SORULARLA DİNİMİZ

BUYU FAL KEHANET

el-Bûnî’nin Şemsü’l-Maârif isimli havas kitabı hakkında bilgi verir misiniz?

Soru Detayı - Şemsü'l-Maarif isimli eser hakkında bilgi verebilir misiniz? Cevap Değerli kardeşimiz, Şemsü’l-Maârif, Ahmed b. Ali el-Bûnî’ye (ö. 622/1225) nisbet edilen havas ilimlerine dair bir eserdir. Tam adı "Şemsü’l-maârif ve leŧâifü’l-avârif"tir. Öncelikle çok önemli bir konuyu hatırlatmamız ve bu tür eserleri merak edenleri uyarmamız gerekir: Havas ilimleri, sadece yazılı metinden okumakla değil silsileye tâbi bir manevî üstadın verdiği nefes ve talimatla öğrenilir ve uygulanır. Şemsü’l-M… Devamını Oku


RUH ÇAĞIRMA

Günümüzde, özelikle sosyete denilen tabaka arasında yaygın olan ruh çağırma olayı da bir nevi modern kâhinliktir. Birçok tecrübeler, medyumların madde ötesi bir varlıkla temas kurdukları kanaatini vermektedir. Ancak bunun ruh olduğu ve söylediğinin gerçeğe uygunluğu sabit değildir. Elmalı'lı merhûmun ifadesiyle «bunların büyük ruhları ve şahsiyetleri çağırıp getirme iddâaları yalan olduğunda şüphe yok ise de habis ruhları ve sefil şahsiyetleri afsunlayıp topladıkları ve bu suretle yüce ruhlara z… Devamını Oku


FAL ve FALCILIK

Eskiden yazılı oklarla, günümüzde yıldız, kahve, bakla, iskambil kâğıdı gibi vâsıtalarla yapılan falcılık da bir nevi gaipten haber vermedir; çünkü gelecek (müstakbel) gaybdır; bu sebeple her nevi falcılık ile bunlara inanmak haramdır. (el-Mâide: 5/3) Devamını Oku


SİHİR

İbtidâî topluluklardan günümüze kadar devam edip gelen sihir ve sihirbazlığın dinî hükmüne geçmeden önce mâhiyeti hakkında kısa bir giriş yapmak faydalı olacaktır: Dilimizde «büyü, afsun, cadılık, nirenk, füsun» kelimeleriyle ifade edilen sihir, «bir takım acayip işler vasıtasıyle alışılan ve bilinene uymayan (fevkalâde) tesirler meydana getirmektir.» şeklinde tarif edilmiştir. (İsmail Fenni, Lugatçe-i Felsefe, s. 405; Elmahlı M. H. Yazır, a.g. esr, s. 6361 vd.) Sihrin, gözbağcılık denilen ve ge… Devamını Okuv