 • 28 Haz
  2012
 • 0
Kurbanın Cinsi ve Kusurlu Olup Olmaması

Kurbanın Cinsi ve Kusurlu Olup Olmaması 6- Kurbanlar yalnız koyun, keçi, deve ve sığır cinsi hayvanlardan kesilebilir. Mandalar da sığır cinsindendir. Bunların erkekleri ile dişileri eşittir. Ancak koyun cinsinin erkeğini kurban etmek daha faziletlidir. Keçinin erkeği ile dişisi kıymetçe eşit olsalar, dişisini kesmek daha faziletli olur. Aynı şekilde devenin veya sığırın erkeği ile dişisi et ve kıymet bakımından eşit olsalar, dişisinin kurban edilmesi daha faziletlidir. 7- Koyun ile keçi ya bire… Devamını Oku


 • 28 Haz
  2012
 • 0
Kurbanın Kesilme Vakti

Kurbanın Kesilme Vakti 20- Kurbanın kesilme zamanı nahr (Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü) günleridir. Fakat birinci günde kesilmesi daha faziletlidir. 21- Kurbanlar, bayram namazı kılınan şehir gibi yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra bayram namazı kılınmayan yerlerde ise bayram gününün fecrinden sonra kesilir. İlk vakti budur. Kurbanı geceleyin kesmek tenzihen mekruhtur. (İmam Şafiî'ye göre, kurbanlar bayramın dördüncü günü güneş batıncaya kadar kesilebilir.) 22- Kurbanlar kıbleye karş… Devamını Oku


 • 28 Haz
  2012
 • 0
Kurbanın Eti ve Derisi Üzerinde Yapılacak Şeyler

Kurbanın Eti ve Derisi Üzerinde Yapılacak Şeyler 27- Adak olarak kesilmeyen kurbanın etinden sahibi zengin olsun olmasın, yiyebileceği gibi fakir olmayanlara da yedirip dağıtabilir. Fetva bu şekildedir. Bununla beraber üçte birini fakirlere sadaka olarak vermelidir. Eğer kurban sahibi orta halli olur da, geçimlerini karşılamak zorunda olduğu kimseler kalabalık ise, o halde kurbanın etini onların yemeleri için alıkoyabilir, bu mendubdur. Diğer bir görüşe göre, kurban bayramında kesmek üzere bir f… Devamını Oku


 • 28 Haz
  2012
 • 0
Akîka Kurbanı

Akîka Kurbanı 37- Yeni doğan çocuğun başındaki tüyüne (Akîka) denir. Böyle bir çocuk için Cenab-ı Hakk'a şükür yerine geçmek üzere kesilen kurbana da Akîka adı verilmiştir. Bunun müslümanlarca asıl adı Nesîkedir. Akîka, bizce mubah ve güzeldir. Üç İmama göre ise sünnettir. Zahiriyye meshebinde vaciptir. 38- Akîka kurbanı, çocuğun doğduğu günden büluğ çağına erinceye kadar kesilebilir. Fakat yedinci günü kesilmesi daha faziletlidir. Çocuğun yedinci doğum günü adı konulur ve başının saçları kesili… Devamını Oku


 • 28 Haz
  2012
 • 0
Zebh, Zebiha ve Tezkiyenin Mahiyetleri

Zebh, Zebiha ve Tezkiyenin Mahiyetleri 41- Zebh, hayvanın boğazına bıçak vurup boğazlamak ve damarlarını kesmek demektir. Boğazlanmış veya boğazlanacak hayvana da Zebiha denir. Tezkiye de, boğazlamak anlamında olup dinimizde iki türlüdür: Birisi hakîki ve ihtiyarî tezkiyedir. Bu da bir hayvanı usulü üzere keskin bir aletle boğazlamaktır. Diğeri de, hükmî ıztırarî tezkiyedir. Bu da, bir avın aldığı yaradan ibarettir. Bir av, şartlarına uygun olarak bu yaradan ölürse, boğazlanmış sayılır. 42- Bir…… Devamını Oku


 • 28 Haz
  2012
 • 0
Etleri Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar

