EĞİTİM BOLUMU

Kpds Dersleri

 • 22 Şub
  2013
 • 0
Sözcüğün Anlamını Tahmin

Sözcüğün Anlamını Tahmin Aşağıdaki notlar anlamını bilmediğiniz bir sözcüğün anlamını tahmin etmenizi kolaylaştırabilir. 1. Sözcüğün türü ne? (Ad, yüklem, sıfat, vs.) 2. Sözcüğün içinde bulunduğu bağlama (context) bakın. 3. Sözcük metin içinde yinelenmekte mi? Ne kadar sık yinelenirse bağlam sayısı da o kadar fazla olacaktır. 4. Sözcük başka sözcük ya da yapılarla karşılaştırılmakta mı? 5. Sözcük metin içinde tanımlanmakta mı? 6. Kesin olmasa bile bir tahminde bulunmaya çalışın. ALIŞTIRMALAR Bu…… Devamını Oku


 • 22 Şub
  2013
 • 0
Cümle Analizi

Cümle Analizi Cümle analizini bir cümle üzerinde incelersek: The student revolt is not only a thorn in the side of the president's newly established government, but it has international implications as well. cümlenin türünü (basit cümle ya da bileşik cümle) saptayın. Basit cümle ise SVO unsurlarını saptayın. Bileşik cümle ise yan cümle ile ana cümleyi saptayarak ayrı ayrı SVO unsurlarını saptayın. Esas yüklemi saptayabilmek en önemli nokta. Cümle not only ... but (also/as well) yapısı içeren bir… Devamını Oku


 • 22 Şub
  2013
 • 0
Paragraf - ve dolayısı ile metin

Sevgili Öğrenciler; Paragraf - ve dolayısı ile metin - analizi yapmak için, aşağıdaki sırayı izlemeniz yararlı olacaktır. Genel anlam için tüm metni okuyun ve sorun çıkarması olası yapı ve tümcelerin altını çizin. Çoğu metnin tümünü okumadan analize başlamakta ve bu nedenle de, bir bakıma, hiç bilmedikleri bir metni analize çabalamaktadırlar. Tüm reference sözcüklerini inceleyin; Mr. and Mrs. Barnett have had a road accident. That happened 17 miles off London. That = Road accident Bilinmeyen söz… Devamını Oku


 • 22 Şub
  2013
 • 0
Anlam Bütünlüğünü Bozan Tümce

Anlam Bütünlüğünü Bozan Tümce · Connector olarak adlandırılan (in other words, that is, however gibi) yapıların kullanımına dikkat. Bu yapılar paragraf içinde tümcelerin birbiri ile yapısal bağlantısını sağladığı için paragrafın bütününü anlamanıza yardımcı olurlar. · Değinme (=reference) belirten sözcükleri inceleyin. Başka sözcük ya da ifadeler yerine kullanılan it, he, she, one, that, the former, the latter gibi değinme sözcüklerinin bir önceki tümce ve daha önceki tümcelerle il… Devamını Oku


 • 22 Şub
  2013
 • 0
ADVERBIAL CLAUSE

Dilbilgisi Açıklamaları ADVERBIAL CLAUSE TIME CLAUSE 1. TANIM Time Clause yapılarda zaman uyumu kuralına dikkat etmek gerekir. Bu tümcelerde, ana tümce ile yan tümcede kullanılan tense uyumlu olmalıdır. Yani, PRESENT« PRESENT I never forget to pray before I go to bed. PRESENT«FUTURE She will be there when I arrive at the airport. PAST«PAST When we got there, the film was over. Time Clause yapılarda zaman uyumu kuralına bir tek since uymamaktadır. PRESENT« PAST I have know… Devamını Oku


 • 22 Şub
  2013
 • 0
COMPARISON CLAUSE

Dilbilgisi Açıklamaları COMPARISON CLAUSE 1. EŞİTSİZLİK 1.1. ... than yapıları ( = Comparative) Sıfata daha niteliği kazandıran -er ve more eklenmesi ile oluşan yapılardır. sıfat -er / more sıfat than She is more intelligent than she looks. Göründüğünden daha zeki. This year the political situation is ..... complicated than it used to be. A. more B. most C. the most D. so E. as Bu yapı Türkçeye ... -dEn daha sıfat / belirteç şeklinde aktarılır. Dikkat: ð Comparative yapı the ile ve than sözc… Devamını Oku


