Arama Yap

Aranan tevhid

Şirkle tekfir kıskacında

Mekkeli müşriklerin Allah’ın varlığına inandıklarını –Kur’ân’ın şehadetiyle- biliyoruz. Bu hususa işaret eden birçok ayet var ama Lokman Sûresi’ndeki ilgili ayeti hatırlatmak kifayet edecektir: “Onlara ‘gökleri ve yerleri kim yarattı’ diye sorsan muhakkak Allah diyecekler.” (Lokman-25) Tevhide dair kavramsallaştırma açısından meseleye baktığımızda da şunu görürüz: Bu insanlar ‘Rububiyyet tevhidi’ konusunda bir sürçmenin, bozukluğun öznesi olmasalar da, iş ‘Uluhiyyet tevhidi’ne gelince, kâfir ve… Devamını Oku


Tevhid Etsin Dilimiz

Aykut Kuskaya 2011 ilahileri-Aykut Kuskaya ilahileri-Aykut Kuskaya ilahileri indir-Aykut Kuskaya ilahileri Dinle Devamını Oku


Ramazan Ve Şevval Orucu

Süfyan-ı Sevrî anlatıyor: — Ben Mekke-i Mükerreme'de üç sene oturdum. Mekkelilerden bir kimse her gün Haremi Şerife gelir, tavaf eder, namaz kılar ve sonra bana selâm verip giderdi. Ben bu kimse ile tanıştım. Bir gün o kimse beni yanına çağırdı. Bana dedi ki: — Ben öldüğüm vakitte kendi elinle beni yıka, namazımı kıl ve defneyle. O gece de beni terk etmeyip kabrimde gecele. Münkireynin suali anında bana Tevhîd'i telkin et!, dedi. Ben de o kimsenin istediklerini yapmayı kabul ettim. Bana emrettiğ… Devamını Oku


Hazret-i Şuayb Ve Medyenliler

Şuayb aleyhisselâm da Medyen kavmine peygamber olar-ak gönderilmiştir. Medyen, İbrahim aleyhisselâmın amcası oğludur. Medyen'in nesebinden gelen kavme de Ehl-i Medyen denilmiştir. Hazreti Şuayb da İbrahim aleyhisselâm'ın evlâdından ve Medyen ehlindendir. Medyen daha sonra Kızıldeniz civarında Hazreti Şuayb'ın tesis ettiği kasabaya itlâk edilmiştir. Medyen ehli puta tapıyordu, ölçüleriyle, tartılariyle ve silik, kesik, vezni bozuk paralariyle halkı aldatıyorlardı. Bunları tevhide davet ve bu fena… Devamını Oku


TÖVBEKÂR OLDUM

TÖVBEKÂR OLDUM Yâ Rab bu aşk bende, benimle her an; Aşk ile can buldum, canda var oldum!.. Bu zorlu nefsime neyledi zaman?.. Bazen kışa döndüm, kâh bahar oldum!.. Tevhîdin nûruyla, var ettin canı; Ufkuna nakşettin eşsiz fermânı!.. Tedbirden, takdire dönen her sonu; Tefekkür ettikçe tövbekâr oldum!.. Kader levhâsında, ince bir sır var; Bir ömre sığmadı, aşk denen esrâr!.. Âlemi sardıkça bu derin efkâr; Yanmış ney misâli, âh u zâr oldum!.. Ezelden ebede bu şevk, bu heves; Firdevs… Devamını Oku


Küfür ve küfür bulaşığı

Küfür ve küfür bulaşığı Sual: Küfür bulaşığı ne demek, küfre sebep olacağı bildirilen işleri yapan kâfir olmuyor mu? CEVAP Bu hususta, İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Cehennemde sonsuz olarak yanmak, küfrün karşılığıdır. Bir kimse, imanı varken, kâfirlerin ibadetlerine, bayramlarına kıymet verirse, âlimlerimiz, bu kimsenin imanının gideceğini bildiriyor. Zamanımız Müslümanlarının çoğu, bu belaya yakalanmıştır. Hâlbuki Peygamberimiz, (Kalbinde zerre kadar imanı olan Cehennemde sonsuz olar… Devamını Oku


