SORULARLA DİNİMİZ

AHLAK EDEP

 • 1 Şub
  2018
 • 0
Allah’a itaat etmeyip de anne-babaya itaat eden itaatkar olarak mı yazılır?

Soru Detayı - Allah Teala (cc) Hz. Musa’ya şöyle buyurmuştur: Ya Musa anne-babasına karşı iyi davranıp onlara itaat edip bana isyan eden kimseyi itaatkar kullarımdan, bana itaat edip de anne-babasına asi olan kimseyi de asi kullarımdan yazarım (Nesai, Ahmed, Hakim, Ebu Davud) böyle bir şey okumuştum bir sayfada. Sorum şu: - Nasıl olur da Allah’a itaat etmeyip de anne-babaya itaat eden itaatkar olarak yazılır? O zaman bu yazıyı okuyanlar Allaha itaat etmeyelim anne-babamıza iyi davransak, itaat e… Devamını Oku


 • 25 Oca
  2018
 • 0
Müslüman erkek / kadın ahlakı nasıl olmalıdır?

Soru Detayı - Hadis ve ayetlerde Müslüman erkek/kadın ahlakı nasıl olmalıdır? PeygamberAşığı19 tarafından Sa, 10/06/2014 - 12:39 tarihinde gönderildi Cevap Değerli kardeşimiz, Kur'an ve hadislerden elde edilen bilgilere göre, -özetle- kadın / erkek her Müslüman: - Allah’a ve ahiret gününe iman eder. Dünyanın fitnelerine ve şeytanın hilelerine karşı dikkatlidir. Rabbi’ne ibadet eder, emirlerini yerine getirir, yasaklarından kaçınır. Allah’a tam bir teslimiyet içindedir. Rabbi’ne çokça tövbe eder;… Devamını Oku


 • 9 Kas
  2017
 • 0
Peygamber Efendimiz (asv)'in küfür etmek, sövmek ve kötü sözler hakkında hadisleri var mıdır?

Peygamber Efendimiz (asv)'in küfür etmek, sövmek ve kötü sözler hakkında hadisleri var mıdır? Cevap Değerli kardeşimiz, Güzel söz; gönül alan, onur kırmayan, hak ve doğruyu gösteren bütün sözlerdir. Fertler arasında sevginin, hak ve doğrunun üstün tutulması; nefret ve düşmanlığın giderilmesi, hakka uygun sözlerle mümkün olmaktadır. Allah, bir toplumun, diğerini ayıplamamasını, kusurlarını araştırmamasını, aleyhinde iftira ve gıybette bulunmamasını emretmektedir.(Hucurât, 49/11, 12) Bu konuda Hz.… Devamını Oku


 • 6 Oca
  2014
 • 0
Gariplerin kıymeti

Gariplerin kıymeti Sual: Garibim diye yüzüme bakan yok. Hâlimi hatırımı soran yok. Aç mısın susuz musun diyen yok. N’oldu bize böyle? Garibiz diye ölelim mi? CEVAP Garip kimselerin genelde insanların yanında bir kıymeti yoksa da, Allahü teâlânın katında değeri büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: (Garip, gurbette, Allah yolundaki mücahid gibidir. Gariplere ikram ediniz. Çünkü, kıyamette onların şefaat hakkı vardır. Umulur ki onların şefaati sebebi ile kurtulursunuz.) [Ebu Nuaym] (Garip,…… Devamını Oku


 • 27 Haz
  2012
 • 0
Ahlâkın Mahiyeti, Nevileri ve Ahlak İlminin Kısımları

Ahlâkın Mahiyeti, Nevileri ve Ahlak İlminin Kısımları 1- Ahlâk sözü, hulk kelimesinin çoğuludur. Hulk, insanın ruhundaki huy dediğimiz bir meleke, özel bir hal demektir. Böyle bir meleke, ya hayırlı bir semere verir veya hayırsız ve zararlı bir semere verir. Bu bakımdan ahlak özellikleri güzel ve çirkin diye ikiye ayrılır. Şöyle ki: Güzel huylara ve bunların güzel meyve ve neticelerine: Ahlak-ı Hasene, Ahlak-ı Hamide, Mehasin-i Ahlak, Mekârim-i Ahlak (Güzel Huylar) adı verilir. Aksine çirkin huy… Devamını Oku


 • 27 Haz
  2012
 • 0
Ahlâkın Önemi ve Arındırmaya Elverişli Olması

Ahlâkın Önemi ve Arındırmaya Elverişli Olması 3- İslam dini, ahlaka pek büyük bir kıymet ve önem vermiştir. Aslında İslam, bir ahlak ve fazilet, bir hikmet dinidir. Öyle ki, Peygamber Efendimiz buyurmuştur: Ben, ancak mekâkim-i ahlakı (ahlakın iyi ve güzel olanlarını) tamamlamak için gönderildim. İslamda, insanların manevî kıymetleri, sahib oldukları ahlaka göredir. Bir hadis-i şerifde buyurulmuştur: Sizin imanca en güzeliniz, ahlakça en güzel olanınızdır. Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi…… Devamını Oku


