KURANIMIZ

GUNTEKİN ONAN MEALİ

 • 8 Oca
  2013
 • 0
95 TİN SURESİ

95 TİN SURESİ 95/1. İncire ve zeytine andolsun, 95/2. Sina dağına. 95/3. Ve şu güvenli (emin) beldeye (güvenilir şehre). 95/4. Doğrusu, biz insanı en güzel bir biçimde yarattık 95/5. Sonra aşağıların aşağısına çevirdik. 95/6. Ancak inanıp salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. 95/7. Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana dini yalanlatabilir? 95/8. Tanrı hükmedenlerin hakimi değil midir? Devamını Oku


 • 8 Oca
  2013
 • 0
96 ALAK SURESİ

96 ALAK SURESİ 96/1. Yaratan rabbin adıyla oku. 96/2. O insanı bir alaktan yarattı. 96/3. Oku, rabbin en büyük kerem sahibidir; 96/4. Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir. 96/5. İnsana bilmediğini öğretti. 96/6. Hayır gerçekten insan, azar. 96/7. Kendini müstağni gördüğünden. 96/8. Şüphesiz, dönüş yalnızca rabbinedir. 96/9. Engellemekte olanı gördün mü? 96/10. Namaz kıldığı zaman bir kulu. 96/11. Gördün mü? Ya o (kul) doğru yol üzerinde ise, 96/12. Ya da takvayı buyurduysa. 96/13. Gördün mü? Ya (b… Devamını Oku


 • 8 Oca
  2013
 • 0
97 KADİR SURESİ

97 KADİR SURESİ 97/1. Gerçek şu ki, biz onu kadir gecesinde indirdik. 97/2. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? 97/3. Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. 97/4. Melekler ve ruh, onda rablerinin izniyle inerler; hepsi buyruktandır. (Çeviri çeşitli) 97/5. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir (selamdır) o. Devamını Oku


 • 8 Oca
  2013
 • 0
98 BEYYİNE SURESİ

98 BEYYİNE SURESİ 98/1. Kitap ehlinden ve müşriklerden küfredenler kendilerine apaçık bir delil gelinceye kadar (bulundukları durumdan) kopup-ayrılacak değillerdi. 98/2. (O delil de) Tanrı'dan gönderilmiş-bir elçi (ki) tertemiz sahifeleri okumaktadır; 98/3. Onların içinde dosdoğru 'yazılı-hükümler' vardır. 98/4. Kitap ehlinden olanlar, ancak kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra fırkalara ayrıldılar. 98/5. Oysa onlara, dini yalnızca O'na halis kılan hanifler olarak sadece Tanrı'ya kulluk e… Devamını Oku


 • 8 Oca
  2013
 • 0
99 ZELZELE SURESİ

99 ZELZELE SURESİ 99/1. Yer, o şiddetli sarsıntısıyla sarsıldığı, 99/2. Yer, ağırlıklarını dışa atıp-çıkardığı, 99/3. Ve insan: Buna ne oluyor? dediği zaman; 99/4. O gün (yer), haberlerini anlatacaktır. 99/5. Çünkü senin rabbin, ona vahyetmiştir. 99/6. O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırayıp-çıkarlar. 99/7. Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse, onu görür. 99/8. Artık kim zerre ağırlığınca bir şer (kötülük) işlerse, onu görür. Devamını Oku


 • 8 Oca
  2013
 • 0
100 ADİYAT SURESİ

100 ADİYAT SURESİ 100/1. Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun, 100/2. (Tırnaklarıyla) Ateş saçanlara, 100/3. Sabah vakti baskın yapanlara. 100/4. Derken, orada tozu dumana katanlara. 100/5. Bununla bir (düşman) topluluğun orta yerine kadar dalanlara. 100/6. Gerçekten insan, rabbine karşı nankördür. 100/7. Ve gerçekten, kendisi buna şahiddir. 100/8. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı (bencil ve cimri tutumundan) çok katıdır. 100/9. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı… Devamını Oku


 • 8 Oca
  2013
 • 0
101 KAARİA SURESİ

101 KAARİA SURESİ 101/1. Kaaria... 101/2. Nedir kaaria? 101/3. Sana o kaariayı bildiren nedir? 101/4. İnsanların, 'her yana dağılmış' pervaneler gibi olacakları gün 101/5. Ve dağlarınetrafa saçılmış renkli yünler gibi olacakları (gün), 101/6. İşte, kimin tartıları ağır basarsa, 101/7. Artık o, hoşnut olunan bir hayat içindedir. 101/8. Kimin tartıları hafif kalırsa, 101/9. Artık onun da anası (ümmühü) (barınağı, son durağı) 'haviye'dir (uçurum). 101/10. Onun ne olduğunu (mahiyetini) sana bildiren… Devamını Oku


 • 8 Oca
  2013
 • 0
102 TEKASÜR SURESİ

102 TEKASÜR SURESİ 102/1. (Mal, mülk ve servetle) Çoklukla övünmek, sizi 'tutkuyla oyalayıp, kendinizden geçirdi'. 102/2. Öyle ki (bu,) mezarı ziyaretinize (kabre gidişinize, ölümünüze) kadar sürdü. 102/3. Hayır; ileride bileceksiniz. 102/4. Yine hayır ileride bileceksiniz. 102/5. Hayır; eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, 102/6. Andolsun, o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. 102/7. Sonra onu, gerçekten yakin gözüyle (Ayne'l Yakin) görmüş olacaksınız. 102/8. Sonra o gün, ni… Devamını Oku


 • 8 Oca
  2013
 • 0

 • 8 Oca
  2013
 • 0
104 HÜMEZE SURESİ

104 HÜMEZE SURESİ 104/1. Arkadan çekiştirp duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline; 104/2. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. 104/3. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanıyor. 104/4. Hayır; andolsun o, 'hutame'ye atılacaktır. 104/5. 'Hutame'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? 104/6. Tanrı'nın tutuşturulmuş ateşidir. 104/7. Ki o, yüreklerin (efide) üstüne tırmanıp çıkar. 104/8. O, onların üzerine kilitlenecektir; 104/9. (Kendileri de) Dikilip-y… Devamını Oku


 • 8 Oca
  2013
 • 0
105 FİL SURESİ

105 FİL SURESİ 105/1. Rabbinin fil sahiplerine neler yaptığını görmedin mi? 105/2. Onların 'tasarladıkları planlarını' boşa çıkarmadı mı? 105/3. Onların üzerine ebabil (sürü sürü) kuşlarını gönderdi. 105/4. Onlara 'pişirilip-sertleştirilmiş balçık taşları' atıyorlardı; 105/5. Sonunda onları, yenik ekin yaprağı gibi kıldı. Devamını Oku


 • 8 Oca
  2013
 • 0
106 KUREYŞ SURESİ

106 KUREYŞ SURESİ 106/1. (Hiç değilse kendilerini) Kureyş'i 'bir araya getirip anlaştırdığı'; 106/2. Yaz ve kış yolculuğunda onları (güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla) ısındırıp yakınlaştırdığı için, 106/3. Şu Ev (Ka'Be'n)in rabbine kulluk etsinler; 106/4. Ki O, kendilerini açlıktan (kurtarıp) doyuran ve korkudan güvenliğe kavuşturandır (amenehüm). Devamını Oku


v