Bir sözle kâfir olmak

Bir sözle kâfir olmak Sual: (Bazen söz küfür olsa da, söyleyeni kâfir yapmaz. Elfaz-ı küfrü, küfründen değil, cehaletinden söylemiş olabilir; çünkü kalben imanı terk etmemişse, sırf bu sözden dolayı imanı gitmiş olmaz) diyorlar. Cahillikten dolayı söylemek küfür olmuyor mu? Burada, küfre girmemek için, herkesin cahil olması mı isteniyor? CEVAP Küfür sözleri bilmemekte, cahillik özür olmaz. Bir kâfir, bir kelime-i tevhid söylemekle mümin olduğu gibi, bir mümin de, bir söz söylemekle kâfir olur. B… Devamını Oku


Hidayet nedir?

Hidayet nedir? Sual: Hidayet nedir? CEVAP Hidayet; Hakkı hak, batılı batıl olarak görüp doğru yola girmek, doğru yola iletmek, dalâletten ve batıl yoldan uzaklaşmak, iman etmek, Müslüman olmak, yol gösterici, Kur’an, tevhid gibi anlamlara gelir. Hidayet, doğru yolu gösterme, Allahü teâlânın razı olduğu yolda bulunma, cenab-ı Hakkın insanın kalbinden her sıkıntı ve darlığı çıkarıp, yerine rahatlık, genişlik verip, kendi emir ve yasaklarına uymada tam bir kolaylık ihsan etmesi ve kulun rızasını ke… Devamını Oku


Kelime-i tevhidin manası

Kelime-i tevhidin manası Sual: Kelime-i tevhidin manası nedir? CEVAP Müslüman olan bir kimseye, ilk önce (La ilahe illallah, Muhammedün resulullah) kelimesinin manasını bilmek ve inanmak farzdır. Bu kelimeye Kelime-i tevhid denir. Kısaca manası, (Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhisselam da Onun Resulüdür) demektir. Kelime-i tevhidin manasını, Ehl-i sünnet âlimleri şöyle açıklıyor: İnsanlar yok idi. Sonradan yaratıldı. İnsanların bir yaratanı vardır. Her varlığı, O yaratmıştır. Bu yarat… Devamını Oku


Onların dinine uymadıkça

Onların dinine uymadıkça Bazı kimseler, globalleşme adına, tevhid adına, kitap ehli ve bid’at ehli hakkında ya hiç yazı yazmamalı veya gayet light yazmalı, kâfire açıkça kâfir, fahişeye açıkça fahişe denmemeli diyorlar. Din kitaplarında da, (Hıristiyan ve Yahudi kâfirlerine kâfir dememeli, çünkü onlar, kendilerini kâfir olarak bilmiyorlar) deniyor. Bu ifadeleri ne kadar yumuşatırsak yumuşatalım, kitaplılar [Hıristiyanla Yahudiler] ve kitapsızlar [ateistler] memnun olmaz. Çünkü Kur’an-ı kerimde m… Devamını Oku


Dinin emri müslümanın zoruna gitmez

Dinin emri müslümanın zoruna gitmez Sual: 1- Bir kısmı İslam’da musiki vardır diyen bir toplumda çıkıp da bu haramdır demek ikilik çıkarmak değil midir? CEVAP Allah’ın emrini bildirmek ikilik çıkarmak olur mu? Bu nasıl mantık öyle? Bir kısmı ateist olan yerde, (Allah vardır, âlemlerin Rabbidir, her şeyi O yaratmıştır, Ona iman etmek lazım) dersek, ikilik mi çıkartmış oluruz? Dinin emrini bildirmek niye zorunuza gidiyor? İnanmak ayrı, yapıp yapmamak ayrı. 2- İslam’da tevhidi bozmanın, nifak sokma… Devamını Oku


