KURANIMIZ

BALTACIOGLU MEALİ

 • 4 Şub
  2014
 • 0
90. Sure BELED SURESİ

90. Sure BELED SURESİ Acıyıcı, esirgeyici Allah’ın adıyla başlarım. 1) Bu kente ant olsun ki, 2) sen bir gün oraya gireceksin. 3) Babaya da, doğana da ant olsun ki, 4) doğrusu biz insanı acı çekmek için yarattık. 5) O, kimsenin kendisine gücü yetmiyecek mi sanıyor? 6) O: “Ben yığınla mal tüketmişimdir” diyor. 7) O, kimse kendisini görmez mi sanıyor? 8) Biz ona iki göz vermedik mi? 9) Ona bir dille iki dudak da vermedik mi? 10) Biz ona iki yol da göstermedik mi? 11) Ancak o sarp yokuşa çıkamadı.…… Devamını Oku


 • 4 Şub
  2014
 • 0
91-ŞEMS SÜRESİ

91-ŞEMS SÜRESİ 1 - Güneş'e ve onun parıltısına, 2 - Güneş'in ardından gelen Ay'a, 3 - Güneş'i açıp ortaya çıkaran gündüze, 4 - Onu örten geceye, 5 - Göğe ve onu bina edene, 6 - Yere ve onu döşeyene, 7 - Nefse ve onu biçimlendirene, 8 - Sonra da ona kötülük ve takva kabiliyetini verene yemin olsun ki, 9 - Elbette nefsini temizleyip parlatan kurtulmuştur. 10 - Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir. 11 - Semud, azgınlığıyla Hakk'ı yalanladı, 12 - En azgınları ileri atılınca, 13 - Allah'ın Rasulü (Sa… Devamını Oku


 • 4 Şub
  2014
 • 0
92. Sure LEYL SURESİ

92. Sure LEYL SURESİ Acıyıcı, esirgeyici Allah’ın adıyla başlarım. 1) Ortalığı bürüyen gece hakkı için, 2) Ağarmıya başlıyan gündüz hakkı için, 3) erkeği de, dişiyi de yaratan hakkı için, 4) işte sizin işledikleriniz biribirinden ayrıdır. 5) Onun için herkim malını verirse, Allah’tan sakınırsa, 6) en güzel sözü, Allah’ı birleme sözünü doğrularsa, 7) Biz de onun işinin kolaylaşmasını sağlarız. 8) Ancak, herkim cimrilik eder, kendini kendine yeter sayar, 9) en güzel sözü, Allah’ı birleme sözünü ya… Devamını Oku


 • 4 Şub
  2014
 • 0
93. Sure DUHA SURESİ

93. Sure DUHA SURESİ Acıyıcı, esirgeyici Allah’ın adıyla başlarım. 1) Kuşluk vakti hakkı için, 2) Karanlığı çöken gece hakkı için, 3) Çalabın seni bırakmadı, sana darılmadı da. 4) Besbelli ki öbür dünya senin için bu dünyadan yeydir. 5) İşkilsiz çaalbın sana verecektir, senin gönlünü edecektir. 6) İşte her güçlüğün yanında bir kolaylık da var! 7) O, seni yolunu şaşırmış bulunup da sana yol göstermedi mi? 8) O, seni bir yoksul bulup da varlıklı kılmadı mı? 9) Öyleyse sakın öksüzü ayak altına alma… Devamını Oku


 • 4 Şub
  2014
 • 0
95. Sure İNŞİRAH SURESİ

İnşirâh açılmak, genişlemek, sevinmek manalarına gelir. Duhâ sûresinden sonra Mekke'de inmiştir. 8 (sekiz) âyettir. Bu sûrede Peygamberimizin, çocukluğunda risalete hazırlamak üzere kalbinnin açılıp arıtılmasından söz edilmektedir. Ayrıca, onun getirdiği dindeki kolaylıklara dikkat çekilerek Allah'a şükretmeye teşvik edilmektedir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi? 2. Yükünü senden alıp atmadık mı? 3. O senin belini büken yükü . 4. Sen… Devamını Oku


 • 4 Şub
  2014
 • 0
95. Sure TİN SURESİ

95. Sure TİN SURESİ Acıyıcı, esirgeyici Allah’ın adıyla başlarım. 1) İncir, zeytin hakkı için, 2) Sina dağı hakkı için, 3) şu güvenlik kenti hakkı için ki, 4) Biz kişiyi en güzel biçimde yarattık. 5) Sonra da onu aşağılar aşağısı kıldık. 6) Ancak, inanan, iyilik edenler başak. Artık onlar için ardı arası kesilmiyen karşılık vardır. 7) Bu böyle iken yargı günü için kim seni yalancı çıkarabilir? 8) Allah yargılıyanların en iyi yargılıyanı değil midir? Devamını Oku


