GENEL BOLUM

İL İL KAMERALAR

Kadıköy (HQ)

 

YAYINI İZLEMEK İÇİN  TIKLAYINIZ

İstanbul'un en güzel noktalarında bulunan kameralarımız sayesinde dünyanın her yerinden İstanbul'u canlı izleyebilirsiniz.
 

Turistik kameralarımız Full HD 1080 P HQ olup görüntüleri sağlıklı izleyebilmek için bağlantı hızınızı kontrol edin

Kadıköy (eski adı Kalkedon) İstanbul’un Anadolu Yakası’nda yer alan ilçesi. Anadolu Yakası’nın güney batısında bulunan Kadıköy, batı ve güneyde Marmara Denizi, kuzeyde Üsküdar, doğuda Ata şehir ve Maltepe ilçeleriyle çevrilidir.

Kadıköy ile alakalı olarak İstanbul Kadıköy Hastaneleri, Okulları, Devlet kurumları, kamu ve özel olan tüm işletmeler sayfamıza eklenmeye devam etmektedir. İlgili konuları Kadıköy kategorisinde bulabilirsiniz.Kadıköydeki sinema seanslarını , haftalık film programını, vizyondaki en yeni filmleri Sinema kategorisinde bulabilirsiniz.

Etimoloji (Kökbilgisi)

İlçenin eski adı olan Kalkedonya’nın körlerin yeri anlamına geldiği sanılmaktadır. İstanbul’un kuruluşuyla ilgili mitte bu isim yer almaktadır. Yer değiştiren bir kavim yeni yerleşimlerine nasıl ulaşacaklarını öğrenmek için bir kahine danı ??r. Kahin kavimdekilere körlerin ülkesinin karşısına yerleşmelerini söyler. Bu günkü İstanbul’a ulaşan kavim bulundukları taraf bo? iken karşı kıyıda bir yerleşim olduğunu farkeder. Bulundukları yerin avantaj ve güzelliklerini farkedemeyen karşı kıyıdaki insanların ancak kör olabileceklerini iddia edip İstanbul’a yerleşirler. Böylece bugünkü Kadıköy yöresindeki yerleşim körlerin yeri anlamındaki Kalkedon adını alır. İstanbul’un fethi’nden sonra Kalkedonya, II. Mehmed tarafından İstanbul kadısı Hızır Bey’e verildiği için, yerleşmenin Kadıköy adını aldığı sanılmaktazır.

Fenerbahçe ?ükrü Saracoğlu Stadyumu

?ükrü Saracoğlu Stadyumu, İstanbul Kadıköy’de bulunan, Fenerbahçe’nin maçlarını oynadığı, 50.530 seyirci kapasiteli stadyum.2006 Yılı Ekim Ayında stadyum tribünlerine ?s?t?cılar eklenmiştir[3], bu sayede Fenerbahçe Spor Kulübü yine bir ilke imza atmıştır. Benzer bir uygulama yakın zamanda tamamlanmış olan Kadir Has şehir Stadyumu’nda da bulunmaktadır. 2008-09 UEFA Kupası final müsabakası 20 M ayıs 2009 tarihinde, Fenerbahçe ?ükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanmıştır. Finalde Shaktar Donetsk ile Werder Bremen takımları karşıla?mıştır.

Coğrafya

İlçe sınırları içinde Göztepe (235 m) gibi önemli yükseltiler olmasına karşın, Kay??dağı ve Çamlıca eteklerinden Marmara Denizi’ne doğru uzanan hafif dalgalı düzlükler ve ta?lı e?imler tüm araziye hakimdir. Bu oldukça düz arazi üzerinde Fikirtepe, Acıbadem, Altıyol, Küçük Moda (Cevizlik) ve Koşuyolu öbür önemli tepe noktalarını oluşturmaktadır. Haydarpaşa ve Kalamış koyları ile Moda ve Fenerbahçe burunlarının yer aldığı hareketli bir kıyı çizgisi yer almaktadır. Fenerbahçe Burnu ile Bostancı arasında sahil şeridi fazla girintili çıkıntılı olmayan oldukça düz bir çizgiye sahiptir. Ancak sahil şeridi yapılan dolgularla doğal özelliğini önemli ölçüde yitirmiştir. Bugün Kadıköy sınırları içinde halen doğal görünümünü koruyabilmiş kıyı parçalarına Fenerbahçe Burnu’nda çok sınırlı olarak rastlamak mümkündür. Kadıköy’ün başlıca akarsuları Ku?dili Deresi (Kurbaşal?dere), Çamaşırcı Deresi (Bostancı Deresi), Turıucu Deresi ve Seyit Ahmet Deresi’dir.

