SORULARLA DİNİMİZ

İMAN ESASLARI

 • 26 Şub
  2018
 • 0
İstemeyerek örtünen bayan, sevap kazanır mı?

Soru Detayı - Ailesi tarafından zorla kapatılan ve istemeyerek başını kapatan bayan sevap kazanır mı? - Sonuçta önemli olan niyet değil mi, istemeyerek kazanmanın ne faydası var mı? HacıYusuf tarafından Sa, 11/07/2017 - 00:02 tarihinde gönderildi Cevap Değerli kardeşimiz, - Amellerde niyet esastır. Dinde Allah için olmayan bir işin bir faydası olmaz. Ancak, zorla da olsa bir bayanın başının kapalı olması, onu başı açmaktan gelen günahlardan koruduğu için faydalıdır. Her gün, hatta her an başın a… Devamını Oku


 • 19 Şub
  2018
 • 0
Allah'a iman etmemenin cezası, neden ebedi cehennemde kalmaktır?

Cevap Değerli kardeşimiz, Küfür kelimesi, imanın zıddıdır. Kâfirin dünyası karanlıklarla doludur. Zira küfür, insanın Allah'a olan intisabını keser, atar. Allah ile bağını koparan insan ise, hem kalbinde hem ruhunda hem aklında zulmetler içinde yaşar. Kur'an, kâfirlerin dünyasını şöyle anlatır: "Onların amelleri okyanustaki karanlıklar gibidir. Okyanusu bir dalga bürümekte, onun peşinden bir başka dalga gelmekte. Onun da fevkinde bulut var. Böylece üstüste zulümatlar (karanlıklar)... Öyle ki, el… Devamını Oku


 • 14 Şub
  2018
 • 0
Sevgililer gününde kişinin hanımına hediye almasında herhangi bir sakınca var mıdır?

Gerek sevgililer günü gerekse de yılbaşı, takvim, tarih, tatil, eğlence, şenlik ve bunlarla ilgili âdetler bir milletin kültürüdür. Kültür din ve ideolojinin bedenlenmesi, ete kemiğe bürünmesidir. Bu ikisini birbirinden ayırmak mümkün değildir. Eğer birileri din ile kültürü birbirinden ayırmaya, aralarındaki bağı koparmaya kalkışırsa -zor olmakla beraber bunu yapabilirse- kültür ile beraber dîni de değiştirme yoluna girmiş olur. Bedenini parça parça kaybeden din gider (milletin hayatından çıkar)… Devamını Oku


 • 14 Şub
  2018
 • 0
İslam'da "Dinde sorgulama yoktur." diye bir kaide var mı? Eğer varsa bununla kastedilen nedir?

Cevap Değerli kardeşimiz, Şeriatın iki çeşit hükümleri vardır. 1. Taabbudi dediğimiz yani hikmeti bilinmeyen ve tamamıyla Allah'ın emir ve yasağına bakan kurallardır. 2. Makulul mana dediğimiz ilahi emirler veya yasaklarda yatan hikmetlerin araştırılabileceği kısım. Sizin sorduğunuz soruya bu taraftan da bakalım. "Niye sabah namazı dört rekat da on veya yirmi rekat değil?" Cevap, "Allah emrettiği için." Öğle namazı Allah tarafından on rekat olarak tayin edilmiştir. Bunun hikmetini araştırmak son… Devamını Oku


 • 15 Ara
  2017
 • 0
Biz İslâm’ın neresindeyiz?

İbadetlerden ictimaî, siyasi, hukuki, ahlaki… hayata kadar her alanda İslâm’ın istediği insan ile bugün Müslümanım diyen insanlar arasındaki farka dikkat çekmek lazım; bu açıklığı fark etmek bile kulluk yolculuğunda önemli bir adımdır. “Ümmetin üzerine bu ölü toprağı nasıl saçıldı, ümmet bu hale nasıl geldi?” Çünkü gücü ve saygınlığı, Allah’a dayanıp müminlerle bir olmakta değil, ötekilere yamanmakta aradı ve çünkü imanı zayıfladı. Bu düşünceyi ilham eden birkaç ayetin meallerini sunuyoruz: “Kim… Devamını Oku


 • 15 Kas
  2017
 • 0
İslam’ın terör dini olmadığını tam aksine terör anarşi ve fitneyi yasakladığını Kur’an’dan delil getirerek ispat eder misiniz?

İslam’ın terör dini olmadığını tam aksine terör anarşi ve fitneyi yasakladığını Kur’an’dan delil getirerek ispat eder misiniz? Kur’an, terörü lanetlemiş, anarşiyi ve fitneyi en dehşetli bir olay olarak nitelemiştir. İslamiyet, her türlü terör, zulüm ve ihaneti yasaklar; her türlü anarşiye, bozgunculuğa şiddetle karşı çıkar. İslamiyet, zarara zararla karşılık vermez. İslam dini, adaleti tesis etmek, azgın nefislerin tahakküm ve istibdadını kırmak ve insan vicdanını itidal haline getirmek için tar… Devamını Oku


 • 14 Kas
  2017
 • 0
Arapça öğrenmek her Müslümana farz mıdır?