İNANÇ ve ADETLER

İslâm tevhid dinidir; zâtında ve sıfatlarında Allah Teâlâ'nın bir ve tek olduğunu, O'ndan başka hiçbir varlığın ibâdete lâyık bulunmadığını ilân etmiş bu birliği dinin temeli kılmıştır. Bu temel inanca aykırı inançlar küfür, davranışlar ise en azından haramdır. Bu davranışların yaygın olanlarını sıralamak —onlardan kaçınmak için— faydalı olacaktır. Devamını Oku


KELİME-İ TEVHİDİN FAZİLETİ

Besmele, hamdele ve salveleden sonra… … Ey Allah’ın kulu! Unutma ki, Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın sana verdiği dil ile söyleyeceğin en büyük söz “La ilahe illallah” sözüdür. Senden öncede insanların en hayırlıları olan peygamberlerin de söyledikleri en güzel ve en hayırlı söz, en faziletli zikir yine bu sözdür. Dilde söylenmesi kolay bir cümleyle söylenebilen bu söz, öyle manaları yüklenmiştir ki mizanda ağır gelmektedir. Konu ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz, Hazreti Nuh ve Hazreti Musa (O… Devamını Oku


Zikrin en kıymetlisi

Nasıl daha çok olmaz ki, bu kelimenin bir kısmı, Allahü teâlâdan başka herşeyi, yerleri gökleri, Arşı, Kürsîyi, Levh ve Kalemi, bütün Âlemi ve âdemi hep yok etmekte, diğer kısmı da, yerlerin, göklerin, tek yaratıcısı, hak olan ma'bûdün var olduğunu bildirmektedir. Resûlullah buyurdu ki, "Lâ ilâhe illallah diyenler, dünyâyı dinden üstün tutmadıkca, Allahü teâlânın gadabından, azâbından kurtulurlar. Dîni bırakıp, dünyâya sarılırlarsa, bu kelime-i tevhîdi söyleyince, Allahü teâlâ, onlara, yalan söy… Devamını Oku


Resulullahın dua ve tesbihleri

Resulullah efendimiz, kelime-i tevhidi çok söyler, ümmetinin de çok söylemesini tavsiye ederdi. "Lâ ilahe illallah" güzel kelimesinden daha faideli birşey yoktur. Bu güzel kelimeyi tekrar tekrar söyleyince, Allahü teâlâdan başkasını yok bilmekte, herşeyden yüz çevirip, hak olan bir ma'buda dönmektedir. Bu güzel kelime , kıyamet için ayrılmış olan doksandokuz rahmet hazinesinin anahtarıdır. Allahü teâlânın af ve magfireti sonsuzdur. Allahü teâlâ, bu ümmete af ve magfiretini o kadar saçacak ki, ge… Devamını Oku


Sünnet ile farz arasında konuşmak

Sünnet ile farz arasında konuşmak Sual: Sünnet ile farz veya farz ile sünnet arasında konuşmak, selam alıp vermek, duâ etmek, tesbih çekmek, Kur'an okumak, bid'at midir? Sabahın sünnetini evinde kılıp gelen kimse, camide, tesbihini alıp kelime-i tevhid veya salevat-ı şerife okusa veya konuşsa ne olur? CEVAP Merakıl-felah’ın Tahtavi haşiyesinin tercümesi olan Nimet-i İslam kitabının (Nafile Namazlar) kısmında deniyor ki: (Farzla sünnet veya sünnetle farz arasında konuşmak sünneti iptal etmez. Ama… Devamını Oku