Tarihi

Fetih Öncesi Devir

Kadıköy’ün kuruluşu İstanbul’un kuruluşundan çok eski yıllara dayanır. Fikirtepe’de 1942 ile 1952 yılları arasında yapılan kazılarda MÖ 3000 yıllarına ait aletler ve insan iskeletleri bulunmuştur. Ayrıca balık, köpek, koyun, keçi kemiklerine rastlanmıştır. Bulunan araçlar arasında ta?tan çekiç, kemik, keramik, ta? aşırıakları, bronz eserler, inci taneleri, firuze taşından eserler de vardır. Moda Burnu’nda Kalkedon kentinde Fenikelilerden kalma kandiller, vazo kırıkları, öküz heykeli, pi?irilmiş balçıktan sakallı erkek başı, Kalkedonya Kitabesi’nin yazıldığı bronz levha bulunmuştur.
Kadıköy R?htım Meydanı ‘ndaki Atatürk Anıt?

Fikirtepe’deki Karhadon, Moda Burunu’ndaki Kalkedon kentleri, Fenikelilerin Karadeniz kıyılarında kurdukları kentlere hareket ermek için durma, gereksinimlerini tamamlama merkeziydi.

?yonya’dan (Anadolu’nun Ege Denizi kıyılarından) gelen ve Yunanistan’a inen Akaların bir kolu M.Ö 675 yıllarında Fikirtepe ve Moda’daki iki Fenike kentini aldı. Bugün Bahariye, Mühürdar, Moda semtlerinin bulunduğu yerlere yerleştiler. Kalkedon şehrini genişlettiler. Kısa süre içinde ?zmit’e kadar olan bölgeyi el geçirdiler. Buralarda Kalkedon Devleti’ni kurdular. Anadolu’nun içlerinden gelenleri bu topraklara yerleştirdiler. Başkent Kalkedon (Kadıköy) oldu. Ülkenin adına Kalkedonya deniyordu. Kalkedonyalılar sava?ç? ve uygarlıkta ileriydiler.

Kalkedonyalılar bugünkü Haliç’in Unkapanı ‘yla Eyüp arasında oturan Traklarla, Fenike kentleriyle, ?zmit’teki Bitinyalılarla, Bergama Devleti’yle ticaret yaparlardı.

Haydarpaşa Deresi’nin düzlüklerinde hipodromları, tap?nakları vardı. MÖ V. yüzyılda Kral Periyut, “talen” adı verilen madeni paralar çıkardı. Kalkedonyalılar şehrin savunmasını da dü?ünmü?lerdi. Perslerden, Bitinyalılardan, Gotlardan korunmak için Haydarpaşa çayırıyla Ku?dili çayırı arasında bir hisar yapmışlardı. Sonradan doğudan ve bat?dan gelenler buradaki surları ve eserleri yıktılar.

Kalkedonyalılar cam e?ya, altından küpe, yüzük gibi süs e?yası yapmasını ve mermeri işlemesini iyi biliyorlardı. Kentlerinin kapısına “Khalkedon” yazılı kitabeler asarlardı.

M.Ö 658 yıllarında Yunanistan’ın Korent kanalı dolaylarından kurtulmak, daha verimli topraklarda yaşamak için kendilerine yeni bir yurt aradılar. Delf Tap?naşı’nın kâhini, Megara Kralı Vizas’a “Körler ülkesinin karşısındaki yerler size yurt olacak” dedi.