 • 4 Şub
  2014
 • 0
96. Sure ALAK SURESİ

96. Sure ALAK SURESİ Acıyıcı, esirgeyici Allah’ın adıyla başlarım. 1) Yaratan çalabının adını anarak oku. 2) O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. 3) Oku. Senin çalabın vergisi bol olandır. 4) Kalemle yazmayı öğretti. 5) İnsana bilmediklerini öğretti. 6) Ancak, insan bu, ne de olsa azar. 7) Kendini kendine yeter sanır da. 8) Gerçekten sonunda dönüş çalabına olacaktır. 9) Sen alıkoyan o kimseye ne dersin, 10) bir kulu namaz kılmaktan? 11) Ne dersin, ya o kimse doğru yol üzerinde idiyse? 12) Ya d… Devamını Oku


 • 4 Şub
  2014
 • 0
97. Sure KADİR SURESİ

97. Sure KADİR SURESİ Acıyıcı, esirgeyici Allah’ın adıyla başlarım. 1) Gerçekten Biz Kur’an’ı kadir gecesi bildirdik. 2) Kadir gecesi nedir bilir misin? 3) Kadir gecesi, bin aydan yeydir. 4) Meleklerle Cebrail’in, çalaplarının uygunuyla işler için yeryüzüne indikleri gecedir, bu kadir gecesi. 5) Tanyeri ağarıncaya dek esenlik içinde olan gece, işte bu kadir gecesidir. Devamını Oku


 • 4 Şub
  2014
 • 0
98. Beyyine Suresi

98. Beyyine Suresi BEYYİNE SURESİ Acıyıcı, esirgeyici Allah’ın adıyla başlarım. 1) Kitaplılardan, eş koşanlardan tanımaz olanlar kendilerine apaçık kanıt gelinceye dek dinlerinden ayrılacak değildirler. 2) Bu da Allah’ın arınmış sayfalarını okuyacak olan bir elçi idi. 3) Orada dosdoğru kitaplar bulunmaktadır. 4) Kendilerine Kitap verilenler onlara bu açıklayıcı belge geldikten sonradır ki bölük bölük oldular. 5) Onlara buyrulanlar yalnız şunlardı: Allah’a yürekten bağlı olarak tapın, yalvarıya d… Devamını Oku


 • 4 Şub
  2014
 • 0
99. Zilzâl Suresi

99. Zilzâl Suresi ZİLZAL SURESİ Acıyıcı, esirgeyici Allah’ın adıyla başlarım. 1) Yeryüzü kendiliğinden bir sarsıntıya uğratılınca, 2) yeryüzü ağırlıklarını dışarıya atınca, 3) insan: “Ne oluyor buna?” deyince, 4) O gün yeryüzü başından geçenleri anlatacak. 5) çünkü çalabı onun gönlüne böyle bildirmiştir. 6) O gün insanlar biribirlerinden ayrı olarak dönüp gelecekler, ettiklerini bulmak için. 7) İşte en ufak bir iyilik eden bile karşılığını görecektir. 8) En ufak bir kötülük eden de karşılığını g… Devamını Oku


 • 4 Şub
  2014
 • 0
100. Sure ADİYAT SURESİ

100. Sure ADİYAT SURESİ Acıyıcı, esirgeyici Allah’ın adıyla başlarım. 1) o soluk soluğa koşanlar hakkı için, 2) o tırnaklarıyla ateş çıkaranlar hakkı için, 3) sabahleyin baskın yapanlar hakkı için, 4) tozu dumana katanlar hakkı için. 5) Böylelikle düşman topluluğunu yaranlar hakkı için ki, 6) Gerçekten insan çalabına karşı nankördür, 7) Gerçekten kendi nankörlüğüne de kendi tanıktır. 8) Gerçekten varlığa düşkün olduğu içinde onun yüreği kaskatıdır. 9) Yine de kişi bilmez mi ki o gün sinlerdekile… Devamını Oku


 • 4 Şub
  2014
 • 0
101. Sure KARİA SURESİ

101. Sure KARİA SURESİ Acıyıcı, esirgeyici Allah’ın Adıyla başlarım. 1) Kalkış! 2) Nedir o kalkış? 3) Nedir o kalkış, bilir misin? 4) O gün insanlar pervaneler gibi darmadağın olacaklar. 5) Dağlar, atılmış renkli yün gibi olacak. 6) İşte her kimin tartısı ağır gelirse, 7) Artık o kimse kıvanç içinde yaşıyacak. 8) Tersine, her kimin tartısı da yeğni gelirse, 9) Artık onun da yatacağı yer Haviye olacak. 10) Haviye nedir bilir misin? 11) O kızgın bir ateştir. Devamını Oku


v