Etleri Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar 47- Yaratılışında vahşet ve bayağılık olmayan, iğrenç görülmeyen hayvanların etleri din ölçüleri içinde helaldir, yenebilir. Tavuk kaz, ördek, zürafa, deve kuşu, bağırtlan kuşu, güvercin, bıldırcın, koyun keçi, deve, sığır, manda, ekin kargası, tavus, kırlangıç, baykuş, tavşan ve turna gibi hayvanlar bu kısım eti yenen hayvanlardandır. Serçe ve sığırcık kuşlarını yemekte de bir sakınca yoktur. Yarasa kuşunun yenip yenmemesinde, haram veya mekruh olup olmamasınd… Devamını Oku


 • 27 Haz
  2012
 • 0
Kimlerin Boğazlayacağı Hayvanların Eti Yenir veya Yenmez

Kimlerin Boğazlayacağı Hayvanların Eti Yenir veya Yenmez 65- Müslümanların ve kitab ehli olan Yahudî ve Hıristiyanların, kadın dahi olsalar, Besmele ile (Allah'ın adını anarak) boğazlayacak oldukları hayvanların, eti yenen hayvanlar olmak şartıyle etleri yenir. Besmele tam kesim anında olacaktır, bu şarttır. Kesim anında bir şey yemek suretiyle veya başkası ile konuşmakla önceki besmeleye ara verilerek meclis değişirse, bu yeterli olmaz. Yeniden Besmele getirmek gerekir. Müslüman veya kitab ehli… Devamını Oku


 • 27 Haz
  2012
 • 0
Meytenin Mahiyeti ve Hükmü

Meytenin Mahiyeti ve Hükmü 68- Kendi başına ölmüş olan herhangi bir hayvana Meyte (Leş) denir. Böyle bir hayvan temiz değildir, yenmez. Boğazlanmayıp da boğulmuş olan, başı koparılan, başına tokmak vurulan veya kulak tozuna şiş saplanan ve böylece öldürülen hayvanlar da meyte hükmündedir; çünkü meşru şekilde boğazlanmamışlardır. 69- Yüksek bir yerden düşüp ölen, başka bir hayvanın tepmesi veya toslamasıyla veya bir taş ve ağaç parçasının çarpmasıyle ölen, bir yırtıcı hayvan tarafından parçalanar… Devamını Oku


 • 27 Haz
  2012
 • 0
Avın Mahiyeti ve Caiz Oluşu

Avın Mahiyeti ve Caiz Oluşu 71- Sayd (av), yaratılışında vahşi olup insandan kaçınan, eti yensin yenmesin, herhangi bir hayvandır ki, ele geçirilmesi ancak bir hile ile mümkün olabilir. Böyle bir av hayvanını kaçamaz bir hale getirip elde etmeye İstiyad (Avlamak) denir. 72- Bir av hayvanına karşı bir köpeğini salıvermeye İrsal, kışkırtıp sıçratmaya da İğra denir. İğra irsalden sonra olur. Ava kendiliğinden varan öğretilmiş köpek gibi bir hayvanın arkasından yapılacak İğra, irsal hükmündedir. 73-… Devamını Oku


 • 27 Haz
  2012
 • 0
Nelerle Av Yapılır?

Nelerle Av Yapılır? 74- Av, ya öğretilmiş köpek, doğan, pars, atmaca ve şahin gibi bir hayvanla yahut yaralayan ve öldüren bir silahla veya tuzak kurmakla, çukur kazmak, bıçak, kılıç ve kamış gibi keskin bir şeyi yere dikmekle yapılır. Bir hayvanın av için öğretilmiş hale geldiği, ya anlayış üstünlüğü ile veya bilen kimselere başvurarak sabit olur. Çünkü bu gibi hayvanların öğretim süreleri onların durumlarına göre değişir. Bunun için belirli bir süre yoktur. Bu, İmam Azam'a göredir. İki İmama v… Devamını Oku


 • 27 Haz
  2012
 • 0
Av Hayvanında Aranılan Şartlar

Av Hayvanında Aranılan Şartlar 77- Bir av etinin yenilebilmesi için şu şartlar gereklidir: 1) Av, dinimizce eti yenen hayvanlardan olmalıdır. 2) Avcı, hayvan boğazlamaya ehil bir müslüman veya kitab ehlinden olmalıdır. Bunlardan Besmeleyi bilen ve av kasdinde bulunan bir çocuğun veya delinin veya bir sarhoşun avladığı av helaldir. Fakat hac ve umre için ihramda bulunan bir müslümanın Harem Bölgesi dahilinde ve haricinde avlayacağı av helal olmaz. Yine, bir Mecûsî, putperest veya mürtedin (… Devamını Oku


v