SORULARLA DİNİMİZ

ABDEST-NAMAZ

Semiallahu limen hamideh, duasını cemaat de okur mu?

Soru Detayı

- Cemaatle namazda bazı hocalar "semiallahu limen hamideh" i imam söyler, cemaat sadece "Rabbbena lekel hamd." der, diyor. Bazıları her ikisini de söyleyebiliriz diyor. Acaba hangisi doğru?

 

Cevap

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda alimlerin farklı görüşleri vardır.

Şafii mezhebine göre, muktedi (imama uyan cemaat) da imam gibi, “semiallahu limen hamideh” dedikten sonra “Rabbena leke’l-hamd” duasını da okur.

Diğer üç mezhep alimlerine (cumhura) göre, muktedi, yalnız “Rabbena (ve) leke’l-hamd” ile iktifa eder... (bk. Nevevi, el-Mecmu,  3/419-420; el-Cezeri, el-Fıkhu ala’l-mezahibi’iarbaa, 2/227-228; V. Zuhayli, el-Fıkhu’l-İslami, 2/79)

Buhari ve Müslim’deki bir hadis-i şerif, üç mezhep alimlerini, diğer bir hadis-i şerif ise Şafiileri desteklemektedir. (Nevevi, a.y; V. Zuhayli, a.y)

Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki, söz konusu iki şekil de caizdir. Yani okumak da okumamak da namaza bir zarar vermez, namaz geçerlidir.

Lakin İmam Nevevi’nin tavsiyesi; namaz zikirdir, bu iki cümle de zikirdir. Bu sebeple her namaz kılanın bu ikisini de okumaları daha uygundur. Çünkü cemaat imamla beraber, rüku ve secdelerde tesbih ederek zikir yapar. İtidalin bundan farklı olmaması (yani, namazın diğer yerlerinde cemaat de imam gibi zikir ve tesbihleri yaptığına göre, burada da aynı şeyi söylemesi) gerekir. (Nevevi, a.y)

Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

Site Admin

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

Muhakkak ki biz sizi korkuyla, açlıkla ve mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltme ile imtihan edeceğiz. O sabredenleri müjdele! Onlar ki, başlarına bir musibet geldiği zaman: “Biz Allah’a aidiz ve sonunda O’na döneceğiz.” derler. (Bakara 155-156)

Yorum Yaz


Benzer ABDEST-NAMAZ

Şükür Secdesi
Cuma günü ölmek nimettir
İmamlık
Hazret-i Davud ve mizmar
Terk etmek mi, fevt etmek mi?
Abdesti Bozmayan Şeyler
v