SORULARLA DİNİMİZ

HAC UMRE

 • 29 Kas
  2012
 • 0
Hacdan önce ve hacda ziyaret yerleri

Hacdan önce ve hacda ziyaret yerleri Ankara 1- Hacı Bayram-ı Veli hazretleri (Ulus) 2- Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri (Bağlum) Konya 1- Hazret-i Mevlana ve Müzesi 2- Sadreddin-i Konevi hazretleri 3- Şemsi Tebrizi hazretleri 4- Alaaddin Camii 5- İnce Minare 6- Çinili Köşk 7- Koyunoğlu Müzesi 8- Selçuklu Sultanları Tarsus 1- Eshab-ı Kehf Şanlı Urfa 1- Hazret-i İbrahim’in ateşe atıldığı kale 2- Balıklı göl Mısır 1- İmam-ı Şafii hazretleri 2- İmam-ı Şarani hazretleri 3- Seyyidet Nefise hazretle… Devamını Oku


 • 29 Kas
  2012
 • 0
Hacda hastalanmamak için

Hacda hastalanmamak için Sual: Hacda hastalanmamak için ne yapmamızı tavsiye edersiniz? CEVAP 1- Temizliğe çok dikkat etmeli, yemeklerden önce ve sonra elleri yıkamalı. 2- Terledikten sonra mümkünse banyo yapmalı. 3- Çamaşırlar sık sık değiştirilmeli. 4- Gidilen ve kalınan yerlerde de temizliğe çok dikkat etmeli. 5- Sıcakta bozulacak gıdaları götürmemeli. 6- Açıkta satılan yiyecekleri almamalı. 7- Çokça limon götürülebilir. 8- Yağlı ve ağır yiyeceklerden sakınmalı. 9- Yoğurt uygun bir gıdadır. S… Devamını Oku


 • 29 Kas
  2012
 • 0
Farzın yanında nafilenin kıymeti

Farzın yanında nafilenin kıymeti Sual: Hacda ölmekten korkuyorum. Hacca gitmek yerine, bir hayır kurumuna yardım eden, aynı sevaba kavuşur mu? Bu uygun değilse haccın kabul olması için nelere dikkat etmeli? CEVAP Bir kimse, hacca gitmeyip onun yerine, bin tane cami, bin tane okul, bin fakire ev yaptırsa, hacca gitme sevabı alamaz. Zekat vermeyip onun yerine, bin tane cami, bin tane okul yaptırsa, bir kuruşluk zekat borcunu ödemiş olmaz. Namaz kılmayan kimse de, bir vakit namaz yerine, bin tane c… Devamını Oku


 • 29 Kas
  2012
 • 0
Ölen babanın yerine hac

Ölen babanın yerine hac Sual: Ölen babamın yerine hacca gitmek istiyorum. Ne yapmam lazımdır? CEVAP Vekaleten hacca gidecek kimsenin daha önce haccetmiş olması yahut zengin birisi olması tercih edilmelidir! Vekil olarak hacca gidecek kimse fakir ise, daha önce de hacca gitmemişse, kendi için de, başka bir yıl hac yapması farz olur. Vekilin, ihrama girerken, emreden kimse için, kalb ile niyet etmesi şarttır. Hac borcu olan kimsenin, öldükten sonra kendi için hac yapacak vekilin adını bildirerek v… Devamını Oku


 • 29 Kas
  2012
 • 0
Kadınların hacca gitmesi

Kadınların hacca gitmesi Sual: Bazı kimseler, “Şafii’de kadınlar, başka kadınlarla hacca gidebildiği için Hanefi kadınlar da, yanında mahrem bir erkek olmadan, Şafii’yi taklit ederek hacca gidebilir” diyorlar. Bir kadın, mahremsiz hacca gidebilir mi? CEVAP Bir kadın, mahremsiz hacca gidemez. Ancak ebedi mahrem akrabasından fâsık ve mürted olmayan akıl baliğ veya mürâhık bir erkekle kocası ile beraber hacca gidebilir. Hadis-i şerifte, (Kadın, yanında bir mahremi olmadan hacca gidemez) buyuruldu.…… Devamını Oku


 • 16 Ağu
  2012
 • 0
Şeytan taşlamak

Şeytan taşlamak Sual: Bazıları, şeytan taşlamanın aslı olmadığını söylüyorlar. Bu hususta hadis var mıdır? CEVAP Bir şeyin aslı olması için mutlaka hadis-i şerif ile bildirilmesi lazım değildir. Dinimizde dört delil vardır. Bunların birisinde varsa, başka delil aranmaz. Bütün fıkıh kitaplarında şeytan taşlamanın vacip olduğu bildirilmektedir. Bu hususta birkaç hadis-i şerif şöyle: (Ya Resulallah, bu taşları şeytana atmaktaki mükafatımız nedir?) diye sorana, buyurdu ki: (Bunun mükafatını, en çok…… Devamını Oku


