KURANIMIZ

A.BAKİ GOLPİNAR MEALİ

 • 7 Ara
  2012
 • 0
95- Tin Suresi

TÎN SURESİ[1] [Mekkîdir, sekiz âyettir.] (İbn-i Abbas’tan Medenî olduğu da rivâyet edilmiştir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Andolsun Tîn’e ve Zeytûn’a. 2- Ve Tûr-ı Sînâ’ya. 3- Ve bu emîn şehre. 4- Gerçekten de biz, insanı, en güzel bir sûrete sâhip olarak yarattık. 5- Sonra da onu döndürdük, aşağıların en aşağısına attık. 6- Ancak inananlar ve iyi işlerde bulunanlar başka, gerçekten de onlara bitmez tükenmez, başa kakılmaz bir mükâfat var. 7- Artık dîni yalanlamana se… Devamını Oku


 • 7 Ara
  2012
 • 0
96- Alak Suresi

[Mekkîdir, on dokuz âyettir.] (2. âyette insanın, kan pıhtısından yaratıldığı anlatıldığından kan pıhtısı anlamına gelen Alâk adı verilmiştir. Hz. Muhammed (s.a.a)’e ilk vahyedilen âyetler bu sûrenin başındaki âyetlerdir.) DİKKAT! Cenabetli kimselerin farz secde ayetinin bulunduğu dört sureyi okumaları haramdır! Secde suresi de bu dört sureden biridir. BAYANLARIN DİKKATİNE! Adet halinde olan bayanların farz secde ayeti bulunan dört sureyi okumaları haramdır.! Secde suresi de bu dört surede… Devamını Oku


 • 7 Ara
  2012
 • 0
97- Kadir Suresi

[Mekkîdir, beş âyettir.] (Kadir Gecesinden bahsettiği için bu ad verilmiştir. Mekkîdir diyenler olduğu gibi Medenîdir diyenler de vardır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Şüphe yok ki indirdik Kur’ân’ı Kadir gecesi. 2- Ve ne bildirdi sana, nedir Kadir gecesi? 3- Bin aydan daha da hayırlıdır Kadir gecesi. 4- O gece melekler ve Rûh, takdîr edilen her iş için, Rablerinin izniyle inerler. 5- Esenliktir, o gece, gün ışığıncaya dek sürer. Devamını Oku


 • 7 Ara
  2012
 • 0
98- Beyyine Suresi

BEYYİNE SURESİ[1][2][3][4] [Mekkîdir, sekiz âyettir.] (1. âyetinde apaçık delil anlamına gelen bu söz geçtiği… (Devamı, sonnot No:87)) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Vaz geçemezlerdi kâfirlikten kitap ehlinden kâfir olanlar ve şirk koşanlar, kendilerine apaçık kesin bir delil gelmedikçe. 2- Bir kesin delil, bir peygamber, Allah tarafından, onlara tertemiz sahîfeleri okumadıkça. 3- O sahîfelerdedir hükmü sâbit doğru kitaplar. 4- Ve ancak kendilerine apaçık kesin bir delil geldikten sonradır ki a… Devamını Oku


 • 7 Ara
  2012
 • 0
99- Zilzal Suresi

[Mekkîdir, sekiz âyettir.] (Sarsıntı anlamına gelen bu söz, ilk âyette anılır. İbn-i Abbas ve Katâde’ye göre Medenîdir, Dahhâk ve Atâ’ye göre Mekkîdir.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Yeryüzü, şiddetli bir depremle sarsılınca. 2- Ve yeryüzü, ağırlıklarını çıkarınca. 3- Ve insan, ne oluyor ki buna deyince. 4- O gün, bütün haberlerini anlatınca. 5- Çünkü Rabbin, vahyetmiştir, bildirmiştir ona. 6- O gün insanlar, gittikleri yerden gelirler, yaptıklarını görmek için. 7- Artık kim, bir zerre ağırlığ… Devamını Oku


 • 7 Ara
  2012
 • 0
100- Adiyat Suresi

[Mekkîdir, on bir âyettir.] (Soluya soluya koşanlar anlamına gelen bu söz, ilk âyette geçer. On bir âyettir, Medenîdir, Mekkîdir diyenler de vardır. Amr-ül-Ensâri oğlu Münzir kumandasında, Kinâne oğullarından Hayy boyuna bir ordu gönderilmişti. Dönüşleri gecikince münafıklar, hepsi de öldürülmüştür diye dedikoduya başladılar, bunun üzerine vahyedildi. Zât-üs-Selâsil savaşı dolayısıyla vahyedildi diyenler de vardır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Andolsun soluya soluya koşanlara. 2- Tırnaklarıy… Devamını Oku