Sünnet ile farz arasında konuşmak

Sünnet ile farz arasında konuşmak Bu yazıyı sesli olarak dinleyebilirsiniz Ses dosyasını dinlemek için Flash Player gereklidir. Ses dosyasını indirmek için tıklayın. Sual: Sünnet ile farz veya farz ile sünnet arasında konuşmak, selam alıp vermek, dua etmek, tesbih çekmek, Kur'an okumak, bid'at midir? Sabahın sünnetini evinde kılıp gelen kimse, camide, tesbihini alıp kelime-i tevhid veya salevat-ı şerife okusa veya konuşsa ne olur? CEVAP Merakıl-felah’ın Tahtavi haşiyesinin tercümesi olan Nimet-i… Devamını Oku


Cenaze İle İlgili Vacipler ve Görevler

Cenaze İle İlgili Vacipler ve Görevler 519- Cenaze ölü demektir. Ölmek üzere bulunan kimseye muhtazar denir. Muhtazarın yanında tevhid ve şahadet kelimelerini okumaya ve ölünün kabri başında yapılacak konuşmaya Telkîn denir. Ölünün yıkanmasına Gasl-i meyyit, ölünün yıkanmasından sonra kabre gömülmesine kadar yapılması gereken şeylere ve bunların temin etmeye de Techiz adı verilir. Ölüyü bilinen bezlere sarmaya da Tekfin denilmektedir. 520- Ölen bir müslümanı yıkamak, kefenlemek ve üzerine namaz… Devamını Oku


Yatarken zikir çekilir

Yatarken zikir çekilir Bu yazıyı sesli olarak dinleyebilirsiniz Ses dosyasını dinlemek için Flash Player gereklidir. Ses dosyasını indirmek için tıklayın. Sual: Bir kimse yatağına yatıp salevat-ı şerife, kelime-i tevhid ve diğer tesbihatı okuyabilir mi? İlla yatağın üstünde oturarak mı okuması gerekir? CEVAP Yatakta yatarken, sabaha kadar zikir çekmenin hiç mahzuru olmaz. Hattâ yatakta yatarken sabaha kadar Kur'an-ı kerim okusa mahzuru olmaz. Bir âyet-i kerime meali: (Onlar ayakta, otururken, ya… Devamını Oku


Hayz ve Nifaslıya serbest olanlar

Hayz ve Nifaslıya serbest olanlar Yasak edilenlerin dışında her şey yapabilir. Mesela şunları yapar: 1- Hayzlı kadın, Besmele, salevat-ı şerife, kelime-i tevhid, istiğfar ve bütün duaları okuyabilir, tesbih çeker, zikreder. Fâtiha, Rabbenâ âtina.., Rabbenağfirli... ve daha başka dua âyetlerini dua niyetiyle ezberden okuyabilir. Hayzlı iken kabir ziyaretine gidebilir, dua niyetiyle orada Fatiha okur. Her namaz vaktinde abdest alıp, o namazı kılacak kadar zaman oturup zikreder, tesbih çekerse, en… Devamını Oku


Hz. SALİH (a.s)

Hz. SALİH (a.s) Kur'an-ı Kerîm'de adı geçen peygamberlerden biri. Semud kavmine gönderilmiştir. Allah Teâlâ onu, önceki peygamberlerin getirmiş olduğu tevhid dininden sapıp kendilerine ilâhlar edinen Semud kavmini uyarmak için bu kavme peygamber olarak göndermiştir. Ancak Semud kavmi, öteki azgın kavimlerde olduğu gibi onu dinlememişler ve eziyet ederek, yanlarından kovmuşlardır. Semud kavminin ileri gelenleri onunla alay ederek küçümsemeye çalışmış ve kendilerini tehdit ettiği azabın gelmesini… Devamını Oku


Hz. NÛH (a.s)

Hz. NÛH (a.s) Allah Teâlâ'ya ibadeti terkedip, tapınmak için kendilerine putlar edinen ve böylece yeryüzünde ilk defa fesada uğrayan bir kavmi tevhid akidesine döndürmek için gönderilen peygamber. Ulul-Azm peygamberlerin ilki olan Nûh (a.s)'ın, kavmini tevhide döndürmek için verdiği mücadele, Kur'an-ı Kerim'de uzunca zikredilmektedir. Adı, kırk üç ayrı yerde zikredilen Nûh (a.s)'ın kıssası, şu surelerde mufassal olarak ele alınmıştır: el-A'raf, Hûd, el-Müminûn, eş-Ş… Devamını Oku