 • 27 Haz
  2012
 • 0
Görevlerin Mahiyetleri (Esasları) ve Nevileri

Görevlerin Mahiyetleri (Esasları) ve Nevileri 5- Görev, yapılması dinen zorunlu olan veya tavsiye edilen herhangi bir hayır, bir kemal ve güzel bir şey demektir. Bu tarife göre, görevler iki nevidir. Biri, dince zorunlu olan görevlerdir ki, bunları yapmamak herhalde azabı ve sorumluluğu gerektirir. Namaz, oruç, zekat gibi... Diğer nevi, dinen her halde zorunlu olmamakla beraber istenen ve tavsiye edilen ahlakî birtakım görevlerdir ki, bunlara riayet edilmesi bir kemaldir ve iyi haldir. İnsanın s… Devamını Oku


 • 27 Haz
  2012
 • 0
İlahi Görevler

İlahi Görevler 8- Her akıl sahibi ve baliğ kimse, Allahü Teala Hazretlerini bilip ona kullukta bulunmakla yükümlüdür. Bir insan için bu kulluktan daha büyük bir nimet ve şeref olamaz. Biz önce büyük yaratanımızın varlığını, birliğini kudret ve azametini, kutsal emirlerini ve yasaklarını bilir ve doğrularız. Bunlar bizim inançla ilgili görevlerimizdir. Sonra da, namaz, oruç, zekat ve hac gibi sırf bedenî veya sırf malî veya hem bedenî ve hem de malî olan ibadetlerle yükümlü bulunduğumuzu bilir ve… Devamını Oku


 • 27 Haz
  2012
 • 0
Şahsa Ait Görevler

Şahsa Ait Görevler 12- İnsanların kendi nefislerine karşı da birtakım görevleri vardır. Bu görevlerin bir kısmı bedenlerine, bir kısmı da ruhlarına aittir. Başlıcaları şunlardır: 1) Beden terbiyesi: Öyle ki, her insan için temiz ve pak olmak, güçlü bir bedene sahib olmak gereklidir. Bir hadîs-i şerirde buyurulmuştur: Kuvvetli olan mü'min, zayıf olan bir mü'minden hayırlıdır. 2) Sağlığı koruma: Sağlık büyük bir nimettir. Onun için sağlığa zararlı şeylerden kaçınmak ve gereğinde tedaviye önem verm… Devamını Oku


 • 27 Haz
  2012
 • 0
Ailevi Görevler

Ailevi Görevler 13- Aile hayatı, toplumsal varlığın başlangıcıdır. İslamda aile teşkilatı pek önemlidir. Aile ferdleri, başta zevc ile zevceden ve bunların çocuklarından ibarettir. Bunların karşılıklı görevleri vardır. 1) Kocasının başlıca görevleri: Zevcesi ile güzel geçinmek, onu korumak, onun nafakasını (geçim ihtiyaçlarını) karşılamak, kendisine doğruluktan ayrılmamaktır. Bir hadis-i şerifde buyurulmuştur: Sizin hayırlılarınız, kadınları için hayırlı olanlarınızdır. Diğer bir hadîs-i şerîf d… Devamını Oku


 • 27 Haz
  2012
 • 0
İçtimaî (Toplumsal) Görevler

İçtimaî (Toplumsal) Görevler 14- Bilindiği üzere, insanlar yaratılış bakımından medenîdirler. Toplu bir halde yaşamak ihtiyacındadırlar. Bu yönden aralarında karşılıklı bir takım görevler bulunur. Bunlar gözetilmedikçe, toplum hayatı devam edemez, hiç bir işte düzen bulunamaz. Bu görevlerin başlıcalan şunlardır: 1) Cemiyet ferdlerinin hayatını gözetmek: Her insan yaşamak hakkına sahibdir. Hiç bir kimsenin hayatına haksız yere tecavüz edilemez. İslam gözünde bir insanı haksız yere öldüren, bütün…… Devamını Oku


 • 27 Haz
  2012
 • 0
İslâmda Muaşeret (Güzel Geçinme) Âdâbı

İslâmda Muaşeret (Güzel Geçinme) Âdâbı 15- İslam dini, insanların muaşeretine (birbiriyle görüşüp konuşmalarına, toplum halinde medeniyet üzere yaşamalarına) büyük bir önem vermiştir. Müslümanların birbirleriyle geçinmelerinde samimiyet, tevazu, sadelik, zorlanmama, karşılıklı yardım, nezaket, saygı, sevgi ve hayırseverlik bir esastır. 16- İslamda halk ile geçinmenin çeşitli yönleri ve dereceleri vardır. Bunların bir kısmı şunlardır: 1) Herkese karşı tatlı dilli, güler yüzlü, açık kalbli o… Devamını Oku


v