Arapça öğrenmek her Müslümana farz mıdır? Cevap Değerli kardeşimiz, Hayır, Arapça öğrenmek her Müslümana farz değildir. Ancak farz-ı kifayeolduğu söylenebilir. Arapça, Kur'an-ı Kerîm’in ve hadislerin dili olması hasebiyle Müslümanlar için çok önemli bir dil olmuştur. Temel İslâm bilimleri olan tefsir, hadis, fıkıh ve kelâmın ana kaynaklarının bu dil ile yazılmış olması, bu önemi daha da artırmıştır. Bu öneminden dolayı, bazı âlimler Arapça öğrenmeyi farz-ı kifâyeden saymışlardır. Ancak bu âlimle… Devamını Oku


 • 24 Eki
  2017
 • 0
Şirk nedir ve şirk çeşitleri nelerdir?

Şirk nedir ve şirk çeşitleri nelerdir? Cevap Değerli kardeşimiz, Şirk kelimesi, ortak koşmak (ortaklık) demek, «tevhîd» kelimesinin zıddıdır. Şerik ise, ortak de­mektir. Çoğulu «Şüreka»'dır. Kur'an-ı Kerîm'de insanlar, tevhide, yani Allah'ı birlemeye davet edilmişler, O'na gerek zâtında, gerek sıfat ve fiillerinde başkalarını şerik, yani ortak kılmaktan, yalnız Allah'a mahsus olan ibâdette başkalarını O'na ortak etmekten şid­detle menedilmiştir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerîm'de; «Şirkin pek büyük bi… Devamını Oku


 • 21 Eki
  2017
 • 0
Allah'a şartlı olarak kulluk etmek ne demek?

Soru Detayı - Hac Suresi 11. ayeti açıklayabilir misiniz? - Bu ve benzeri kötü alışkanlıklardan kurtulma yöntemlerini de söyleyebilir misiniz? Cevap Değerli kardeşimiz, Soruda geçen ayet, inkarını gizleyen ve diliyle iman ettiğini iddia eden münafıklarla ilgilidir. Ancak her Müslümanın, her ayetten alacağı dersler, ibretler vardır. Ayette belirtilen durumlara düşmekten sakınmalıdır. Ayetin meali şöyledir: “İnsanlar içinde kimileri vardır ki, Allah'a şartlı olarak kulluk eder; öyle ki kendisine b… Devamını Oku


 • 21 Eki
  2017
 • 0
Müftülere nikâh kıyma yetkisi verilmesi din dayatılması anlamına mı geliyor?

Müftülere nikâh kıyma yetkisi verilmesi din dayatılması anlamına mı geliyor? İslam dini “itikad, ibadet, muâmelat ve ahlaktan” oluşuyor. Muâmelât dediğimiz çerçevenin içine “siyaset, hukuk, ekonomi, sosyal düzen…” giriyor. İslam’ın öğretici ve bağlayıcı kaynakları bütün bu alanlara ait açıklamalar getirmiştir. Bu açıklamaların bir kısmı “farz ve haram” şeklinde kesin olarak bağlayıcı, bir kısmı “sünnet- mekruh” olarak yumuşak bağlayıcı, bir kısmı ise “mübah” diye ifade edilen serbest bırakma mah… Devamını Oku


 • 21 Eki
  2017
 • 0
İncil ve Tevrat'ın değişmeyeceğine dair, İncil ve Tevrat’ta ayetler var mı?

Soru Detayı - İncil ve Tevrat'ın değişmeyeceği ve bu kitapların korunacağı ile İncil ve Tevrat’ta ayetler var mı? - ​Tanrının, sözlerinin değişmeyeceğine dair vaatte bulunduğunu söyleyen ve İncil’in tahrif olmadığına delil olarak da (Mezmur 119:89, Matta 24:35, 1. Petrus 1:23-24) gibi ayetleri gösteren bir Hristiyan’a ne demeliyiz? (Kaynak verilen bu ayetler üzerinde değerlendirirsek) Cevap Değerli kardeşimiz, İlgili ifadeler şöyledir: 1) “Senin sözün göklerde, Devirler boyu durur ey Yehova.” (M… Devamını Oku


 • 17 Eki
  2017
 • 0
Irka ve kavmiyete dayalı bağımsızlık

İslam ülkelerinde ve diğer ülkelerde, din, inanç ve etnik aidiyet bakımından ülke çoğunluğunu teşkil eden halk gibi vatandaş oldukları, hak ve özgürlüklere sahip bulundukları halde ideolojik, dînî veya ırka-kavmiyyete dayalı saiklerle -ki, bunlar da çoğu kez siyasi ve ekonomik saiklerin perdesi olmaktadır- bağımsızlık taleplerinde bulunuyorlar, bu taleplerini gerçekleştirebilmek için de şiddet içeren veya içermeyen yollara tevessül ediyorlar. Bu taleplere karşı ülkenin diğer kesimleri ve iktidar… Devamını Oku


v