SORULARLA DİNİMİZ

HZ MUHAMMED (SAV)

 • 20 Nis
  2018
 • 0
Peygamber Efendimizin eşyaları neden Mısır'a gitmiştir?

Soru Detayı - Peygamber Efendimizin eşyaları Arabistan’da da var mı ve neden Mısır’a gitmiştir eşyaları? ​- Mukaddes Emanetler konusunda detaylı bilgi verir misiniz? Anonim tarafından Çar, 19/07/2017 - 00:06 tarihinde gönderildi Cevap Değerli kardeşimiz, Mukaddes Emanetler, Hz. Peygamber Efendimiz (asm) ile diğer bazı peygamberlere, sahabe ve İslâm büyükleriyle Haremeyn’e ait eşyalardır. Bu emanetlerin önemli bir kısmını, Hülâgû’nun Bağdat’ı işgali sırasında Mısır’a kaçan Abbâsî hânedanı mensupl… Devamını Oku


 • 26 Mar
  2018
 • 0
Regaib Gecesi Peygamber Efendimizin anne rahmine düştüğü sözünün bir aslı var mı?

Cevap Değerli kardeşimiz, Bazı fezâil kitaplarında ve bunlara bağlı olarak kimi Müslümanlar arasında Reğâib gecesinin, Peygamberimiz’in dünyaya teşriflerinin ilk halkasını teşkil eden anne rahmine şeref verdiği gece olduğu şeklinde yaygın bir telakki vardır. Ancak bu gece ile velâdet-i Nebeviyye arasındaki müddet, bu telakkinin doğru olmadığına işaret etmektedir. Şu kadar var ki Hz. Âmine’nin Fahr-i Âlem Efendimiz’i hâmil olduğuna bu geceden itibaren muttali olmuş olabileceği akıldan uzak değild… Devamını Oku


 • 14 Mar
  2018
 • 0
Hz. Peygamber'in hanımları ve çok evliliği konusunda bilgi verir misiniz?

Cevap Değerli kardeşimiz, HZ. PEYGAMBER’İN HANIMLARI: 1. Hatice (ra): Hz. Peygamber’in (sav) ilk evlilik hayatı, Hz. Hatice validemizle başlar. Onunla evlendiğinde, Efendimiz’in yaşı 25, hanımının yaşı ise, 40’tır. Yani aralarındaki yaş farkı, on beştir. Onun, Hz. Peygamberin yanındaki yeri, diğerlerinden biraz farklıdır. Risâletini tebliğde O’nun yanında olmuş, bütün insanların terk edip, O’nunla alay ettiklerinde O’na teselli vermiş, hattâ Hz. Peygamber’e ilk vahiy gelmesi esnasında böyle bir…… Devamını Oku


 • 9 Mar
  2018
 • 0
Allah, bir insan hakkında hayır murad ederse o insana neler verir?

Soru Detayı - Allah c.c bir insana hayır murad ettiği zaman onu dinde derin anlayış sahibi kılacağını ona musibet vereceğini biliyorum. Rabbimizin başka neler vereceğini öğrenmek istiyorum. Mustafa Boyacı tarafından Çar, 12/07/2017 - 01:34 tarihinde gönderildi Cevap Değerli kardeşimiz, Esasen, Allah, bir kimseye hayır murad eder ve onu dinde fakih kılarsa, en büyük nimetine mazhar etmiş olur. Böylece kişi, dinin her konusunda anlayış sahibi olacaktır. Soruda geçen hadisin tamamı şöyledir: “Allah… Devamını Oku


 • 26 Şub
  2018
 • 0
Namazla ilgili hadisi şerifler nelerdir?

Cevap Değerli kardeşimiz, “Muhakkak ki, kişi ile şirk ve küfür arasında namazın terki vardır.” (Müslim, Îmân 134) anlamındaki hadis, namazın önemini anlatması açısından son derece önemlidir. Evet, Ehl-i Sünnet âlimlerine göre farziyetini inkâr etmediği müddetçe namaz kılmayan birisi kâfir olmaz. Ancak namazı terk etmek büyük günahlardandır. Her bir günah içerisinde küfre gidecek bir yol olduğu unutulmamalıdır. Namaz gibi dinin direği olan bir ibadeti terk eden birisi, diğer ibadetlerinde de temb… Devamını Oku


 • 26 Şub
  2018
 • 0
Hapşıran/aksıran kişiye nasıl hitap etmek gerekir? Çok yaşa demek doğru mu?

