KURANIMIZ

ELMALİ HAMDİ TEFSİRİ

1 FATİHA

(ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 1-FATİHA: Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla 1- Mushaf-ı şeriflerde iki türlü besmele vardır. Birisi sûre başlarında yazılan ve sûreden bağımsız olan besmele, diğeri Neml Sûresinin (Neml, 27/30) âyetindeki besmeledir. Bu… Devamını Oku


2 BAKARA SURESİ

ELMALI HAMDİ YAZIR TEFSİRİ 2-BAKARA: " " Bulunduğu altı sûrenin hepsinde birer âyettir. " " da bir âyettir. Fakat "" bir âyet sayılmıyor. " " da bulunduğu beş sûrenin hiç birinde âyet değildir. "" iki sûrede de birer âyettir. "" âyet değildir. Fakat… Devamını Oku


3-AL-İ İMRAN:

(ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 3-AL-İ İMRAN: 1-2-Ya Muhammed! Yine Elif, Lâm, Mîm. Bunu iyi belle, iyi anlat! O yüce Allah, öyle bir hak mabuddur ki, ondan başka tapınılmaya değer, tapınılmayı hak etmiş, ilâh denilecek, kulluk edilecek hiçbir şey yo… Devamını Oku


4-NİSA:

(ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 4-NİSA: Bu sûre de birçok şer'î hükümleri ve teklifleri kapsamaktadır. Baş tarafında Allah'ın hakları, bütün insanlığın kardeşliği, çocuklara, kadınlara, yetimlere acıma, şefkat gösterme ve haklarının verilmesi, mallar… Devamını Oku


5-MAİDE:

(ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 5-MAİDE: Bu sûrenin diğerlerinde bulunmayan onsekiz farzı içine aldığı açıklanıyor. Ebu Hayyan'ın kaydettiği üzere, Arapların ilk filozofu meşhur el- Kindi'ye öğrencileri: "Ey filozof, bize şu Kur'ân'ın bir dengini yap… Devamını Oku


6 EN'AM:

ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR 6-EN'AM: Hamd hep Allah'a, ki başların üstündeki gökleri ve ayakların altındaki yeri yarattı ve karanlıkları ve nuru yaptı. Şu halde onun bunlar üzerindeki mülk ve saltanatı, sahipliği, yalnız var olduklarından sonraki t… Devamını Oku


7-ARAF:

(ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 7-ARAF: 1- Allah ne kastettiğini daha iyi bilir. (Bakara ve Âl-i İmran sûrelerinin başına bkz.) Bununla beraber burada sâd münasebetiyle tefsirciler tarafından nakledilen bazı sözler vardır: Özellikle İbnü Abbas'tan bi… Devamını Oku


8-ENFAL:

(ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 8-ENFAL: Resulüm, sana enfâlden, ganimetlerden soruyorlar Enfâli soruyorlar buyurulmayıp "enfâlden soruyorlar" buyurulması gösterir ki, asıl enfâli soruyorlar veya ganimeti istiyorlar demek olmayıp, enfâlin durumunu, o… Devamını Oku


9-TEVBE:

(ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR 9-TEVBE: "Berâet" bu kelimenin asıl kök mânâsı, "Müfredat" ve "Basair"de açıklandığına göre herhangi bir çirkin şeyden kurtulmak ve uzaklaşmak demektir. Kadî Beydavî Bakara Sûresi'nde (âyet 54) âyetinin tefsirinde der k… Devamını Oku


10-YUNUS:

(ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 10-YUNUS: Elif-Lâm-Ra, Allah bilir muradını! Görülüyor ki, bu sûre dahi hece harfleri ile başlıyor. Demek ki, bunda da remzî (sembolik) bir ifade var. Özünü akılların kavrayamayacağı ilâhî bir sır ve mucize söz konusu… Devamını Oku


11-HUD:

(ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 11-HUD: Elif-Lâm- Ra, (bunun anlamı için Yunus Sûresi'nin baş tarafına bakınız.) Bir kitap ki, âyetleri muhkem kılınmış, ihkam edilmiştir. Muhkem, yani her bakımdan boşluktan uzak, bozulmak ihtimali olmayan, gayet sağl… Devamını Oku


12-YUSUF:

(ELMALILI MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 12-YUSUF: 1-2- Elif, Lâm, Râ. (Bunun anlamı için Yunus ve Bakara Sûrelerinin ilk âyetlerine bakınız.) Allah bilir, bakınız ağızlarından tek tek çıkan o hece harfleri nasıl ilâhî sırlarla doludur. Bunlar, bu hece harfle… Devamını Oku


v