ALİ İBN EBİ TÂLİB

ALİ İBN EBİ TÂLİB Resulullah'ın amcasının oğlu, damadı, dördüncü halife. Babası Ebû Talib, annesi Kureyş'ten Fâtıma binti Esed, dedesi Abdulmuttalib'tir. Künyesi Ebu'ı Hasan ve Ebû Tûrab (toprağın babası), lâkabı Haydar; ünvanı Emîru'l-Mü'minin'dir. Ayrıca 'Allah'ın Arslanı' ünvanıyla da anılır. Hz. Ali küçük yaşından beri Resulullah'ın yanında büyüdü. On yaşında İslâm'ı kabul ettiği bilinmektedir. Hz. Hatice'den sonra müslümanlığı ilk kabul eden odur. Hz. Peygamber ile H… Devamını Oku


ÖMER B. HATTAB (r.a)

ÖMER B. HATTAB (r.a) İkinci Raşid Halife. İslâmı yeryüzüne yerleştirip, hakim kılmak için Resulullah (s.a.s)'ın verdiği tevhidî mücadelede ona en yakın olan sahabilerden biri. Hz. Ömer (r.a), Fil Olayından on üç sene sonra Mekke'de doğmuştur. Kendisinden nakledilen bir rivayete göre o, Büyük Ficar savaşından dört yıl sonra dünyaya gelmiştir (İbnül-Esîr, Üsdül-Ğâbe, Kahire 1970, IV,146). Babası, Hattab b. Nüfeyl olup, nesebi Ka'b'da Resulullah (s.a.s) ile birleşmektedir. Kureyş'in Adiy boyuna men… Devamını OkuKutsal aile

Kutsal aile Bu yazıyı sesli olarak dinleyebilirsiniz Ses dosyasını dinlemek için Flash Player gereklidir. Ses dosyasını indirmek için tıklayın. Sual: Hep “Ben” diye konuşan biri, (İslam’ın genel tevhid anlayışı doğrultusunda “Kutsal aile”, “Asalet”, yani asîl olmak diye bir şey kabul etmem. Bir insan doğuştan asîl veya kutsal olamaz. Bence bir insanı doğuştan asîl veya kutsal görmek apaçık şirktir. Âdem ve Nuh nebinin çocuklarından biri kâfir olmuştur. Bu da gösteriyor ki, peygamber de ols… Devamını OkuMENKİBELER (BİYOGRAFİLER) BÖLÜMÜ

MENKİBELER (BİYOGRAFİLER) BÖLÜMÜ ﴿ كِتَابُ الْمَنَاقِبِ ﴾ -226 ﴿ إِنَّ جَمِيعَ آبَائِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَأُمُهَاتِهِ كَانُوا عَلَى التَّوْحِيدِ لَمْ يَدْخُلْهُمْ كُفْرٌ وَلاَ عَيْبٌ وَلاَ رِجْسٌ وَلاَ شَيْءٌ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ ﴾ Peygamber (s.a.v)'in bütün ataları ve annelerinin, tevhid üzere olup onlara; küfür, kusur, necis ve cahiliyye halkının üzerinde bulunduğu herhangi bir şeyin isabet etmemesi ile ilgili hadisler Bâcûrî, Cevheretu't-Tevhid adlı kitaba yap… Devamını Oku


