SORULARLA DİNİMİZ

İMAN KONULARI

 • 18 May
  2018
 • 0
Kehf suresi'ni cuma günü okumanın fazileti nedir?

Cevap Değerli kardeşimiz, Kehf Suresi'ni, cuma gecesi ve gündüzü okumanın çok faziletli olduğuyla ilgili hadisler vardır. Örneğin: "Cuma gecesi Kehf suresini okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki cuma arasında işlediği (küçük) günahlar da affolur." (Değişik rivayetler için bk. et-Terğıbü ve't-Terhib, Kitabu'l-Cuma, 1/512-513) Ancak teşvik için yapılan bu rivayetleri değerlendirirken bazı noktalara dikkat etmek gerekir. Kehf Suresi hakkında rivâyet edilen diğer hadislerde… Devamını Oku


 • 18 May
  2018
 • 0
Genellikle yemek dualarında ifade edilen Halil İbrahim sofrası / bereketi ne demektir

Değerli kardeşimiz, Halil İbrahim denilen Hz. İbrahim (as) peygamberdir. Hz. İbrahim (as) çok cömert ve insanlara bol bol ikram eden bir kimse olduğu için, Halil İbrahim sofrası meşhur olmuştur. HZ. İBRÂHİM (a.s) Kur'an-ı Kerim'de Allah Teâlâ'nın "Halil" dost diye nitelediği ulu'l-azm mertebesinde olan peygamber. Nuh (a.s)'un çocukları ve torunları, önce Irak'a yerleşmiş ve Fırat nehrinin yakın bir yerinde Babil şehrini kurmuşlardı. Daha sonra, burada yerleşmiş olanlardan bir grup ayrılıp Dicle…… Devamını Oku


 • 20 Nis
  2018
 • 0
İnsan kaderini kendi mi belirler, Allah tarafından mı belirlenir?

Soru Detayı - Her şey Allah'ın dilemesiyle olur, bizim de içimiz bu inançla rahatlar. Tabi ki biz istekte bulunacağız, veren de Allah'tır şüphesiz. Merak ediyorum örneğin: eşimizi Allah bize seçmiştir değil mi, yani onca insan arasında bir insanı severiz? İşimiz; bir meslek için okursun, ama başka bir şey de çalışırsın vb. - Evlilik ve iş seçimi konusunda, kaderin irademiz üzerindeki etkisi nedir? Başmıza gelenler (musibetler) kader midir? - Kader ve ilahi takdiri açıklar mısınız? mustafa1784 ta… Devamını Oku


 • 20 Nis
  2018
 • 0
Peygamber Efendimizin eşyaları neden Mısır'a gitmiştir?

Soru Detayı - Peygamber Efendimizin eşyaları Arabistan’da da var mı ve neden Mısır’a gitmiştir eşyaları? ​- Mukaddes Emanetler konusunda detaylı bilgi verir misiniz? Anonim tarafından Çar, 19/07/2017 - 00:06 tarihinde gönderildi Cevap Değerli kardeşimiz, Mukaddes Emanetler, Hz. Peygamber Efendimiz (asm) ile diğer bazı peygamberlere, sahabe ve İslâm büyükleriyle Haremeyn’e ait eşyalardır. Bu emanetlerin önemli bir kısmını, Hülâgû’nun Bağdat’ı işgali sırasında Mısır’a kaçan Abbâsî hânedanı mensupl… Devamını Oku


 • 20 Nis
  2018
 • 0
Allah’ın bize ihtiyacı yoksa neden yarattı?

Soru Detayı - Allah’ın bize ihtiyacı yoksa o halde biz neden varız, neden yarattı? Ahmet Özden. tarafından Per, 20/07/2017 - 00:02 tarihinde gönderildi Cevap Değerli kardeşimiz, - İhtiyaç: Kapatılması gereken bir gedik, giderilmesi gereken bir eksiklik anlamına gelir. Bir muhtaç olarak iş yapmak, herhangi bir gediği kapatmak, bir eksikliği gidermek demektir. O halde Allah muhtaç değildir. Çünkü; a) Allah ezeli bir varlıktır. Var olmaya ihtiyacı olmadığı gibi, hiçbir eksikliği de yoktur. Çünkü, e… Devamını Oku


Elfaz-ı küfür söyleyen kişi kâfir olur mu?

Soru Detayı - Küfüre düşüren sözler nelerdir; dinden çıkmak nasıl olur?.. - Küfüre düşen bir insanın tövbesi kabul edilir mi? - İnsanın aklından, kalbinden elfaz-ı küfür geçerse şirke düşmüş olur mu? oktayduran tarafından Ct, 23/09/2006 - 18:50 tarihinde gönderildi Cevap Değerli kardeşimiz, Âhir zaman fitnesinin, inşallah, zevâle meylinin başladığı son devrini yaşıyoruz. Bazı çevrelerde günahtan kaçınmak âdeta ayıp addediliyor. Namus, iffet, hayâ mefhumları kalabalık ana caddelerden süratle dar…… Devamını Oku


 • 26 Mar
  2018
 • 0
Regaib Gecesi Peygamber Efendimizin anne rahmine düştüğü sözünün bir aslı var mı?