Kral Vizas halkıyla birlikte yurt aramaya çıktı. M.Ö 650 yılında Sarayburnu’na geldi. Sarayburnu’ndan etrafına bakınca buranın güzelli?ine ?a?t?. Kalkedonyalıların bu kadar güzel, bu kadar yaşamaya elveriİli yeri göremeyip bo? bıraktıklarına göre kör olması gerekti?ini düşündü ve kâhinin dediği, körler ülkesinin karşısındaki yer burasızır diye Sarayburnu’nda konakladı. M.Ö 608′le 600 yılları arasında Sarayburnu’nda kendi adını verdiği “Bizans” şehrini kurdu.

Pers Kralı Dârâ (Darius) ?skitlerle savağa giderken Kalkedonya’yı da aldı. Bunun üzerine Kalkedonyalılar Bizanslılarla birlik olarak Dârâ’ya karşı sava?tılar. Dârâ, Kalkedonyalıların evlerini, tap?naklarını, kentlerini yakt?, yıkt?. Dârâ, Fenikelilerle birlik oldu. Kalkedonyalılar önce ?yonlarla, sonra Bizanslılarla birle?ip yeniden savağa tutu?tular. Kalkedonyalılar sava? alanını bırak?p kaçtı. Fenikeliler donanmalarıyla Bizanslılara salzırdı, Kalkedonya’yı yak?p yıkarak ele geçirdiler.

Kalkedonya Perslerin eline geçmişti. Makedonya Kralı ?skender, Persleri yenip Pers kentleriyle birlikte Kalkedonya’yı da aldı.

M.Ö 281 yılında Bitinyalılar Marmara kıyılarındaki kentlerin çoğunu ellerine geçirdiler. Kalkedonya’yı da aldılar. Kalkedonya bir ara özgür kalmışsa da çok geçmeden Romalıların yönetimine girdi. Makedonya Savaş? sırasında Kalkedonyalılarla Romalılar anla?tılar. Romalılar Kalkedonyalılara sava? gemileri göndererek askeri yardım yaptılar.
Haldun Taner Sahnesi ve Kadıköy R?htım?
Kalkedonya 561 yılının 21 Mart’?nda Arapların salzırısına u?radı, 667 yılında Araplar yeniden İstanbul kıyılarında görüldüler. Kıyı kentlerinden birçok tutsak alıp ülkelerine döndüler.
Haçlı sava?larında da Haçlı orduları birkaç kez Kalkedonya’yı çi?nediler.
781 yılında Abbasi Devleti Halifesi Harun Re?it’in komutanlarından Malatyalı Battal Gazi Kalkedonya’yı aldı. Bu tarihten sonra Kalkedonya adı yerine Gaziköy adı kullanılmaya başlandı.

Kutalmışoğlu Süleyman ?ah 1080 yılında Kalkedonya’yı Anadolu Selçuklu Devleti’ne kattı. Fakat bir süre sonra son kez Bizanslıların eline geçti. 1096 yılında Haçlı orduları Kalkedonya’dan Asya’ya geçtiler. Daha sonra dördüncü Haçlı orduları 1204′te Kalkedonya’yı İstanbul’la birlikte i?gal ettiler. Yak?p yıktılar, ya?maladılar, anıtlardaki değerli madenleri söktüler.