 • 7 Ara
  2012
 • 0
101- Karia Suresi

[Mekkîdir, on bir âyettir.] (Şiddetli gürültüyle gelip çatan felâket anlamına gelir ve ilk âyette geçer.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- O şiddetli bir gürültüyle gelip çatacak, yürekleri koparacak felâket. 2- Nedir o şiddetli bir gürültüyle gelip çatacak, yürekleri kopacak felâket? 3- Ve ne bildirdi sana, nedir o şiddetli bir gürültüyle gelip çatacak, yürekleri koparacak felâket? 4- O gün, insanlar, kendilerini ateşlere atan, dağılıp uçuşan pervanelere benzerler. 5- Ve dağlar, atılmış renkli p… Devamını Oku


 • 7 Ara
  2012
 • 0
102- Tekasur Suresi

[Mekkîdir, sekiz âyettir.] (Mal mülk, soy sop çokluğu ile övünme anlamınna gelir ve ilk âyette geçer. Sekiz âyettir, Medenîdir, Mekkîdir diyenler de vardır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Oyaladı mal-mülk çokluğuyla öğünmek sizleri. 2- Ziyâret edinceye dek kabirleri.[1] 3- İş öyle değil, yakında bilirsiniz. 4- Sonra da gene iş öyle değil, yakında bilirsiniz. 5- İş öyle değil, şüphesiz olarak iyiden-iyiye bir bilseniz. 6- Andolsun ki o koca cehennemi göreceksiniz. 7- Sonra da andolsun ki gözler… Devamını Oku


 • 7 Ara
  2012
 • 0
103- Asr Suresi

[Mekkîdir, üç âyettir.] Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Andolsun zamana.[1] 2- Şüphe yok ki insan, elbette zararda, ziyanda. 3- Ancak inananlar ve iyi işlerde bulunanlar ve birbirlerine gerçeği gözetmeyi ve sabretmeyi tavsiye edenler başka. ——————————————————————————– [1]) Âyetteki “asr” sözü, zamana delâlet eder. İbn-i Abbas, Kelbi, Cu… Devamını Oku


 • 7 Ara
  2012
 • 0
104- Humeze Suresi

[Mekkîdir, dokuz âyettir.] (İnce ince alay eden kovucular anlamına gelen bu söz, ilk âyette geçer.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Bütün inceden-inceye alay eden kovucuların vay hallerine. 2- Öylesine ki mal yığar ve onu sayar-durur. 3- Sanır ki gerçekten de malı, onu ebedîleştirir. 4- İş öyle değil, andolsun ki o, kırıp döken, silip süpüren cehenneme atılır. 5- Ve ne bildirdi sana, o kırıp döken, silip süpüren cehennem nedir? 6- Allah’ın tutuşturulmuş bir ateşidir. 7- Öylesine ateş ki yürekler… Devamını Oku


 • 7 Ara
  2012
 • 0
105- Fil Suresi

[Mekkîdir, beş âyettir.] Habeş kıralı tarafından Yemen valisi tâyin edilen Ebrehe Yemen’de bir mabet yaptırmış, Kâ’be yerine… (Devamı, sonnot No:88) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Fil ashâbına Rabbin ne yaptı, neler etti, görmedin mi? 2- Düzenlerini boşa çıkarmadı mı? 3- Ve onlara, çeşitli yerlerden bölük-bölük, birbiri ardınca kuşlar göndermedi mi? 4- Onları, balçıktan taşlarla taşladılar. 5- Onlar da içi boş ekin saplarına, kırılıp ezilmiş samanlara döndüler. Devamını Oku


 • 7 Ara
  2012
 • 0
106- Kureyş Suresi

[Mekkîdir, dört âyettir.] (Sûrenin ilk sözü olan “Li ilâf” adıyla da anılır. Bundan önceki sûrede bildirilen olay işaret edilmede ve Kureyş’in, o büyük ordunun ağırlığını ganîmet olarak elde ettiği anlatılmadadır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- Bunu da Kurayş’ın uzlaşması, hallerinin düzene girmesi için yaptı. 2- Yaz ve kış, alış-veriş için göçüp konarak yolculuk ederlerken uzlaşıp düzene girmeleri için. 3- Artık kulluk edin bu evin Rabbine. 4- Öyle Rab ki doyurdu da kurtardı sizi…… Devamını Oku


v