Cevap Değerli kardeşimiz, Bazı fezâil kitaplarında ve bunlara bağlı olarak kimi Müslümanlar arasında Reğâib gecesinin, Peygamberimiz’in dünyaya teşriflerinin ilk halkasını teşkil eden anne rahmine şeref verdiği gece olduğu şeklinde yaygın bir telakki vardır. Ancak bu gece ile velâdet-i Nebeviyye arasındaki müddet, bu telakkinin doğru olmadığına işaret etmektedir. Şu kadar var ki Hz. Âmine’nin Fahr-i Âlem Efendimiz’i hâmil olduğuna bu geceden itibaren muttali olmuş olabileceği akıldan uzak değild… Devamını Oku


 • 26 Mar
  2018
 • 0
Her şey en güzel yaratılıyorsa, genetik anormallikler nasıl açıklanır?

Soru Detayı - Kur’an’ın birçok ayetinde varlıkların en güzel şekilde yaratıldığından bahsedilir. Mesela; ​“O ki, yarattığı her şeyi güzel yaptı.” (Secde 7). - Bir başka ayette şöyle buyrulur: “Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı.” (Tegabun 3). - Yine bir başka ayette insanın en güzel surette yaratıldığı belirtilir: “Size suret vermiştir, suretinizi de en güzel bir şekle sokmuştur.” (Mumin 64). - Fakat birçok genetik hastalığa bağlı anormal insanlar olabiliyor. Bunu nasıl açıklamal… Devamını Oku


 • 17 Mar
  2018
 • 0
Allah'ı sevmeli mi yoksa ondan korkmalı mı?

Soru Detayı - Allah sevgi midir yoksa korku mudur? - İslam'da neden hep bazı imamlar Allah korkusunu insanlara aşılıyorlar? - Kur'an neden sevgi yoğunluklu bir kitap değildir? Anonim tarafından Pa, 15/10/2006 - 11:48 tarihinde gönderildi Cevap Değerli kardeşimiz, İslam dininde Allah sevgisiyle Allah korkusu orantılıdır. Allah'ın azabından korkan bir mü'min onun merhametine sığınır. Tıpkı annesinin tokadından korkup onun şefkatli sinesine sığınan çocuk gibi. Allah Kur'an'da bazı konularda azab ed… Devamını Oku


 • 14 Mar
  2018
 • 0
Hz. Peygamber'in hanımları ve çok evliliği konusunda bilgi verir misiniz?

Cevap Değerli kardeşimiz, HZ. PEYGAMBER’İN HANIMLARI: 1. Hatice (ra): Hz. Peygamber’in (sav) ilk evlilik hayatı, Hz. Hatice validemizle başlar. Onunla evlendiğinde, Efendimiz’in yaşı 25, hanımının yaşı ise, 40’tır. Yani aralarındaki yaş farkı, on beştir. Onun, Hz. Peygamberin yanındaki yeri, diğerlerinden biraz farklıdır. Risâletini tebliğde O’nun yanında olmuş, bütün insanların terk edip, O’nunla alay ettiklerinde O’na teselli vermiş, hattâ Hz. Peygamber’e ilk vahiy gelmesi esnasında böyle bir…… Devamını Oku


 • 9 Mar
  2018
 • 0
Kur'an-ı Kerim'de bulunan şifa ayetleri nelerdir? Bunların hükümleri nelerdir ve hangi hastalıklarda daha etkilidir?

Cevap Değerli kardeşimiz, Kur'ân'ı şifa için okuyabilir miyiz? Kur'an'ın her ayeti birer şifadır. Her ayet her hastalık için okunabilir. a. Kur'an surelerinin ve ayetlerinin her birini şifa, dua niyetine ve isteklerinizi niyet ederek okuyabilirsiniz. b. Özel olarak Fatiha, İhlas, Nas, Felak, Yasin, Tebareke surelerini Ayet el-Kürsi, Amenarrasülü ve Haşr suresinin son üç ayetini okuyabilirsiniz. Kur'ân iki şifadan söz eder: Birisi bal, diğeri de Kur'ân'ın kendisi. Bal, maddi bir şifa kaynağı iken… Devamını Oku


Kıyas-ı maal farık ne demektir?

Soru Detayı - Kıyas-ı Maal Farık'ın ne olduğunu, nasıl yapıldığını, hangi durumlarda kıyas-ı maal farık olduğunu, varsa faydalarını ve zararlarını temelde Risale-i Nur olmak üzere ve başka kaynaklara istinat ederek, açıklar ve kapsamlı bilgi ve örnekler verir misiniz? Anonim tarafından Per, 06/07/2017 - 00:01 tarihinde gönderildi Cevap Değerli kardeşimiz, Kıyas-ı maal fârık, birbirine benzemeyen şeyler arasında yapılan kıyas, yani, doğru olmayan ve hakikate uymayan mukayese demektir. Kıyasın var… Devamını Okureklam

v