Cevap Değerli kardeşimiz, Hapşıran bir Müslümanın "elhamdülillah" demesi, orada bulunanların da hapşıran kişiye, "yerhamükellah / Allah sana rahmet etsin." diyerek mukabelede bulunması, hapşıran kişinin de tekrar, "yehdîkümullah / Allah (c.c.) bize ve size hidayet etsin." demesi, Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimizin sünnet-i seniyyesidir. Eğer, olduğu yerde kalmış olsa, bir takım kalıcı dertlere sebep olacak olan, dimağda toplanmış bulunan buharın hapşırarak çıkmasıyla, hapşıran kişiye bir nimet v… Devamını Oku


 • 8 Şub
  2018
 • 0
Suyu üç yudumda içmek hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap Değerli kardeşimiz, Burada esas olan suyun yavaş yavaş içilmesidir. Suyun miktarına göre yudum sayısı arttıırlabilir ve azaltılabilir. Suyu üç yudumda içmek sonunda "Elhamdülillah"demek; su içmenin adaplarındandır. Peygamberimiz (asm) buyuruyor: "Suyu çocuğun memeyi emmesi gibi için. Depodan doldurur gibi içmeyin. Ondan ciğer hastalıkları zuhur eder." Efendimiz (asm) suyu ve diğer meşrûbâtı üç nefeste içer (Buhârî, Eşribe, 26) ve bu husûsta da şöyle buyururdu: “Deve gibi bir nefeste içmeyi… Devamını Oku


 • 8 Şub
  2018
 • 0
En güvenilir sahih hadis kitapları (Kütüb-ü sitte) hakkında bilgi verir misiniz?

Soru Detayı Hadisin doğruluğu ve güvenilirliğini, Kur'an'a paralel olması dışında nasıl anlarız? En güvenilir hadislerin toplandığı kitaplar hangileridir? Cevap Değerli kardeşimiz, Hadis kitaplarının sıhhatçe en kuvvetli olan altısı "Kütüb-ü Sitte" adı altında toplanmıştır. Bunlara "sıhah-i sitte" veya "usul-ü sitte" de denir. Bu altı kitaptan ilk beşi Buhari ve Müslim'in sahihleri, Nesai, Ebu Davud ve Tirmizi'nin sünenleridir.Altıncı kitap olarak İmam Malik'in Muvatta'sını veya Darımi'nin sünen… Devamını Oku


 • 1 Şub
  2018
 • 0
Peygamber Efendimizin sakal bakımı nasıldı?

Soru Detayı - Yirmi bir yaşımdayım ve sünnet olan sakalı bırakıyorum. Peygamber Efendimiz (sav)'in sakal bakımı nasıldır, sakalına ne sürer, sakalını ne sıklıkla tarar, taradıktan sonra mı sürdüğü şeyi sürer yoksa taramadan önce mi sürer? mstf4341 tarafından Ct, 24/06/2017 - 00:04 tarihinde gönderildi Cevap Değerli kardeşimiz, Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'in birtakım sünnetleri vardır ki, bunlar, onun fıtrî muameleleri şeklindedir. Giyinip kuşanması, yiyip içmesi, vücudunun bakımı ve temizliği…… Devamını Oku


 • 25 Oca
  2018
 • 0
Doksan dokuz adamı öldüren bir katilin tövbesinden bahseden hadisi açıklar mısınız?

Soru Detayı - Nasıl oluyor da katilin durumuna melekler karar veriyor? fakir35 tarafından Ct, 30/03/2013 - 00:31 tarihinde gönderildi Cevap Değerli kardeşimiz, Melekler, ancak Allah'ın bildirdiğini bilir ve emrettiğini yaparlar. Meleğin insan suretinde gelip hayır veya şerre olan uzaklığını tayin edecek mesafeyi ölçtürerek karar verdirmesi de neticede Allah'ın emridir. Ebu Said (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Sizden önce yaşayanlar arasında doksa… Devamını Oku


 • 12 Oca
  2018
 • 0
Hadislerin yazılması, toplanması / tedvini, günümüze kadar ulaştırılması ve sünnetin bağlayıcılığı konusunda detaylı bilgi verir misiniz?

Soru Detayı - Peygamber Efendimiz (asm)'in irtihalinden sonra, iblisin hadis-i şeriflerde değişiklik yaptığını iddia edenler var. Böyle bir şey doğru olabilir mi? Cevap Değerli kardeşimiz, İslâm âlimlerinin hepsi, Kur’ân’ı açıklamada Peygamber (asm) sünnetini birinci kaynak olarak görmüşlerdir. Bunun dayandığı bir gerçek var mı? Evet, peygamberlik görevi sadece Kur’ân’ı getirmekle bitmez; onu açıklamak, izah etmek ve nasıl tatbik edileceğini göstermek, onun görev sınırları içindedir. Meselâ şu â… Devamını Oku


 • 19 Ara
  2017
 • 0
Peygamberimiz zamanında Kudüs’te Mescid-i Aksa var mıydı?

Soru Detayı - Peygamberimiz miraç mucizesinde Mekke müşriklerine Beytu’l-Makdis’e gittiğini söyler, fakat muşrikler inanmazlar. Cebrail o anda Beytu’l-Makdis’i gözünün önüne getirerek o da mescide bakıp pencereleri, kapıları hakkında bilgi verir. (Buhari, Menakıb’ül-Ensar, 41) - Fakat o zamanlarda Beytu’l-Makdis yıkılmıştı, harabeleri bile yoktu, tamamiyle çöplük alanıydı. Daha sonra bu alanı Hz. Ömer temizlemiştir. Yani ortada ne kapı ne pencere ne de mescid vardı, mescidin o zamanlarda olmadığ… Devamını Oku


Kırk Hadis

v