Osmanlı Devrinde Kadıköy

Kadıköy 1353 yılında Orhan Bey zamanında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı. Fatih Sultan Mehmet 29 M ayıs 1453′te İstanbul’u aldığı sırada Kadıköy’ün yönetimini İstanbul Kadısı Hızır Bey Çelebi’ye verdi. Bu tarihten sonra da ilçe Kadıköy adıyla anıldı. Kadı Hızır Bey zamanında ilçede sekiz yüz ev vardı. Evliya Çelebi Seyahatname’sinde, onun yaşamış olduğu on yedinci yüzyılda Kadıköy’ün bir Müslüman mahallesi, yedi Rum mahallesi, altı yüz başı bulunduğu, yelde?irmenlerinin işlemekte olduğu yazıl?dır. Merdiven Köyünde ?ahkulu ve Göztepe’de Gözcübaba isimli Bekta?i Tekkeleri bulunmaktadır. 18inci yüzyıldan itibaren kent geni?ledi, yazlık semtler oluştu. Tanzimat devrinde Kız?ltoprak, II. Abdülhamit zamanında Fenerbahçe semtleri yerleşme alanı oldu, yeni kö?klerle, binalarla süslendi.Tanzimat Devrinde belediye iİleri İstanbul şehir Emaneti’ne başlıydı. 1869′da Kadıköy, Üsküdar Sancağı’na başlandı.

I. Dünya Savaş?’nda Osmanlı Devleti yenilince 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antla?ması uyarınca 13 Kasım 1918′de İstanbul ve Kadıköy’e İngiliz, Fransız, İtalyan ve Amerikan askerleri girdi. İlçenin çeşitli yerlerine kendi askeri karakollarını kurdular. Yabancılar yönetimi ellerine aldılar. Kurtuluş Savaş?’nın zaferle sonuçlanması ve Lozan Barış Antla?ması’nın imzalanması üzerine be? yıl kadar süren i?gal günleri sona erdi. İstanbul’la birlikte Kadıköy de 6 Ekim 1923′te Kurtuluş Gününün sevincini yağadı.

Cumhuriyet Devri ve Günümüzde Kadıköy

1869′dan 1930′a kadar Üsküdar Sancağı’na başlı olan Kadıköy, 23 Mart 1930′da ilçe yapıldı. Kadıköy ilçesi’nin eskiden iki bucaşı vardı. Erenköy ve Kız?ltoprak bucaklarına daha sonra Merkez Bucaşı da eklendi. Daha önce İstanbul Belediyesi’ne başlı bir ?ube olan Kadıköy Belediyesi, 1984′te yapılan bir düzenlemeyle İstanbul Büyük şehir Belediyesi’ne başlı bir ilçe belediyesi durumuna getirilmiştir.

İlçe sınırları içindeki Bahariye, Mühürdar, Moda, Göztepe, Erenköy ve Bostancı’da 1950′lere de?in zenginlerin oturduğu bahçeli kö?kler ço?unluktaydı. Ancak bunlar çok seyrek bir yerleşim dokusu oluşturuyordu. 1930′larda Kadıköy’le Bostancı arasında yeni yapılar belirdi. Eskiden yoğun bir bitki örtüsüyle kaplı olan bu kesimdeki Bağdat Caddesi ile demiryolu boyunca bahçe içinde iki katlı villalar inşa edilmeye başladı. 1950′lerden itibaren Kadıköy yıldan yıla büyük gelişmeler gösterdi, nüfusu artt?. Artan nüfus, merkezden yazlıklara doğru yayılmaya başladı. Böylece 1960′ların sonlarından itibaren Göztepe, Erenköy, Caddebostan, Fenerbahçe, Suadiye ve Bostancı gibi semtler gün geçtikçe yazlık niteli?ini yitirmeye ve kentle?meye başladı. 1950′lerde iki yanında sanayi tesislerinin kurulmaya başladığı Ankara Asfaltı’nın (E-5 Karayolu) çevresinde gecekondu mahalleleri oluştu. Kurtköy-Pendik-Kartal yöresinin sanayi alanı olarak belirlenmesi, ülkenin çeşitli kesimlerinden İstanbul’a göç edenler için Kadıköy ile çevresini çekici bir yerleşme yeri durumuna getirdi. 1965′te Kat Mülkiyeti Kanunu’nun çıkarılması, 1972′de de imar planının yapılması bu kesimde yoğun bir apartmanlaşma faaliyetine yol açtı. Bağdat Caddesi ve demiryolunun iki tarafındaki kö?k ve villaların yemyeşil birer park görünümündeki bahçeleri parselasyona u?rayarak apartman arsalarına dönüştü.