 • 22 Şub
  2013
 • 0
COORDINATION

Dilbilgisi Açıklamaları COORDINATION 1. TANIM Tümceyi oluşturan unsurlar birbirlerine coordination yolu ile bağlandıklarında, çeşitli coordinator sözcükler kullanılmaktadır. Bunlardan basit olanlar, and, or, but, kullanım açısından daha kapsamlı olanlar ise either ... or, both ... and, nor, neither ... nor, not only ... but (also/as well) olarak gruplandırılabilir. 2. KULLANIM VE ÇEVİRİ 2.1. And, or, but Kullanım ve çeviri açısından bu üç basit coordinator önemli sorunlar oluşturmazlar. I don't…… Devamını Oku


 • 22 Şub
  2013
 • 0
Soruların İncelenmesi

Soruların İncelenmesi Dilbilgisi Önce seçeneklere bakın ve eğer seçenekler kısa ise tümcede eksik olan bölümün ne olduğunu görün. Seçenekler uzun ise zaman kaybetmeyin. Soru tümcesini okuyun. Soru tümcesini okurken, tümcenin temel unsurlarını (ÖYN ve ana tümce ile yan tümce) belirlemeye çalışın. Bunlar dışında kalan ve tümcenin uzunluğuna katkı sağlamaktan başka bir işlevi olmayan unsurları ayıklayın. 1. ÖYN yapılı tümcede eksik unsur. Basit tümcede: Tümcenin ÖYN yapısını kontrol edin. Basit tüm… Devamını Oku


 • 22 Şub
  2013
 • 0
Karşılıklı Konuşmayı Tamamlama

KPDS, ÜDS, YDS Soruların İncelenmesi Karşılıklı Konuşmayı Tamamlama Verilen boşluğun bir soru tümcesi mi yoksa normal tümce mi olduğuna bakın. Seçenekler arasında uygun olduğunu düşündüğünüz tümcenin paragrafın içerdiği zaman ile uyumunu denetleyin. Uygun olduğunu düşündüğünüz tümcede reference belirten sözcük bulunmakta ise, bu sözcüğün paragraf içinde hangi sözcük ya da sözcükleri karşıladığını inceleyin. Verilen boşluktaki tümce önceden sorulmuş bir soruya yanıt niteliği taşıyacaksa, bu soru…… Devamını Oku


 • 22 Şub
  2013
 • 0
Verilen Duruma Uygun Düşen İfade

Verilen Duruma Uygun Düşen İfade Soru tümcesi genelde istenilen durumu anlatan bir yüklem, ad sıfat ya da belirteç taşımaktadır. Seçenekleri incelemeden önce, sizden ne istendiğini iyice belirleyin. Yani özür dileme, teklif etme, reddetme, kabul etme gibi durumlardan hangisine göre bir tümce üretmek gerekiyor; üretilecek tümce normal tümce mi, emir tümcesi mi yoksa soru tümcesi mi olabilir. Üretilecek tümcede hangi belirgin yapılar/yüklemler/sıfatlar kullanılabilir? Örneğin, özür dileme ise sorr… Devamını Oku


 • 22 Şub
  2013
 • 0
MODAL VERB

MODAL VERB 1. TANIM Kimi modal verb yapılar ad ya da yüklem olarak taşıdıkları anlama (can (n) = teneke kutu, have (v) = sahip olmak, May (n) = Mayıs, must (n) = gereklilik, will (n) = irade; vasiyetname) dikkat etmek gerekebilir. 2. KULLANIM VE ÇEVİRİ Modal verb yapılar abece sırasına göre ele alınmıştır. 2.1. be (= am / is / are) able to Bir şeyi yapabilmek anlamını taşır. I am able to run a mile. Ben bir mil koşabilirim. Bu yapı Türkçeye yüklem - Ebil- ile aktarılır. 2.2 can a) bir şeyi yapab… Devamını Oku


 • 22 Şub
  2013
 • 0
Okuma - Soru Tiplerine Yönelik Çalışmalar

Okuma - Soru Tiplerine Yönelik Çalışmalar Yanıtlar en sonda verilmekte. Soru tipleri: I. DOĞRUDAN YANITLANABİLECEK SORULAR I. 1. METNİN TÜMÜNE YÖNELİK I.1.A. Konu / Başlık I.1.B. Ana fikir I.2. METNİN BİR BÖLÜMÜNE YÖNELİK I.2.A. Metinde var olana yönelik a) Değinme sözcükleri b) Bağlantı sözcükleri c) Karmaşık yapılar I.2.B. Metinde var olmayana yönelik II. DOĞRUDAN YANITLANAMAYAN SORULAR II.1. METNİN TÜMÜNE YÖNELİK II.1.A. Metnin / Yazarın ifade tonu II.1.B. Yazarın amacı II.1.C. Ortam II.2. ME… Devamını Oku


v