 • 16 Ağu
  2012
 • 0
Farz ile haram çakışınca

Farz ile haram çakışınca Sual: Hacda tavaf ederken çok kalabalık oluyor, kadın erkek birbirine dokunuyor. “Zaruret olduğu için haram olmaz” deniyor. Doğru mudur? CEVAP Farz ile haram çakışınca, yani farzı eda ederken haram işlemek mecburiyeti olunca, haram işlememek için farzı tehir etmek lazımdır. Mesela, zengin olan bir kadının hacca gitmesi farzdır. Hacca yalnız gitmesi ise haramdır. Mahremi bulunmadığı müddetçe, haram işleyerek yalnız başına hacca gidemez. Bunun gibi farz olan tavafı yapabil… Devamını Oku


 • 16 Ağu
  2012
 • 0
Hacer-i esvedi öpmek

Hacer-i esvedi öpmek Sual: Hacıların hacer-i esvedi öpmesi gerekir mi? CEVAP Hacer-i esvedi öpmek sünnettir. Müslümanlara eziyet vermeden öpmeye çalışmalıdır! Eziyet verecekse uzaktan istilam etmelidir! Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Hacer-i esved, Cennet yakutlarındandır. Kıyamette, iki gözü ve bir dili olduğu halde getirilir. Tazim ve sıdk ile istilam edenin lehinde şahitlik eder. Riya ve alay ile istilam edenin de aleyhine şahitlik eder.) [Tirmizi] [İstilam: Hacer-i esvedi öpmek, elle okşamak… Devamını Oku


 • 16 Ağu
  2012
 • 0
Hac yolunda ölen

Hac yolunda ölen Sual: Hacca giderken yolda hastalanıp ölen fakir, hacı olur mu? CEVAP Hac yapmayan hacı olamaz. Ancak niyetine göre çok sevap alır. Çünkü hac yapmak niyetiyle yola çıkmıştır. Hadis-i şerifte, (Bir iyilik yapmaya azmedip de yapamayan kimse, o iyiliği yapmış gibi sevap alır) buyuruluyor. Hastalık veya başka sebeplerle cihada gidemeyip Medine’de kalan Eshab-ı kiram için Peygamber efendimiz,(Medine’de kalmış öyle kimseler vardır ki, bu cihaddan alacağımız mükafatta, onlar da bize or… Devamını Oku


 • 16 Ağu
  2012
 • 0
Hacca görevli gitmek

Hacca görevli gitmek Sual: Fakir bir kimse, sağlık görevlisi olarak veya başka bir görevle Mekke’ye gidip hac yapsa, hac borcundan kurtulur mu, ileride zengin olsa, tekrar hacca gitmesi gerekir mi? CEVAP Mekke-i mükerremeye, hac vaktinde her ne suretle gidilirse gidilsin, orada farz olarak niyet edip hac yapan, hac borcundan kurtulur, ileride zengin olsa da, tekrar hacca gitmesi gerekmez. (Redd-ül Muhtar) Devamını Oku


 • 16 Ağu
  2012
 • 0
Haccın sahih olması için

Haccın sahih olması için Sual: Hacca gidenin bütün günahları af olur deniyor. Buna namaz, oruç ve kul borcu da dahil midir? CEVAP Hacca gidip gelenin değil, haccı kabul olanın günahları af olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Kabul olan bir hac, geçmiş günahları yok eder.) [Beyheki] (Haccedip, kötü söz söylemeyen ve doğruluktan ayrılmayan kimse, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur.) [Buhari] Haccın sahih ve kabul olmasının şartları vardır. Sahih olması için vaktinde hac yapılması lazım… Devamını Oku


 • 16 Ağu
  2012
 • 0
Haccı mebrur

Haccı mebrur Şartlarına uygun olarak ihlas ile yapılan hacca, (Hacc-ı mebrur) denir. Hacc-ı mebrur, kazaya kalmış olan farzlardan ve kul haklarından başka günahların affına sebep olur. Bu ikisinin af olması için kazaların ve kul haklarının ödenmesi de lazımdır. Hac sebebiyle, farzı yapmamanın günahı affedilmez ise de, vaktinde yapmamanın, vaktinden sonraya bırakmanın günahı affedilir. Hacdan sonra, farzları kaza etmeye hemen başlanmazsa, geciktirme günahı tekrar başlar ve zamanla kat kat artar.…… Devamını Oku


v