YAZARIN ÖNSÖZÜ

YAZARIN ÖNSÖZÜ RAHMAN VE RAHİM ALLAH’IN ADIYLA Hamd; zikredenlerin yolu O’nun zikriyle ve yüceliğiyle bir olan ve se­venlerin kalbi O’nun sevgisi, tazimi ve tevhidiyle birleşen Allah’a mahsustur. Eksiksiz ve mükemmel bir şekilde salat ve selam; göz kamaştıran varlığın efendisi olan, kendisinden sahih, hasen ve mütevatir isnad; mübarek ümme­tine özgü olan, ailesinin ve yıldız mesabesinde Salih komutanlar olan sahabilerinin üzerine olsun. Değer verme bakımından ilimlerin en yücesi, üstünlü… Devamını Oku


112 İHLAS SURESİ

112 İHLAS SURESİ GİRİŞ Adı: "İhlâs" bu surenin sadece ismi değil, konusudur da. Bu surede hâlis Tevhid beyan edilmiştir. Kur'an'ın diğer surelerinde de kullanılan "ihlas" kelimesi bu sureye isim olmuştur. Ancak bu surede "ihlâs" kelimesi kullanılmamıştır. Bu isim, surenin manası itibariyle bu sureye verilmiştir. Bir kimse anlayarak bu sureye iman ederse, şirkten kurtulur. Nüzul zamanı: Bu surenin Mekkî mi, Medenî mi olduğunda ihtilâf vardır. Bu ihtilaf, nakledilen çeşitli rivayetlerden kaynaklan… Devamını Oku


88 GAŞİYE SURESİ

88 GAŞİYE SURESİ GİRİŞ Adı: Sure adını ilk ayette geçen Gaşiye kelimesinden almıştır. Nüzul zamanı: Muhtevasından da anlaşılacağı gibi bu sure, Mekke'nin ilk dönemlerinde nazil olmuştur. Bu Rasulullah'ın (s.a.) Mekke'de tebliğe başladığında, müşriklerin daha pek hassas davranmadıkları bir dönemdir. Konu: Bu surenin konusunu anlayabilmek için, Rasulullah'ın, şu iki hususu, Mekkeliler'in zihinlerine yerleştirmek için çalıştığını hatırlamak gerekir. Birincisi Tevhid, ikincisi Ahiret. Mekke halkı ke… Devamını Oku


37 SAFFAT SURESİ

37 SAFFAT SURESİ GİRİŞ Adı : Sure adını ilk kelimesi olan "saffat"tan almıştır. Nüzul Zamanı : Muhtevasından surenin Mekke dönemi ortalarında veya sonlarına doğru nazil olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim surenin üslûbundan Hz. Peygamber'in (s.a.) ve ashabının şiddetli bir muhalefet ile karşı karşıya bulundukları belli olmaktadır. Konu: Mekkeli müşrikler, "Sizler Rasûlullah'ın (s.a) tebliğ ettiği tevhid ve ahiret akidesini, alayla karşılıyor ve onun peygamberliğini inkâr ediyorsunuz. Ancak reddettiğ… Devamını Oku


14-İBRAHİM:

( MUHAMMED HAMDİ YAZIR) 14-İBRAHİM: 1-2-(Yunus Sûresi'nden beri geçen benzerlerine bakınız.) bu çıkış yeri belli ve sınırlı olmayan, karnın üst tarafından çıkıp her harfin yardımına koşan elif gibi, tevhid (Allah'ın birliğine inanmak) ve doğruluk delili olarak tecelli eden ve tilâvet ve okunması ile gibi dillerde çalkalanarak birlikten çokluğa hitap eden bu seçkin harfler, yani mucizeli nazmıyla bu sûreyi meydana getiren basit ve birleşik sesler öyle büyük bir kitapdır ki, ey Muhammed onu sana y… Devamını Oku