1973′te Boğaziçi Köprüsü’nün açılması, kentin iki yakası arasındaki ilişkiyi güçlendirerek nüfus dengesinde Kadıköy’ün aşırlık kazanmasına yol açtı. İstanbul kentinin iki yakası arasındaki ulaşımı kolaylaştırınca Kadıköy İlçesi’nde yeni yerleşime açılan alanlarda yapılan seyrek düzenli apartmanlarda oturmak çekici hale geldi. 1984′ten sonra Kadıköy-Pendik arasında açılan sahilyolu, kıyı kesimindeki son bo? alanlarında tükenmesine yol açtı. İlçenin kuzeyindeki Küçükbakkalköy 1980′lere kadar kırsal nüfus yapısını korudu.

1990′lı yıllardan itibaren ilçenin E-5 Karayolu’nun kuzeyindeki alanlarında Emlak Bankası’nın i?tirakiyle ortaya çıkan Ata şehir blokları zamanla geni?leyerek çevresindeki yapıla?mayı da kapsayan bir bölgenin adı oldu. 2009′da E-5 Karayolu’nun kuzeyindeki 7 mahalle Ata şehir adını alarak Kadıköy’den ayrıldı.

Eğitim ve Sağlık

2006 rakamlarıyla Kadıköy İlçesi’nde 51 anaokulu, 94 ilköğretim okulu ve 50 lise bulunmaktadır. Yükseköğrenim kurumları olarak Marmara Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Doğu? Üniversitesi ve Okan Üniversitesi sayılabilir. İlçe sınırları içinde 7′si devlet, 2′si üniversite ve 14′ü özel olmak üzere toplam 23 hastane vardır.

Kültür

Kadıköy’de birçok sinema ve tiyatro vardır.Sahilde bulunan Eski Hal binasındaki Konservetuar ve Belediye tiyatrosu ve diger ço?u 1992 yılında yaya yolu haline getirilen Bahariye Caddesi’ndedir. Süreyya Operas?,Reks Sineması, Barış Manço Kültür Merkezi, Caddebostan Kültür Merkezi, Haldun Taner Sahnesi, Halis Kurtça Kültür Merkezi, Müjdat Gezen Tiyatrosu, Ça?da? Sahne, Enver Demirkan Tiyatrosu, Bostancı Gösteri Merkezi başlıca gösteri ve performans alanlarından bazılarıdır. 1970li yıllara kadar muhteşem binası ayakta duran Opera Sinema ve tiyatro salonu ?imdilerda paşaj halindedir. İlçede 20′ye yakın sinema salonu vardır. 2005′te ŞairSunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi Göztepe’dedir.

Spor

Türkiye ve İstanbul’un en köklü spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü Kadıköy’de do?muştur. Fenerbahçe dığında ilçede, futbol, basketbol, yüzme, yelken, kürek, motor sporları, aikido, at?cılık, bilardo, briç, jimnastik, karate, su topu, tekvando ve binicilik dallarında faaliyet gösteren 100′ün üzerinde spor kulübü ve derne?i vardır. İlçedeki spor tesisleri arasında Kız?ltoprak yakınındaki Fenerbahçe ?ükrü Saraçoğlu Stadı, Fenerbahçe Burnu’ndaki İstanbul Yelken Kulübü, Galatasaray Yelken Kulübü, Fenerbahçe R?fat Ilgaz Tesisleri, Kalamış Yelken Kulübü ile Caferağa Spor Salonu’dur. Kadıköy ilçesi’ndeki en önemli dinlenme alanları Kalamış, Göztepe, Sahil(Feneryolu-Bostancı) ve Mazharbey’deki parklarızır.

Nüfus

2007′deki adrese dayalı nüfus sayımına göre Kadıköy ilçesinin nüfusu 744.670′dir. 2009′da, E-5 Karayolu’nun kuzeyindeki mahallelerin Ata şehir adıyla ilçe yapılıp Kadıköy’den ayrılmasından sonra, ilçenin geri kalan sınırları içindeki nüfus yaklaşık 530.000′e gerilemiştir. Kadıköy İlçesinin nüfusu kuruluşundan itibaren hızlı bir artı? göstermi?, 1970′lerde yıllık nüfus artı? hızı yüzde 10′a kadar yükselerek zirve yapmıştır. 1980′lerden itibaren nüfus artı? hızı yava?lamaya başlayan ilçe, 1990′ların ikinci yarısından beri de, tıpkı diğer eski İstanbul ilçeleri gibi iniİli çık??lı bir nüfus yapısına ula?mıştır. Nüfus yoğunlu?unun bu kadar yüksek olduğu ilçede yeni yerleşim alanları oldukça darla?mış durumdazır.

Ekonomi

Kadıköy İlçesi’nde egemen ekonomik etkinlik ticarettir. Kadıköy çarşıs?, Altıyol ile Bahariye Caddesi ve Bağdat Caddesi çevrelerinde yoğunlaşır. Bağdat Caddesi üzerinde çok sayıda ünlü markanın şubesi vardır.
Ayrıca bazı aramalarda bulunan hayvancılık ile ilgili araçlar balıkçılık aletleri halkın eski zamanlarda hayvancılık ve balıkçılık ile u?ra?t???nı gösterir. Tarım ile ilgili hiçbir kalıntının olmaması da tarımın yaygın olmadığına bir göstergedir.

Ulaşım

Kadıköy ilçesi ülke ve kent ulaşımı açısından önemli bir konuma sahiptir. Anadolu’daki çeşitli merkezleri İstanbul’a ve kent içindeki çeşitli semtleri de birbirine başlayan bazı ana ulaşım yolları Kadıköy İlçesi’nden geçer. Bunlardan en önemlisi eskiden Ankara Asfaltı ve E-5 adlarıyla anılan D-100 Karayolu’dur. Bu karayolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne giden O-2 Otoyolu’yla Kozyataşı’nda, Boğaziçi Köprüsü’ne giden O-1 Otoyolu’yla Uzunçayır’da kesi?ir.

Anadolu’nun çeşitli merkezlerini İstanbul’a başlayan demiryolu hattının ilk istasyonu Haydarpaşa Garı’dır. Haydarpaşa’daki gar binası ve öteki demiryolu tesisleri Kadıköy İlçesi sınırları içindedir. Bu istasyon aynı zamanda kentin Anadolu yakasında yapılan banliyö treni ulaşımı açısından önem taşır

Kadıköy İlçesi’nde yağayanların önemli bir bölümü şehir hatları vapurlarını kullanırlar. İlçedeki vapur iskeleleri Haydarpaşa, Kadıköy ve Bostancı’dadır. Ayrıca Kadıköy ve Bostancı’daki deniz otobüsü iskelelerinden İstanbul’un çeşitli kıyı semtlerine düzenli seferler yapılır. Kalamış Koyu’nda da büyük bir yat limanı vardır. 1934-1966 yılları arasında, Kadıköy-Moda, Kadıköy-Fenerbahçe ve Kadıköy-Bostancı tramvay hatları hizmet vermiştir. 2003 yılında Kadıköy-Moda hattı nostaljik tramvay adıyla yeniden hizmete girdi.

İlçenin Kuzeyi 2011′den itibaren Kadıköy-Kaynarca Metrosu’na kavuşacaktır. Bu metronun ilk istasyonu olan “Kadıköy” de ilçe merkezinde bulunmaktazır.

Site Admin

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

Muhakkak ki biz sizi korkuyla, açlıkla ve mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. O sabredenleri müjdele! Onlar ki, başlarına bir musibet geldiği zaman: “Biz Allah’a aidiz ve sonunda O’na döneceğiz.” derler. (Bakara 155-156)

Yorum Yaz


Benzer İL İL KAMERALAR

Hidiv Kasrı (HQ)
Ulus Parkı (HQ)
Kadıköy (HQ)
Miniatürk (HQ)