9. BÖLÜM

44/64 DUHÂN SÛRESİ Duhân sûresi Mekke’de nazil olmuştur. 57 ayet, 346 kelime ve 1431 harftir. 0/1- Bismillahirrahmanirrahim. 1/2- Hâ. Mîm. (Bu mübarek sûrenin adıdır.). 2/3- (Resulüm!) And olsun bu Kur’an’a ki, (halkın din ve dünya işlerini) beyan ediyor. 3/4- Şüphesiz biz bu Kur’an’ı hayır ve bereketi bol olan bir gecede indirdik. Hakikat biz (günahkârları) uyarıyoruz (ki şirki terk edip, tevhide gelsinler). Tefsir: Müfessirler bu ayette anlatılan gece konusunda muhtelif beyanlarda bulunmuşlard… Devamını Oku


112-el-İHLÂS

112-el-İHLÂS İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamınadır. Mekke'de inmiştir, 4 (dört) âyettir. İslâm'ın tevhid akîdesinin en özlü ve anlamlı ifadesidir. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1. De ki: O, Allah birdir. 2. Allah sameddir. 3. O, doğurmamış ve doğmamıştır. 4. Onun hiçbir dengi yoktur. Devamını Oku


112-İhlas Suresi

[Mekkîdir, dört âyettir.] (Tanrı’yı bir bilmek, tek tanımak anlamına Tevhid sûresi dendiği gibi “Kul hüvallah sûresi” de denir. Medenîdir de diyenler vardır.) Rahman ve Rahîm Allah Adıyla 1- De ki: O Allah, birdir. 2- Her şey ve herkes, ona muhtaçtır, onun zevali yoktur, birşeye muhtaç değildir. 3- Doğurmaz ve doğmamıştır. 4- Ve ona, bir tek eşit ve benzer olamaz, yoktur. Devamını Oku


LEYL SÛRESİ

92- LEYL SÛRESİ Mekke döneminde inmiştir. 21 âyettir. Leyl, gece demektir Bismillâhirrahmânirrahîm. 1. (Ortalığı) bürüdüğü zaman geceye andolsun, 2. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun, 3. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, 4. Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. 5,6,7. Onun için kim (elinde bulunandan) verir, Allah’a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü (kelime-i tevhidi) tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. 8,9,10. Fakat, kim cimrilik eder,… Devamını Oku


İHLÂS

İHLÂS İhlâs, dini hâlis yapmak, şirk bulaşıklarından temizlemek demektir. Tevhid inancını birkaç kelime ile çok kapsamlı bir biçimde anlatan ve Kur'ân'ın özü olan bu sûreye Esâs, Tevhid Sûresi, Tefrid Sûresi, Tecrid Sûresi, Necât Sûresi, Velâyet Sûresi, Ma'rifet Sûresi de denmiştir. Mekke'de Nâs Sûresinden sonra inmiştir, 4 âyettir. Mushaf'ta 112, inişte 22. sûredir. 112/22/1 De ki: O Allâh birdir. 112/22/2 Allâh Samed'dir. 559 Her şey… Devamını Oku


TEBBET

TEBBET Adını son âyetteki mesed kelimesinden alan sûreye Leheb Sûresi, Tebbet Sûresi de denilir. Mekke'de Fâtiha Sûresinden sonra inmiştir. 5 âyettir. Mushaf'ta 111, inişte 6. sûredir. Hz. Peygamber (s.a.v.), kendisine yakın akrabâsını uyarma emri gelince Safâ Dağına çıkıp Kureyşin ileri gelenlerini çağırdı. Onları tevhide da'vet etti. İçlerinden amcası Ebûleheb: Yuh sana, elin kurusun, bizi bunun için mi çağırdın? deyip gelenleri dağıttı. Asıl adı 'Abdu'l-'Uz… Devamını Oku


112 – İHLÂS SÛRESİ

112 – İHLÂS SÛRESİ Mekke’de nâzil olmuş olup 4 âyettir. İlk vahyedilen sûrelerden olan bu sûre, adını konusundan alır. Kur’ân’ın hülâsası ve halis tevhidi ortaya koyması ile ihlâs adı verilmiştir. Bu sûre şirkin her çeşidini pek özlü bir şekilde reddetmektedir. Hz. Peygamber (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse Kul huvallahu ehad sûresini okursa, Kur’an’ın üçte birine denk gelir.” (Buharî ve Müslim). Maksud şu olabilir: Bu sûreleri bütün incelikleriyle d… Devamını Oku


109 – KÂFİRûN SÛRESİ

109 – KÂFİRûN SÛRESİ Mekke’de nâzil olmuş olup 6 âyettir. Bu sûre, adını ilk âyetinden almaktadır. Müslümanların kâfirler karşısında kesin kararlı olarak tevhide sarılmalarını, bununla beraber kâfirleri dini kabul etmeye zorlamayıp kendi tercihlerine bırakmalarını bildirir. Müşrik yerine kâfir kelimesi kullanılarak Hz. Peygamberin dinine inanmayan bütün gruplara hitab edilmektedir. Kâfir kavramı hakaret anlamı taşımaz. Kâfirler “Hz. Muhammed’in elçiliğini inkâr edenler ve… Devamını OkuTalip Altın - Tevhidi Öğren

SITENE EKLE KODU object data="http://hakyolundayiz.com/player/diniplayer.swf" height="360px" id="VideoPlayer" type="application/x-shockwave-flash" width="400px"param name="movie" value="http://hakyolundayiz.com/player/diniplayer.swf" /param name="menu" value="false" /param name="allowFullscreen" value="true" /param name="allowScriptAccess" value="always" /param name="bgcolor" value="000000" /param name="quality" value="high" /param name="wmode" value="opaque" /param name="flashvars" value="sourc… Devamını Oku


32 SECDE SURESİ

32 SECDE SURESİ GİRİŞ Adı: Sure, 15. ayette ifadesini bulan secde (teslimiyet ve acziyet ifadesi olarak yere kapanmak) teması münasebetiyle bu ismi almıştır. Nüzul Zamanı: Sure'nin üslûbundan, onun Mekke döneminin ortalarında, daha da tahsis edilirse, bu dönemin başlangıç safhasında nazil olduğu açıkça anlaşılmaktadır; zira okuyucu sonraki safhalarda nazil olan surelerde ifadesini bulan şiddetli baskı ve zulme bu surenin arka plânında rastlamamaktadır. Konu: Surenin ana fikri insanların tevhid,… Devamını Oku


Şirk nedir ve şirk çeşitleri nelerdir?

Şirk nedir ve şirk çeşitleri nelerdir? Cevap Değerli kardeşimiz, Şirk kelimesi, ortak koşmak (ortaklık) demek, «tevhîd» kelimesinin zıddıdır. Şerik ise, ortak de­mektir. Çoğulu «Şüreka»'dır. Kur'an-ı Kerîm'de insanlar, tevhide, yani Allah'ı birlemeye davet edilmişler, O'na gerek zâtında, gerek sıfat ve fiillerinde başkalarını şerik, yani ortak kılmaktan, yalnız Allah'a mahsus olan ibâdette başkalarını O'na ortak etmekten şid­detle menedilmiştir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerîm'de; «Şirkin pek büyük bi… Devamını Oku


Kadınlar regilken, yani adetliyken (adet / hayız döneminde) dua okuyabilir mi?

Kadınlar regilken, yani adetliyken (adet / hayız döneminde) dua okuyabilir mi? Cevap Değerli kardeşimiz, “Kadınlar namaz kılamadıkları âdetli ve lohusa oldukları günlerde; 1. Kur’ân-ı Kerim okuyabilirler mi? 2. Âyetü’l-Kürsi ve İhlâs okuyabilirler mi? 3. Besmele, kelime-i tevhid, kelime-i şehadet, salavat-ı şerife, tesbih ve zikir çekebilirler mi? 4. Dini kitapları okuyabilirler mi? 5. Radyodan dinledikleri Kur’ân’ı içlerinden tekrarlayabilirler mi? 6. Arapça Besmele yazabilirler mi?” Bu sorular… Devamını Oku


v